Annonce

Frederikshavn
28. juli 2014 - 12:32

Protestlejr mod skifergas starter i denne uge

Det franske energiselskab Total fortsætter forarbejdet til prøveboring efter skifergas i Frederikshavn trods klager: Onsdag åbner miljø- og klimaaktivister protestlejr i den nordjyske by Dybvad.

Natur- og Miljøklagenævnet underkendte i begyndelsen af juli Frederikshavns kommunes tilladelse til det franske energiselskab Total til etablering af to boringer efter vand, der skal bruges i forbindelse med en prøveboring efter skifergas.

Afgørelsen betyder, at byrådet efter sommerferien skal behandle sagen på ny, ligesom en række nye klager fra naboer til boringsområdet i Dybvad fortsat er under behandling. 

Alligevel har Frederikshavn Kommune givet Total en ny tilladelse til at fortsætte forarbejde til den upopulære prøveboring, hvilket nu får lokale miljø- og klimaaktivister til at åbne protestlejr.

Se tv-indslaget »Ny ballade om skifergas« hos TV2 Øst.

Se videoindslaget »Total laver vandboring før klagefrist udløber«.

 

Protestlejr åbner onsdag

På grund af den fortsatte aktivitet på byggepladsen har lokale aktivister besluttet at starte protestlejren »Total Protest« onsdag den 30. juli.

– Vi håber, at folk fra hele landet vil tage imod vores invitation til at deltage i vores protestlejr i området. Vi vil blive der indtil arbejdet bliver stoppe af kommunen, politiet eller staten, siger Jan Rosenkrantz fra græsrodsnetværket Nej Til Skifergas’ afdeling i Nordjylland til Modkraft.

Årsagen til protesten er, at flere eksperter og miljøorganisationer vurderer, at udvinding af skifergas vil medfører forurening af grundvandet, og Jan Rosenkrantz fortæller, at flere landmænd har besluttet at donere grøntsager til aktivisterne, som ifølge planen skal bo i telte på en mark tæt på Totals byggeplads.

Men vreden retter sig også i mod Frederikshavn Kommune.

For grunden til, at det overhovedet kan lade sig gøre for Total at fortsætte deres arbejde trods afgørelsen i Natur- og Miljøklagenævnet, skyldes at myndighederne har valgt at sagsbehandle udvindingsprojektet, som bestående af en lang række adskilte faser.

Så mens boringen efter vand er sat på standby, så fortsætter andre dele af anlægsarbejdet.

Således gav Frederikshavns Kommune den 22. juli tilladelse til etablering af en boreplads og en 'efterforskningsboring for skifergas'.

– Total forbryder sig imod klagefristen, når de ikke stopper alt arbejde indtil alle klager er færdigbehandlet. Men kommunen har tabt armene og gør intet. Derfor undersøger vi nu muligheden for at melde forvaltningen til politiet, siger Jan Rosenkrantz.

Besøg hjemmesiden TotalProtest.dk.

Læs »VVM-tilladelse – efterforskningsboring for skifergas« hos Frederikshavn Kommune.

Læs artiklen »Miljøklagenævnet sætter skifergasboring på standby« hos Modkraft.

Klage til statsforvaltningen

Miljøgruppen 'Netværk til Oplysning om skifergas' er ligeledes frustreret over, at Total har mulighed for at fortsætte deres arbejde i Dybvad.

Gruppen har derfor søndag den 27. juli sendt en klage til Statsforvaltningen over 'Frederikshavn Kommunes passivitet i forbindelse med skifergasboring'.

»Vi henvendte os til Frederikshavn Kommune og bad dem om at give Total en standsningsmeddelelse, samt at tilbagekalde tilladelser, der er giver på et ulovligt grundlag. Vi fik det svar tilbage, at det ligger uden for kommunen kompetence. Vi er ikke enige i, at Frederikshavn er forpligtet til at give landzonetilladeler, tilladelser til vandindvinding mv. når klagefristen for bl.a. kommuneplantillæg, lokalplan og VVM endnu ikke er udløbet,« skriver miljøgruppens formand Carsten Cederholm i klagen til statsforvalningen.

Og fortsætter:

»Vores henvendelse handler primært om kommunens handlepligt. Et spørgsmål som Natur- og Miljøklagenævnet ikke kan tage stilling til. Det hjælper jo ikke at Natur- og Miljøklagenævnet giver diverse miljøorganisationer og naboer ret i deres klager, hvis kommunen afviser at handle som myndighed og boringen efter skifergas derfor fortsætter som om intet var hændt,«

Besøg Netværk til Oplysning om skifergas' hjemmeside her.

Besøg Skifergas Nej Tak's hjemmeside.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce