Annonce

Europa
14. januar 2014 - 15:50

Trojka afviser ansvar for lånepolitikkens konsekvenser

Det er ikke den internationale Trojka, men regeringerne i Grækenland, Portugal, Irland og Cypern, der er ansvarlige for fattigdom, arbejdsløshed og underminering af overenskomster og sociale rettigheder, mener EU's økonomikommisær Olli Rehn.

Mandag den 13. januar stillede den magtfulde finske kommissær Olli Rehn op, som den første i en række høringer om Trojkaens rolle i den nedskæringspolitik, som EU sammen med Den europæiske Centralbank og Den internationale Valutafonden har stået bag i Irland, Portugal, Grækenland og Cypern.

Det er EU-parlamentets udvalg for økonomi og valuta, som er i gang med at undersøge Trojkaens rolle og de betingelser, den har stillet for at bevilge lån til de fire eurolande.

I en rapport har udvalget stillet spørgsmålstegn ved Trojkaens legitimitet og ved den nedskæringspolitik, som den har påført befolkningerne i landene.

Men der var ikke noget at komme efter, mener Olli Rehn, der afviste ethvert ansvar for de alvorlige konsekvenser, som de krav, Trojkaen har stillet for lånene, har haft.

Trods gentagne forsøg lykkedes det ikke udvalget at få klare svar på, hvordan beslutningerne blev taget i Trojkaen, og hvem der i sidste ende havde ansvaret for de konkrete beslutninger økonomiske og reformer og nedskæringer.

Selvom Olli Rehn medgav, at Trojkaen kunne tage beslutninger:

– Så blev det tit hæmmet af, at de var tre institutioner med hver sin filosofi med ved bordet, forklarede han.

Hovedansvaret for gennemførelsen af reformerne og nedskæringerne er regeringerne i lånerlandene, sagde Olli Rehn.

Lokal mangel på politisk vilje

MEP’erne forsøgte også at få en forklaring på, hvorfor EU-Kommissionen i den grad har undervurderet konsekvenserne af nedskæringerne i budgetterne og har lavet overoptimistiske fremskrivninger, som langt overgik virkeligheden.

– De forkerte forudsigelser viser den økonomiske videnskab og økonometriens begrænsninger. Men hovedproblemet er manglen på politisk vilje nationalt til at føre reformerne igennem, sagde han.

Høring i sidste uge

Høringen med Olli Rehn er opfølgning på en høring, som EU-parlamentet holdt i sidste uge for at belyse Trojkaens rolle i kriseprogrammerne i de fire eurolande, der har indgået låneaftaler med Trojkaen mod til gengæld at gennemføre omfattende nedskæringer og »strukturreformer«.

I en foreløbig rapport kritiseres Trojkaen for at påtvinge Grækenland, Portugal, Irland og Cypern svækkede overenskomster, arbejdsløshed og krænkelse af grundlæggende social rettigheder.  

Trojkaen består af EU-kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond, der som betingelse for lån til de kriseramte lande har stillet detaljerede krav til, hvilke nedskæringer og reformer landene skal gennemføre.

Men resultatet af Trojkaens krav har ikke løst landenes problemer, tværtimod har det ført til svækkede kollektive overenskomster, rekord stor arbejdsløshed og direkte krænkelse af grundlæggende faglige rettigheder, mente både udvalgsmedlemmer og de eksperter, der deltog i høringen i sidste uge.

Uden effekt

På høringen var der bred enighed om, at kriseprogrammerne ikke har haft effekt for vækst, beskæftigelse eller konkurrenceevne.

Udvalget er i gang med at skrive en betænkning om de sociale konsekvenser af Trojkaens krav. Den ventes færdig i februar.

– Den sociale side kan ikke holdes uden for analysen af Trojkaens programmer. Millioner af borgere er ofre for programmerne. Hvis vi skal forhindre et brud mellem institutioner og borgere er der brug for en demokratisk dialog, sagde den spanske socialdemokrat Alejandro Cercas, som er rapportør på betænkningen.

Den tyske forsker Thorsten Schulten forklarede, at formålet med reformerne angiveligt var at genvinde konkurrenceevne gennem direkte indgreb på arbejdsmarkedet. Det handler om direkte lønnedgang, og strukturreformer som greb ind i de kollektive forhandlingssystemer.

Resultatet er, at de kollektive overenskomster svækket, og der er sket en forskydning fra brancheoverenskomster til firmaaftaler eller ingen kollektive aftaler overhovedet. F.eks. er antallet af arbejdere i Portugal, der er dækket af en overenskomst faldet fra 1,9 millioner i 2008 til blot 328.000 i 2012.

Beskæftigelsesudvalgets kritik af Trojkaens politik i kriselandene kommer samtidig med, at EU-parlamentets udvalg for økonomi og valuta er i gang med at kortlægge Trojkaens optræden.

I en foreløbig rapport har de stiller spørgsmålstegn ved Trojkaens legitimitet. I den første uge af januar startede udvalget en rundtur til de fire lande, som har indgået aftaler om nedskæringer og reformer.

Udsatte besøg

Deres besøg i Grækenland blev dog udsat efter aftale mellem parlamentets formand og den græske statsminister. Det faldt nemlig sammen med Grækenlands overtagelse af formandskabet i EU.

Besøget ville sætte fokus på Trojkaens rolle i landet og kunne have forstyrret den festivitas, som var planlagt. Det var i hvert fald oppositionens udlægning af aflysningen.

Som også fik nogle af parlamentets medlemmer op i det røde felt. Folkebevægelsen mod EU’s medlem Søren Søndergaard kalder det en skandale, at EU-parlamentets formand bruger sin magt til at forhindre en delegation fra parlamentet i at udføre sit vigtige arbejde med at kontrollere magtehaverne i EU.

– Sagen viser desværre, at når det kommer til stykket så er den socialdemokratiske formand for EU-parlamentet og kandidat til formand for den kommende EU-kommission, Martin Schulz, mere interesseret i at forsvare EU-systemet end i at forsvare de europæiske befolkninger, som lider under den EU-dikterede nedskæringspolitik, siger Søren Søndergaard.

Udvalget besøgte sidst på ugen Cypern, og ifølge lokale medier var de chokeret over det, de fik at vide om den cypriotiske »redningspakke,« som bl.a. har betydet, at mange mistede deres indestående i bankerne.

Artiklen er en let redigeret sammenskrivning af to artikler fra EU-fagligt netværk: »EU-parlamentarikere: Trojka krænker faglige rettigheder« og »Kommissær kunne sin Fogh«

 

 

 

 

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce