Annonce

Medier
5. marts 2015 - 15:57

Spraglet, socialistisk magasin rammer gaden lørdag

Lørdag den 7. marts fejres udgivelsen af et nyt trykt venstrefløjsmagasin, Solidaritet, med et releaseparty på Nørrebro. Bladet erklærer sig uafhængigt af partier, men placerer sig dog ideologisk i omegnen af Enhedslisten.

Første nummer af et uafhængigt socialistisk magasin med navnet Solidaritet bliver lørdag den 7. marts fejret med en releasefest i Cafeen på Kapelvej 44 på Nørrebro i København.

Se Facebook-opslag om Releaseparty for Solidaritet - Uafhængigt socialistisk magasin lørdag den 7. marts på Kapelvej 44, Nørrrebro.

Det nye bladprojekt præsenterer sig i en leder i første nummer som et forsøg på at gentænke, hvad et venstrefløjsmagasin er.

Genremæssigt placerer magasinet sig i et krydsfelt mellem et tidsskrift med ekspertartikler og et journalistisk blad.

Der er i første nummer eksempelvis baggrundsartikler om Grækenlands økonomiske og sociale krise og om økonomisk kriseteori, men også kortere artikler om opiumproduktion i Afghanistan, kinesiske investeringer i Europa, militære øvelser i oprørsbekæmpelse i EU-regi og flere voxpop-indslag, hvor aktuelle problemstillinger kommenteres. På bagsiden lanceres tegneserien Tegnefronten

Uafhængig enhedslisterøst

Tidsskriftet bekender sig i første nummer til en udogmatisk og antiautoritær socialismetradition. Selv om tidsskriftet erklærer sig uafhængig af partier, definerer det sig i samme åndedræt ideologisk ind i omegnen af Enhedslisten:

»I Solidaritet ser vi Enhedslisten med 10.000 medlemmer som et naturligt omdrejningspunkt – selv om vi er bevidste om, at venstrefløjen er langt mere spraglet,« hedder det i lederen.

Enhedslistetilknytningen kommer i det første nummer blandt andet til udtryk i et længere interview med Ø-medlemmerne Pelle Dragsted, Michael Voss og Pia Boisen om de politiske erfaringer under S-R(-SF)regeringerne siden 2011. Og i en voxpop handler om en Ø-stridighed: Berettigelsen af politisk støtte til våbentransporter til Irak eller ej.

Udspring fra VS og SAP

Den ideologiske orientering mod Enhedslisten er måske ikke specielt overraskende. Det nye blad er nemlig dels en fusion, dels en videreudvikling af et trotskistiske bladprojekt (Socialistisk Information, der blev udgivet af SAP-tendensen i Enhedslisten) og et venstresocialistiske tidsskrift, der også udkom under navnet Solidaritet.

Redaktionssammensætning og redaktionelt koncept er dog markant fornyet i forhold til begge tidligere bladprojekter – og markeret i bladets undertitel: Uafhængigt socialistisk magasin.

Bladet udgives af foreningen Solidaritet, der foruden udgivelsen af tidsskriftet også driver et trykkeri og et bogforlag.

Tilknytning til foreningen betyder, at bladet bringer en artikel af Richard Seymour, der er en markant socialistisk røst i Storbritannien, og som i løbet af marts får udgivet bogen Deres krise – vores løsninger på Solidaritets forlag.

Magasinet giver en smagsprøve på Seymours tænkning med en oversættelse af et indlæg fra hans blog Lenin’s Tomb.

Tema: Kooperativer

Selv om det første nummer spreder sig ud over mange emner, har det udfoldet et enkelt tema ud over flere artikler – otte ud af bladet 48 sider handler om medarbejderdrevne virksomheder, kooperativer.

Solidaritet lægger ud med et interview med cykelsmede fra Københavns Cykelkooperativ, der startede egen virksomhed på på Nørrebro i januar 2015.

Interviewet suppleres med to artikler, der på hver sin måde perspektiverer emnet:

I den ene argumenteres der for, at medarbejderdrevne virksomheder kan bruges praktisk svar på arbejdsløshed – og fortæller om internationale erfaringer.

I den anden problematiseres kooperativers betydning i politiske strategier – blandt andet med henvisning til historiske problemer med nepotisme, magtmisbrug og bedrageri inden for kooperative virksomheder med tilknytning til dansk fagbevægelse.

Ingen af de to artikler er fuldstændig afvisende for brug af medarbejderejede virksomheder og kooperativer som alternativer til eksempelvis kapitalspekulation og arbejdsløshed.

Abonnement på Solidaritet koster 200 kroner for seks numre årligt. Det kan tegnes på Solidaritets hjemmeside.

Læs artiklen »EU øver sig i knusning af folkelige oprør« fra Solidaritet/1, marts 2015

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce