Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Fagligt
12. november 2015 - 14:56

Vi ønsker et arbejdsmarkedet, der står til rådighed for os

Overenskomster, dagpenge og social sikkerhed er betingelsen for et velfungerende arbejdsmarked. Udtalelse fra generalforsamling i 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening.

Vores arbejdsmarked fungerer kun, hvis tre ting fungerer i samspil: Vores overenskomster, vores dagpengeordninger og vores sociale sikkerhedsnet.

Piller man ved ét af benene bryder systemet sammen. Det er det, der er ved at ske.

Vores arbejdsmarked er sammensat af hundredevis af forskellige typer arbejdsvilkår. Kernen i vores arbejdsløshedsforsikring var og skal være en økonomisk dækning i tilfælde af arbejdsløshed for alle typer ansættelse.

Inden for vores fagområder er vi f.eks. dybt afhængige af vejret, og det meste af vores arbejde er hårdt og fysisk nedslidende. Vi står til rådighed for mange forskellige typer arbejde.

Derfor skal et dagpengesystem dække os, når konjunkturerne skifter, når vi bliver fyret om vinteren, når materialemangel sætter arbejdet i stå, og det sociale system skal dække os, hvis vi kommer til skade eller bliver nedslidt.

Vi ønsker et arbejdsmarked, der står til rådighed for os.

Vi ønsker arbejdsvilkår, vi kan leve med i et helt liv.

Vi kan ikke acceptere, at vi bliver fravalgt, når vi er under 30 år, fordi vi er uerfarne, og bliver vraget, når vi er over 50, fordi vi er for gamle.

Vi kan ikke leve med et arbejdsmarked, der ser på arbejdskraften som noget, man kan bruge og smide væk – for så at sende regningen til samfundet.

Derfor kræver vi:

  • Et dagpengesystem der dækker leveomkostningerne og giver tryghed
  • Et genoptjeningssystem der sikrer, at de, der står til rådighed for arbejdsmarkedet ikke kan falde ud af systemet.
  • Et konkret tilbud om genoptjening for de mindst 60.000, der allerede er faldet ud.
  • Et supplerende dagpengesystem, der muliggør de mange jobskift og vikaransættelser, der er typiske for vores fagområder.
  • At positivlister og uddannelsespakker suppleres med mere fleksibel efteruddannelse, der muliggør opkvalificering f.eks. under vinterledighed.
  • En dimittendordning, der dækker de nyuddannedes leveomkostninger.
  • Et socialt system, der dækker leveomkostningerne i tilfælde at sygdom eller ulykke og som har en varighed, der svarer til den tid, sundhedssystemet bruger til at helbrede eller afklare forløbet.
  • Et udvidet arbejdstilsyn, der kan bidrage til et sundt, ustresset og sikkert fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
  • At arbejdsgiverne lever op til deres ansvar og sikrer uddannelse af fremtidens arbejdsstyrke.

Hvis dette gennemføres, behøver der hverken blive mangel på arbejdskraft eller de rette kvalifikationer inden for vores fagområder i de kommende år.

Udtalelsen er vedtaget på 3F Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforenings generalforsamling den 11. november 2015.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce