Annonce

Operation af transkønnede
12. marts 2013 - 16:34

Tvangskastration kræves ophævet

Transkønnede kræver ligestilling - og dansk afskaffelse af kastration ved kønsoperationer. Enhedslisten bakker op, men kan ikke love parlamentarisk flertal for forslaget.

Mulighed for at vælge et X som kønsbetegnelse i sit pas. Adgang til bade- og toiletforhold i overensstemmelse med det køn, man lever som. Og først og fremmest ret til kønskorrigerende hormoner og operationer efter eget ønske.

Det var de vigtigste punkter, da LGBT-DK den 8. marts 2013 fremlagde en samlet trans-politik i pjecen »Retten til at være den du er«.

LGBT-DK er det nuværende navn på den danske forening, der arbejder for ligestilling for lesbiske, bøsser, biseksuelle og transkønnede.

LGBT-DK ønsker med det trans-politiske udspil at styrke respekten for og anerkendelsen af trans-personer i det køn, de føler sig som.

Udspillet foreslår at lade de transkønnede selv bestemme, hvornår de vil have kønskorrigerende operationer og indtage hormoner. Også muligheden for at sige nej til operationer er en vigtig del af udspillet.

Som lovgivningen er i dag, er det nemlig et krav, at man for at få et juridisk kønsskifte skal underkastes kastration - hvad enten man har lyst eller ej.

– Det vil sige, at transkønnede tvinges til at gennemgå et kirurgisk indgreb, uanset om de ønsker det, eller det for dem er tilstrækkeligt at blive anerkendt og leve som det køn, de oplever indvendigt, og som de udtrykker bl.a. gennem deres tøj, udseende og navnevalg, skriver LGBT-DK i en pressemeddelelse.

Slut med tvungen sterilisering

I Sverige har en landsretsafgørelse i december 2012 slået fast, at tvungen sterilisering i forbindelse med kønsskifte er i strid med Europakonventionen og derfor også i strid med svensk grundlov.

– Det betyder, at man rent juridisk kan skifte køn uden krænkende kropslige indgreb, og man behøver ikke længere at vælge imellem kønskorrigering og biologiske børn, udtalte Emilie Mire Åsell, forperson for RFSL-Ungdom, der arbejder for LGBT-personers ligestilling i Sverige, i den anledning til hjemmesiden qx.se.

Læs artiklen »Tvangssterilisering vid könskorrigering bliver äntligen olagligt« hos qx.se

Også i Tyskland er kravet om sterilisering i forbindelse med juridisk kønsskifte blevet ophævet. Det skete allerede i 2011.

I alt 19 lande tillader i dag kønsskifte uden forudgående sterilisering. Men i Danmark kategoriseres transkønnede fortsat som psykisk syge og skal derfor gennemføre ikke bare sterilisering, men sågar kastration for at få lov at skifte køn.

Slettes fra WHO’s sygdomsliste?

Hos Enhedslisten på Christiansborg bakker man op omkring LGBT-DK’s udspil.

– Det flugter fuldstændig med en masse af de tiltag, som vi har arbejdet på at få gennemført, lyder det fra Stine Brix, der er sundhedspolitisk ordfører for Enhedslistens folketingsgruppe.

Partiet har senest stillet beslutningsforslag om at få indføjet kønsidentitet som diskriminationsårssag i al relevant lovgivning. I dag falder diskriminationssager mod trans-personer nemlig ind under Ligestillingsloven, hvilket i følge LGBT-DK er utilstrækkeligt:

– I love, der påbyder ligebehandling og forbyder forskelsbehandling og/eller diskrimination – beskyttelseslovene – bør kønsidentitet og kønsudtryk tilføjes de steder i lovene, hvor ordene køn og/eller seksuel orientering er nævnt, således at transkønnedes beskyttelse nævnes direkte i lovene, lyder det fra foreningen.

Men forslaget faldt, da Socialdemokraterne og De Radikale mente, at den eksisterende lovgivning var dækkende, og derfor ikke stemte for.

Så på spørgsmålet om, hvordan fremtiden for trans-personers rettigheder ser ud, lyder det fra Stine Brix:

– Altså, i næste uge stiller vi beslutningsforslag om at få fjernet transseksualitet fra WHO’s sygdomsliste. Det er jo netop et af de punkter, som fremgår af LGBT-DK’s udspil. Men om forslaget går igennem, er vi desværre ikke ene om at bestemme.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce