Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Kommentar
16. april 2013 - 10:26

Skifergas: Frederikshavn kaster bolden til Folketinget

Frederikshavns byråd har trukket i bremsen over for de første skifergasboringer på dansk jord. Nu må folketingspolitikerne vågne op og tage diskussionen om vores energifremtid.

På byrådsmødet i Frederikshavn den 27. februar 2013 valgte et stort flertal at kræve en fuld VVM-redegørelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet), før man kan tage stilling til olieselskabet Totals ansøgning om at sætte gang i første fase af deres planlagte skifergas prøveboringsprojekt i kommunen. Dermed er de første danske prøveboringer efter skifergas udskudt for en periode og bolden forsøgt kastet til de nationale politikere.

Vil Total respektere eller tromle?

Total stiller sig selvsagt uforstående overfor behovet for yderligere miljøundersøgelser. Selskabets projektleder Henrik Nikolajsen udtalte umiddelbart efter afgørelsen, at de endnu ikke vidste, om de ville overklage afgørelsen til Miljøklagenævnet, der i så fald vil kunne omgøre byrådets beslutning.

En klage til Miljøklagenævnet vil dog sende et meget uheldigt signal om, at Total ikke er interesseret i at respektere de lokale demokratiske beslutningsprocesser. Forhåbentlig er de klogere end at tromle beslutninger taget af folkevalgte politikere, bare for at få hastet projektet igennem.

6.000 lokale underskrifter

Byrådets afgørelse var især motiveret af de godt 6.000 underskrifter, lokale modstandere af skifergasudvinding havde indsamlet og overleveret til byrådet, og flere af byrådsmedlemmerne fremhævede før afstemningen vigtigheden af at tage den lokale modstand seriøst.

Frederikshavns venstreborgmester, Lars Møller, der selv stemte mod VVM-undersøgelsen, fremhævede, at beslutningen om skifergasudvinding er en national beslutning, og at den diskussion, der lige nu foregår i Frederikshavn, i stedet burde finde sted på nationalt plan. I et interview med Information udtaler han:

»Vi kan jo mærke, at der ude i samfundet er usikkerhed om det her. Vi har modtaget 6.000 underskrifter mod projektet, og det vil jeg selvfølgelig orientere ministrene om. Det er ikke kommunen, der i sidste ende kommer til at beslutte, om man skal hente skifergas op fra undergrunden. Det bliver Folketinget, ligesom det er Folketinget, der har solgt retten til efterforskning.«

Læs artiklen »Byråds miljøkrav forhaler skifergasprojekt« hos Information

Imod alle klimamålsætninger

Skifergas betegnes ofte som en ukonventionel fossil energikilde eller en ekstrem energikilde, da udvindingen er langt mere kompliceret og energikrævende end udvindingen af konventionelle brændsler. I modsætning til konventionel naturgas, der befinder sig i store underjordiske reservoirer, er skifergassen indkapslet i dybtliggende skiferformationer, der skal sprænges, for at gassen kan slippe ud.

Danmark har allerede i dag en stor udvinding af fossile brændsler både til forbrug og eksport. En satsning på skifergasudvinding vil sikre, at denne udvikling fortsætter, og dermed undergrave muligheden for at nå både nationale og internationale klimamålsætninger om at mindske andelen af fossile brændsler.

80 % af fossile brændsler skal blive i jorden

Ifølge Carbon Tracker Initiative, der er et samarbejde mellem anerkendte energi- og finanssektoreksperter, skal 80 procent af alle kendte fossile reserver blive i jorden, hvis vi skal gøre os håb om at holde den globale temperaturstigning under 2 grader, sådan som det er aftalt internationalt.

Afbrænding af samtlige kendte fossile reserver vil derimod fører til temperaturstigninger på 6 grader, hvilket vil få overskuelige konsekvenser for det globale økosystem.  Det giver derfor ikke mening at udforske muligheden for nye fossile reserver, hvis vi allerede ved, at 8 ud af 10 kendte reserver skal forblive ubrugte.

Læs om rapporten Unburnable Carbon hos Carbon Tracker Initiative

De nationale politikere har bolden

Skifergas nej tak

Med beslutningen i Frederikshavn er bolden kastet til de nationale politikere. Er de klar til at tage diskussionen om, hvorvidt Danmarks energifremtid skal baseres på fossil skifergas, eller vil de fortsætte med at lade stå til og overlade Frederikshavn Kommune til at gætte på, om politikerne overhovedet har tænkt sig at holde fast i egne visioner om, at Danmark skal være fossilfrit?

Med beslutningen i Frederikshavn er der skabt et momentum at bygge videre på. Der er brug for offentlig debat om skifergassens rolle i Danmarks fremtidige energisystem. Og der er brug for, at vi i Danmark tager en beslutning om, hvorvidt vi overhovedet vil acceptere skifergasudvinding i Danmark, med alle de miljøproblemer, der er forbundet hermed.

Det skylder vi borgerne i Vendsyssel, der ikke skal lades alene i kampen mod en enkelt prøveboring, når den ene lille prøveboring nu engang handler om noget meget større. 

Mere om skifergasprojekterne:

Læs artiklen »Dansk gasmareridt rykker nærmere« hos Modkraft

Læs artiklen »Dansk satsning på skifergas skader klimaet« hos Modkraft

Besøg kampagnen Skifergas Nej Tak

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce