Annonce

Sverige
20. juni 2014 - 12:10

Svensk fagbevægelse hindrer prekære arbejdsforhold for ansatte på Øresunds-toge

Fagforbundet SEKO kunne onsdag notere sig 'en historisk sejr', da det efter to ugers strejke og sympatiaktioner lykkedes, at presset det private firma Veolia til at droppe planer om at fyre 250 medarbejdere på Øresundstogene og genansætte dem som time- eller deltidsansatte.

Onsdag aften blev Arbejdsgiverorganisationen Almega og Fagforbundet for Service- och kommunikationsarbejdere (SEKO) enige om en aftale for de svenske ansatte på Øresundstogene, som betyder, at max 5% af personalet må være deltidsansatte, og at også max 5% af 'det samlede antal produktionstimer' må udfyldes af timeansatte.

Aftalen er kommet i stand efter knap tre ugers strejke blandt de ansatte og trusler om omfattende sympatistrejke og bliver af den svenske fagbevægelse betragtet som 'en historisk sejr', der kan få betydning for andre brancher, som frygter indførelsen af prekære arbejdsvilkår.

– Dette er en historisk sejr for svensk fagbevægelse. Vi er overbeviste om, at dette er begyndelsen på en udvikling for flere trygge job i Sverige, siger SEKOs forbundsformand, Janne Rudén.

Besøg SEKOs side om togkonflikten her.

Læs SEKOs nyhed om at strejken blev afblæst her.

En principiel kamp

Konflikten opstod da en ny udliciteringsaftale om driften af den svenske del af Øresundstogene trådte i kraft i begyndelsen af juni.

Firmaet Veolia, som havde vundet udliciteringsaftalen, ville fyre 250 heltidsansatte på Øresundstogene – med udsigt til, at de efterfølgende kunne søge deres egne stilling igen, men kun på deltid og som vikaransatte timelønnede.

Arbejdsgiverorganisationen Almega meldte fra starten ud, at det var et principspørgsmål, at arbejdsgiveren måtte lede og fordele arbejdet, og at de ikke ville acceptere, at fagforbundet blandede sig i ansættelsesformen.

Fagforbundet SEKO nægtede dog at acceptere fyringerne, og iværksatte den 2. juni en strejke på Øresundstogene.

Allerede i strejkens første dage fik de ansatte massiv støtte fra andre fagforbund, som opfattede konflikten som led i en principiel kamp for trygge ansættelsesvilkår.

– Det er tid til at sætte en stopper for usikre ansættelser, lød det fra svensk LO skrev i en udtalelse.

Ville sætte Sverige i stå

Inden aftalen faldt på plads havde 13 fagforbund varslet sympatistrejker med begyndelse i løbet af de kommende næste to uger.

Strejken var allerede blevet udvidet til togtrafikken mellem en række storbyer i Midtsverige, hvilket tilsammen ramte omkring 86.000 pendlere i Skåne og Midtsverige.

SEKO havde yderligere varslet at forbundet den 20. juni ville udvide strejken med 700 SEKO-medlemmer på Stockholms pendlertoge, der hver dag betjener omkring 299.000 rejsende til og fra hovedstaden og at strejken d. 27. juni ville blive yderligere udvidet med godstoge til og fra Gøteborgs havn.

Sammen med de øvrige fagforbunds sympatistrejker så strejkerne ud til at kunne sætte Sverige i stå over sommeren.

Læs om varslerne om sympati-strejker hos Seko.

Arbejdsgiver erkender nederlag

Sympativarslerne fik Almega til at gå på kompromis med principperne om at bestemme ansættelsesformen uden indblanding fra fagforbundet.

– En fortsat og udvidet strejke ville have givet uproportionelt store konsekvenser. Derfor var vi tvungne til at acceptere en aftale, som ikke er god, udtalte arbejdsgiverorganisationen Almegas forhandler Beata Hammarskiöld efter overenskomsten.

Uden den lokale aftales begrænsning af brugen af timeansættelser ville Veolias kunne bygge virksomheden på deltids- og løse timeansættelser.

I praksis kunne det betyde, at togmedarbejderne kunne ansættes på midlertidige kontrakter i årevis, som det er tilfældet på de toglinjer, som drives af Arriva.

I 2007 vedtog den svenske regering nemlig en lov, der udvidede muligheden for at benytte sig af midlertidige ansættelser.

En central brancheaftale ligeledes vedtaget onsdag udelukker, da heller ikke muligheden for flere deltidsansættelser og løse timeansættelser, men hæver derimod de timeansattes løn, og SEKO og svensk LO håber, at det vil mindske motivationen for at benytte timeansatte og at den lokale aftale ved danne mønster for andre lokale aftaler.

Også derfor blev strejken principiel for fagforbund over hele Sverige.

Læs mere på »Öresundstågsbloggen« (en blog for fagligt aktive Veolias-ansatte).

Udliciteringernes pris og det politiske ansvar

Samtidig med at strejken satte fokus på problemerne ved et arbejdsmarked, der i stigende grad bygges på løse ansættelser, har strejken startet en debat om konsekvenserne af udlicitering.

Veolia vandt nemlig den femårige udbudsrunde på Øresundstrafikken ved at byde 53 mio svenske kroner under det nærmeste bud.

Region Skåne valgte Veolias billige tilbud, og togarbejdernes kamp for bedre arbejdsvilkår har derfor også startet en diskussion om politisk ansvar.

I Sydsveriges største nyhedsavis, Sydsvenskan, kommenterede en læser konflikten således:

»Køber du en bil alt for billigt dømmes du for hæleri - du burde have forstået, at den var stjålet. Hvorfor blev Region Skåne ikke dømt for det samme da de accepterede Veolias tilbud - burde de ikke have forstået, at det var tyveri af de ansattes arbejdsforhold?«.

Formanden for Kollektivtrafikudvalget i region Skåne, Mats Persson fra Folkpartiet Liberalerna og udvalgets næstformand Stefan Svalö fra socialdemokraterne har dog afvist at have et ansvar.

De hævder, at Veolia har fået penge nok til at drive Øresundstrafikken.

Socialdemokraterne i Region Skåne har derimod bakket op om strejken, og i en pressemeddelse udtalt, at partiet ønsker, at kvalitetskriterier skal veje tungere ved afgørelsen af, hvem der vinder en udliciteringsaftale.

Derved vil partiet undgå, at priserne presses ned ved hver udbudsrunde.

På den måde ridser strejken også ideologiske konflikter op inden det svenske parlamentsvalg i september 2014.

Folkpartiet Liberalerna mener således, at strejken har voldt for store problemer for de rejsende og har derfor foreslået en indskrænkning af strejkeretten.

Her overfor står det socialistiske Vänsterpartiet, som har foreslået en ”Lex Veolia”, som betyder, at permanent arbejdskraft ikke må besættes via vikarbureauer, samt at midlertidige ansættelser kræver en specifik begrundelse.

Samtidig ønsker partiet – ligesom 70% af den svenske befolkning – at togtrafikken igen drives af staten fremfor via kommercielle udliciteringer.

Se Vänsterpartiets lovforslag på partiets hjememside her.

Læs Folkpartiet Liberalernes udtalelse om indskrænket strejkeret i Afton Bladet her.

Et generelt spørgsmål

Pressechef i arbejdsgiverforeningen Almega, David Wästberg, fastholdt til det sidste, at konflikten alene var lokal, og at det var problematisk at der blev varslet om sympatistrejker.

Sådan så Sveriges fagforbund ikke på spørgsmålet.

Eksempelvis havde rengøringspersonalet på Lunds Universitetssygehus annonceret, at de ville være gået strejke, hvis ALMEGA og SEKO ikke var blevet enige om en aftale.

Formanden for rengøringsfolkene, Lenita Granlund, mener nemlig ikke, at strejken kun berørte Veolias ansatte.

– Denne systematiske nedbrydning af arbejdstageres vilkår er et direkte ekko af, hvad der foregår på rengøringsområdet. Derfor er vores sympatistrejke også en del af vores egen kamp imod midlertidige ansættelser, siger formanden.

Også på den danske side af Øresund skabte strejken sympatier.

Dansk Jernbaneforbund skrev i en udtalelse d. 18. Juni:

»Dansk Jernbaneforbund støtter fortsat SEKOs kamp mod Veolia og virksomhedens indførelse af helt urimelige ansættelsesvilkår.«

DSB indsatte togbusser, som sikrede, at den offentlige transport over Øresund fortsatte trods strejken, men det var ikke ved hjælp af Dansk Jernbaneforbunds medlemmer. Da DSB opfordrede deres ansatte til at tjekke billetter på busserne, protesterede jernbaneforbunet hvilket resulterede i, at DSBs busser kørte uden billetkontrol.

Se Dansk Jernbaneforbunds støtteudtalelse her.

Støtte fra de rejsende

Også de togrejsende har vist massiv støtte til strejken hele vejen.

Dagen efter strejken startede, havde Facebookgruppen »Vi pendlare stödjer Sekos strejk« næsten 5.000 ”likes”, og på strejkens tredje uge havde siden næsten 10.000 ”likes”.

Det er mere end fire gange så mange som arbejdsgiveren Veolia og Almegas facebook-sider har tillsammen.

I indgangen til strejkens tredje uge fik facebooksiden »Fortsätt strejka /Mvh resenärerna« over 14.000 ”likes” på fem dage.

Besøg facebookgruppen 'Vi pendlare stödjer SEKOS strejk' her.

Besøg facebook-siden »Fortsätt strejka /Mvh Resenärerna« her.

På flera stationer i Skåne har der desuden været demonstrationer til støtte for de strejkende.

Omkring 100 personer samledes på Malmøs centralstation i strejkens første uge og da strejken gik ind i sin tredje uge uddelte pendlere blomster til strejkevagterne.

Og i Göteborg og Stockholm har der ligeledes været støttedemonstrationer.

Valgkamps-tema?

Strejken er slut og det står klart, at fagbevægelsen ved at stå sammen sikrede Øresundstog-arbejderne relativt trygge vilkår gennem den lokale aftale.

Fremtiden vil vise, om fagbevægelsen også vandt en større kamp. LO’s formand Karl-Petter Thorwaldsson har lagt vægt på at strejken var »(…) en konflikt om hele arbejdsmarkedet«, og Seko og LO udråber resultatet som en historisk sejr, der vil kunne få konsekvenser andre steder end på Øresundstogene.

– De nye regler kommer til at indebærer en fantastisk forskel ikke mindst i de kvindedominerede brancher. Vi har vist, at når vi holder sammen, så er vi meget stærke, udtaler LO’s formand Karl-Petter Thorwaldsson.

Om LO får ret afhænger af lokale forhandlinger indenfor andre brancher og områder, hvor fagbevægelsen nu vil forsøge, at få indført den nye aftale som et værn imod timeansættelser.

Fagbevægelsen har i hvert fald vist, at den kan stå sammen, og med LOs udtalelser om, at den lokale aftale vil få konsekvenser på andre områder tyder på fortsat kampgejst.

Og Rigsdagsvalget i september vil vise, om fagbevægelsen med strejken i Skåne har fået sat trygge ansættelser ved udliciteringer på dagsordenen som et politisk spørgsmål.

Kort om den centrale aftale:

Alle timeansattes lønninger på hele aftaleområdet forhøjes.

Grundansættelsesformen på hele aftaleområdet skal være fastansættelser på heltid.

Kort om den lokale aftale for Veolia/Øresundstogene:

Deltidsansættelser begrænses til 5% af det samlede antal produktionstimer.

Timeansættelserne begrænses til 5% af det samlede antal produktionstimer.

Seko og Veolia skal udvikle fælles redskaber for at opnå højst mulig effektivitet i skemalægningen af arbejdstiderne.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce