Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Rapport
23. april 2013 - 11:51

Unge i aktion: København bilfri by?

Stigende billetpriser og udeblevne investeringer i den kollektive trafik… Unge aktive i SUF Brønshøj-Vanløse satte i to måneder fokus på brudte valgløfter og på vejen til en grønnere by.

Under overskriften ”Bilfri By – gratis offentlig transport” afsluttede SUF Brønshøj-Vanløse sin kampagne med en demonstration d. 17. marts, arrangeret i samarbejde med Enhedslisten Rødovre og Enhedslisten Brønshøj-Vanløse. Blandt talerne havde SUF bl.a. inviteret MF Per Clausen, der støttede op om kampagnens krav:

  • Gratis offentlig transport i København
  • Udbygget og forbedret offentlig infrastruktur
  • Etablering af motorvejs-, bom- og øgede parkeringsafgifter.

Asta Prescott, en af kampagnens initiativtagere, forklarer motivationen for at starte en kampagne på transportområdet:

– Ved valget lovede Villy Søvndal 40 % billigere bus- og togkort. Alligevel bliver priserne ved med at stige, hvilket resulterer i, at flere vælger bussen fra. I stedet tager man bilen og faktisk spildes der dagligt 120.000 potentielle arbejdstimer, i Københavnsområdet på, at bilister sidder i kø.

Da SF gik til valg i 2011 var et af deres bærende løfter minimum 20 % billigere tog- og buskort – en målsætning, som blev lanceret under overskriften "En ambitiøs klimaindsats". Stik imod alle valgløfter blev sidste takststigning dog sat i værk i januar, hvor visse kort steg med op mod 10 %.

I SUF Brønshøj-Vanløse valgte man at lægge et helt lokalt fokus på problematikken, og det vurderer Asta Prescott har været en rigtig god idé:

– I Vanløse er man ikke vant til at se demonstrationer og aktivisme, men med det her emne er det jo netop her, at det er relevant. Det er borgerne udenfor og i udkanten af København, der vælger bilen i stedet for bussen, når billetpriserne stiger.

Bannerdrop på Brønshøj Torv

– Samlet set har kampagnen været en succes, og vi har kunnet mærke en stor genkendelseseffekt, når vi flere dage i træk har været til stede på metrostationerne med flyers, stencils og bannere, siger Asta Prescott og pointerer:

– Opfattelsen af København som en forholdsvis grøn og ren by er fuldstændig misforstået. Godt nok har vi mange grønne arealer, men i forhold til forurening viser flere undersøgelser faktisk, at København er mere luftforurenet end storbyer som Madrid, Rom og Los Angeles, og langt størstedelen af denne partikelforurening kommer fra trafikken.

Undersøgelserne, som der henvises til, tæller bl.a. OECD's opgørelse fra 2012, der angiver graden af partikelforurening i en mængde storbyer. Her rangerer København højere end adskillige større byer med en placering som den 40. mest forurenede by ud af de i alt 73 undersøgte storbyer.

Udover en demonstration har kampagnen budt på flyeruddeling i lokalområdet, der er blevet sat stencils op og klistret kæmpeklistermærker på metroen samt lavet bannerdrop på Brønshøj Torv. Og de unge i SUF er generelt tilfredse med resultatet. Banneret fik lov at hænge mere end en uge, og der har været fin interesse fra især netaviserne omkring de unges projekt.

Gør grøn transport attraktiv

I København overskrider 35 gadestrækninger EU’s grænser for luftens indhold af kvælstofoxid. 90 % af luftforureningen stammer fra bilerne, og den voksende biltrafik har ikke kun konsekvenser for bymiljøet og klimaet, men også for sundheden. 500 københavnere dør årligt som følge af den høje partikelforurening.

Men heldigvis har københavnerne nogle nye tiltag på trafikområdet at se frem til. En udbygning af Metroen har som bekendt været i gang i et stykke tid nu, og den nye Cityring-tilføjelse skulle stå klar i 2018. Derudover satser Københavns Kommune på at udvide med et letbaneanlæg, der skal binde byen bedre sammen og hjælpe til at nå målsætningen om, at hovedparten af væksten i trafikken frem mod 2025 skal ske med grønne transportmidler.

Ifølge styregruppen bag det københavnske letbaneprojekt vil en letbane kunne flytte 4.000 daglige ture fra bilen over til den kollektive trafik ved at tiltrække 13-14 millioner passagerer årligt. Og heller ikke SUF’erne er i tvivl, om hvad der skal til:

– Vores visioner og krav er, at den offentlige transport fremover skal være gratis i Storkøbenhavn, og der skal selvfølgelig investeres i at udbygge og forbedre togdriften. Investeringen kan delvist finansieres af øgede bomafgifter, motorvejsafgifter og parkeringsafgifter, som selvfølgelig også bidrager til at gøre det attraktivt for den almene borger at tage bussen frem for bilen, slutter Asta Prescott af.

Læs mere om SUF på ungdomsfront.dk

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce