Annonce

Arbejdsløshed
28. januar 2013 - 13:55

Stormøde blokerer trafikkryds

Landsdækkende aktionsnetværk blokerer trafikkryds på Frederiksberg, slutter op om europæisk aktionsdag og tager initiativ til en arbejdsløshedskaravane i maj.

Godt hundrede mennesker deltog lørdag den 26. januar i et landsdækkende træf mellem lokale arbejdsløshedsnetværk under fællesnavnet Solidaritet eller Frit Fald.

Netværket traf beslutning om at bakke op om en europæisk aktionsdag mod nedskæringer og forringelser af velfærd den 14. marts ved at arrangere aktioner og happenings om arbejdsløshedsproblemer.

Et forslag fra Aalborg Arbejdsløshedsnetværk om at etablere en arbejdsløshedskaravane fra Aalborg til København i maj måned fik desuden stor opbakning.

Møde mellem aktionsgrupper

Stormødet i Solidaritet eller Frit Fald er det første landsdækkende træf for aktivistgrupper, der umiddelbart efter finanslovsforliget mellem regeringen og Enhedslisten forsøgte at få sat forringelserne for arbejdsløse på den politiske dagsorden.

Mødet, der havde taget navn efter netværkene i Odense og København, Solidaritet eller Frit Fald, rapporterede om aktiviteter og aktioner i Aalborg, Aarhus, Odense,  København og Vestegnen syd for København. Der var desuden deltagere fra en lang række andre byer, hvor aktivister ønsker opstart af lokalgrupper.

Stormøde i aktion

Stormødet formede sig som en arbejdende workshop, hvor deltagerne gennem gruppearbejde gerne skulle finde frem til konkrete initiativer og aktiviteter.

Allerede samme dag udmøntedes en af gruppernes arbejde sig i en aktion: De hundrede deltagere formede en lang menneskekæde, der fra FOA's lokaler på Godthåbsvej vandrede med hinanden i hånden ned til lyskrydset ved Falkoner Allé, hvor den standsede trafikken i fem minutter.

Selv om trafikken var begrænset lørdag eftermiddag, måtte utallige bilister dog væbne sig med tålmodighed, mens aktionsnetværket råbte »Solidaritet eller frit fald« og lod sig dratte om i gadekrydset.

To bilister blev så provokeret af aktionen, at de i ophidselse forsøgte at trænge gennem kæden.

Arbejdende værksteder

Gruppearbejdet formede sig som praktiske værksteder i at danne nye aktionsnetværk, organiseringer af arbejdsløse i fagforeninger, diskussion af mobiliseringsmuligheder i arbejdsløshedssystemet og planlægning af konkrete aktioner.

Mødet vedtog desuden et grundlag for »aktionsnetværket Solidaritet eller frit fald«, der vender sig mod hetz mod arbejdsløse og peger på »blå krisepolitik« og mangel på job som grundlæggende problemer, og som peger på udenomsparlamentariske aktiviteter som drivkraft for en »solidarisk arbejdsløshedspolitik«.

Aktionsdag den 14. marts

Stormødet besluttede at bakke op bag en europæisk aktionsdag den 14. marts 2013. Aktionsdagen er vedtaget på den såkaldte Firenze10+10 konference i efteråret 2012 - og har siden fået opbakning af den europæiske fagforeningssammenslutning, ETUC/EFS.

Stormødet opfordrede til at lave aktiviteter i så mange byer som muligt denne dag, gerne som modstand mod nedskæringer i sociale ydelser, men i øvrigt med frihed for de enkelte grupper til selv at definere problematik og politiske løsninger efter de lokale forhold.

Hvilke aktiviteter, der sættes i gang, bestemmes også lokalt, forklarer Jakob Lausch Krogh fra Solidaritet eller Frit Fald i København:

– Aktiviteterne bestemmes helt decentralt. Her i Københavnområdet mødes vi næste mandag for at diskutere det. Personligt ser jeg gerne en demonstration, siger han til Modkraft.

Er der ikke en modsætning mellem, at den fælles europæiske aktionsdag foregår på et bestemt politisk grundlag, mens jeres vedtagelse for aktiviteterne kun taler om en solidarisk arbejdsløshedspolitik?

– Nej. Deltagelse i aktionsdagen udtrykker naturligvis støtte til det internationale grundlag. Men samtidig ønsker vi at samle alle, der vil være med til at forbedre forholdene for arbejdsløse, fleksjobbere, kontanthjælpsmodtagere osv. Det er også klart, at hvis vi laver en demonstration, så skal den have en hovedparole. Her synes jeg, det vil være naturligt at kræve tilbagerulning af dagpengeforringelserne - men det er ikke fastlagt endnu, siger Jakob Lausch Krogh.

LO har sagt, at organisationen vil deltage i aktionsdagen - hvad får det af konsekvenser for jeres aktiviteter?

– Vi vil gerne samarbejde med LO og koordinere vores aktiviteter med organisationen. Men vi vil ikke være afhængige eller lade os binde politisk og aktivitetsmæssigt, siger han.

Karavane i maj

Stormødet bakkede desuden op bag et aalborgensisk initiativ om at lave en arbejdsløshedskaravane, hvor arbejdsløse på en uge drager gennem hele landet for at sætte fokus på de arbejdsløses problemer.

Rasmus Falck Østergaard forklarede på mødet, at en karavane i maj måned vil kunne besøge 2-3 byer om dagen og på den måde skabe en »løbende opmærksomhed om arbejdsløshedsproblemet«.

Karavanen skal desuden bruges til at understøtte opbygningen af lokale netværk, fortæller Rasmus Falck Østergaard fra Aalborg Arbejdsløshedsnetværk til Modkraft.

Hvilket politisk fokus skal karavanen have?

– Først og fremmest fokus på de arbejdsløses rettigheder og den diskurs, der er omkring de arbejdsløse. Problemet er ikke, at folk ikke vil arbejde, men at der ikke er arbejde at få, siger Rasmus Falck Østergaard.

Men I har ikke nogle mere præcise og konkrete krav i sigtekornet?

– Nej, i al fald ikke endnu. Vi vil eksempelvis ikke kun have et dagpengefokus, da der jo eksisterer flere problemstillinger for arbejdsløse - karavanen skal også gerne kunne tage sygedagpenge- og kontanthjælpsvilkår op.

Netop maj måned er velegnet for en karavane, mener Rasmus Falck Østergaard:

– For det første er vejret formodentlig godt - det skal man ikke underkende som et afgørende træk. For det andet er der kun en måned til, at finanslovens forlig om uddannelsesydelser til de faldtruede udløber. Det lægger pres på socialdemokrater og SF'ere. Endelig er der ikke så længe til kommunalvalget - så hvis det ikke lykkes at lægge et pres på politikerne her, ja, så vil det nok ikke lykkes at flytte dem, siger han.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce