Annonce

Praktisk græsk solidaritet
14. februar 2013 - 14:45

Social brandslukning mod kapitalflugt

»Solidaritet For Alle« forbinder selvorganiserede sociale initiativer og skal fungere som et forsvarsværn i tilfælde af økonomisk sabotage, hvis venstrefløjen får regeringsmagten, fortæller Georgia Bekridaki.

[Athen:] I en diskret bygning på en af Athens hovedgader, Akademias, holder organisationen 'Solidaritet For Alle' til.

På syvende etage byder den 29-årige Georgia Bekridaki på kaffe og en snak om vidensudveksling og koordinering imellem civilt ulydige og selvorganiserede initiativer, der forsøger at sikre et ordentligt liv for grækere, der er ramt af krisen.

– Solidaritet For Alle samler og koordinerer de selvorganiserede initiativer, der støtter arbejdsløse, immigranter, fattige, besættere, strejkende og folk organiseret omkring såkaldte »tidsbanker«, hvor tjenesteydelser udveksles uden penge. Målet er praktisk, solidarisk aktivitet, forklarer Georgia Bekridaki til Modkraft og uddyber:

– Vi forsøger ikke at opbygge en organisation, der kan repræsentere alle aktiviteterne. Men at understøtte selvorganisering som en del af svaret på den økonomiske krise. Og som en forberedelse af en situation med kapitalflugt og økonomisk sabotage, hvis venstrefløjen vinder den parlamentariske magt, siger Georgia Bekridaki.

Fattigdommens nye ansigt

Solidaritet for Alle har eksisteret i to år og udspringer af venstrefløjspartiet Syriza, som Georgia Bekridaki også er medlem af.

Selv om Syriza er med til at drive og finansiere organisationen, er den samtidig åben for andre politiske holdninger.

– Vi forsøger ikke at styre bevægelserne, men at skabe et rum, der støtter selvstændige aktiviteter på deres egne betingelser, siger Georgia Bekridaki.

– Hjemløshed og arbejdsløshed har med krisen fået et nyt ansigt. Nu rammes ikke kun socialt marginaliserede, men også helt almindelige arbejdere og uddannede mennesker. Det græske socialsystem er kollapset, fordi det har været forbundet med arbejds- og overenskomstrettigheder. Når folk bliver arbejdsløse, mister de ikke kun deres indtægt, de har heller ikke længere ret til eksempelvis lægelig og medicinsk behandling, siger hun.

– Vi forsøger at koordinere og sprede viden om de praktiske initiativer, der bliver taget for at imødegå krisen. Eksempelvis hvordan man genåbner elektricitetsforsyningen i de huse, hvor strømmen er lukket ned på grund af manglende betaling. Det er en meget praktisk løsning, hvor elektrikere på fem minutter kan samle et par kabler, fortæller Georgia Bekridaki.

Hun anslår, at det er sket i omkring 1.000 huse i Athen.

Men også at handlingen ikke kan stå alene.

– Det er jo meget nemt igen at afbryde strømmen. Så derfor må beboerne også organisere sig for at hindre, at selskaberne blot kommer tilbage næste dag, siger hun.

Information, juridisk bistand og tidsbanker

Solidaritet For Alle arbejder desuden med udbredelse af information om og koordinering mellem besatte huse og selvorganiserede socialcentre for arbejds- og hjemløse samt immigranter.

– Vi er lige nu ved at oprette en hjemmeside, hvor erfaringsudveksling og nyheder fra de sociale aktiviteter kan blive spredt, siger Georgia Bekridaki.

Organisationen yder også juridisk rådgivning til beboere, der er kommet økonomisk i klemme i forhold til husejere og banker. Og den formidler erfaringsudveksling mellem de såkaldte »tidsbanker«, hvor folk bytter tjenester uden om en pengeøkonomi.

– Vi understøtter organiseringer, der arbejder for at dække folks basale behov gennem selvorganisering. Vi forsøger at involvere folk i selvstændig aktivitet, så tilvejebringelse af medicin, mad og anden hjælp ikke er filantropi, men gensidig solidaritet og en del af den politiske bevægelse, der også giver sig udtryk i strejker og demonstrationer, siger hun.

Fra repræsentation til aktivitet

– Venstrefløjen har traditionelt været meget stærk her i Grækenland, men mere på en repræsentativ måde end som et aktivt, praktisk arbejde for at forbedre folks situation her og nu. Vi arbejder for, at folks praktiske aktiviteter bliver en del venstrebevægelsen her i landet, siger hun.

Georgia Bekridaki anslår, at Solidaritet For Alle lige nu omfatter omkring 200 sociale organiseringer, som hver samler omkring 50-100 lokale aktivister.

– Det er meget svært at sætte præcise tal på antal aktivister – for det varierer hele tiden, afhængig af situationen i eksempelvis de besatte huse, eller om bestemte arbejdergrupper er i strejke og konflikt, siger hun.

Tidsbanker som alternativ

En af de praktiske aktiviteter, der er blevet iværksat blandt de kriseramte grækere, er oprettelsen af de førnævnte »tidsbanker«.

Her udveksler grækere tjenesteydelser med hinanden uden brug af penge, men med angivelser af tidsforbrug, der så kan omsættes til andre former for tjenesteydelser.

Før krisens udbrud i 2009 var der to tidsbanker i Grækenland.

– De arbejdede dengang i forholdsvis lukkede strukturer. Men det har forandret sig med krisen. Nu er der 12 tidsbanker i Athen og tre – mener jeg – udenfor på øerne.  

– Tidsbankerne handler ikke om udveksling mellem personlige kontakter, men om en social udveksling, hvor tidsforbruget af en tjenesteydelse bliver »sat ind i en bank«, så den kan udveksles mod andre tjenesteydelser. Eksempelvis elektricitetsarbejde mod transport eller lektieundervisning.

Der er mest tale om tjenesteydelser, forklarer Georgia Bekridaki:

– Det er meget svært at anslå tidsforbruget i produktionen af helt konkrete produkter, eksempelvis af, hvor meget arbejde, der er lagt i et bestemt antal tomater. Derfor er det mest tjenesteydelser, der bliver udvekslet, siger hun.

Der er dog samtidig store regionale forskelle – i de mindre byer på landet er det nemmere at bytte landsbrugsvarer udenom en markedsøkonomi end i hovedstaden Athen, understreger hun.

En forøgelse af tidsbankaktiviteten er dog ikke et selvstændigt mål, fortæller Georgia Bekridaki.

– Før man efterspørger en aktivitet fra tidsbanken, opfordrer vi til eksempelvis at spørge sin nabo om hjælp. På den måde understøtter vi selvstændig organisering, siger hun.

Fagforeningerne skal også med

Det lyder som om, I mest organiserer aktiviteter i boligkvarterer. Hvordan er jeres forhold til fagforeningerne?

– Vi forsøger i så høj grad som muligt at forbinde de sociale organiseringer i kvartererne med en praktisk solidaritet med fagforeninger og strejkende arbejdergrupper. Men det er et problem, at fagforeningsledelserne stadigvæk er præget af de samme ledelser som før krisen og PASOK-partiets parlamentariske sammenbrud.

– Derfor må vi især arbejde i forhold til de nedre niveauer i fagforeningerne. Eksempelvis ved at organisere arbejdsløse, der kan bruge deres kvalifikationer i tidsbankerne. Vi opfordrer fagforeningerne til at skabe netværk for deres medlemmer, altså at opbygge måder at organisere et socialt liv gennem kollektiver og egen virksomhed som horisontal selvorganisering.

– Det er ikke kun nødvendigt i forhold til de problemer, som folk står i i dag. Det er også en forberedelse i forhold til den økonomiske sabotage og kapitalflugt, som man må imødese, hvis venstrefløjen kommer i parlamentarisk flertal, siger Georgia Bekridaki.

– Det, vi laver, er altså på den ene side ildslukningsabejde her og nu, men det er også en forberedelse til en situation, hvor venstrefløjen overtager den parlamentariske magt. Her vil en stærkere konfrontation mellem venstrefløjen og de økonomiske magthavere nok føre til økonomisk sabotage og kapitalflugt. Det skal der laves nogle praktiske løsninger på – og det fungerer vores selvorganiseringsarbejde som en forberedelse til, siger Georgia Bekridaki.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce