Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Vejen til socialisme
22. april 2014 - 14:50

Principper skal suppleres med konkrete forslag

Enhedslistens principprogram bør suppleres med et tillæg, som opsummerer den politik, som partiet vil føre. Tre medlemmer fremsætter et forslag.

Til forslaget til principprogram har vi stillet et ændringsforslag, der skal danne slutning på programmet.

Det er et punktprogram, der opsummerer den politik Enhedslisten skal og vil føre.  

Hvorfor har vi nu gjort det?

En del af forklaringen er meget simpel … vi mener ikke, folk skal købe katten i sækken, når de støtter Enhedslisten … her kan de i kort form se, hvilken politik vores parti fører. Programmet bliver på den måde også en vejledning og inspiration for vores medlemmer, aktivister, ansatte og folkevalgte.

Vi har været meget bevidste om, at formulere os på en sådan måde, at punkterne på den ene side var konkrete, men på den anden side ikke var bundet til dagsaktuel politik.

Vi har ikke været voldsomt originale i udvalget af krav. De fleste af dem er klassiske socialistiske krav, og en politik, som Enhedslisten har arbejdet for siden sin start og udviklet gennem sin historie fx om offentlig produktion … og som vi mener det er vigtigt at have med i programmet.

Her er forslaget. Vi håber, de der kan, vil stemme for det, på årsmødet:

Enhedslisten arbejder for gennemførelsen af en politik, der omfatter:

Forsvar af demokratiske rettigheder til alle borgere: forsamlingsfrihed, ytringsfrihed og stemmeret. Religionsfrihed og fuldstændig adskillelse af kirke og stat.

Strejkeret, ret til faglig organisering og ret til at indgå kollektive overenskomster.

Nedrustning og reduktion af de dele af politiet, der bruges til indsættelse mod fredelige demonstranter.

Fjernelse af de udemokratiske terrorlove.

Beskyttelse af borgerne mod overvågning aflytning fra nationale og internationale efterretningstjenester.

Nej til diskrimination pga. køn, seksuel orientering, etnisk oprindelse, religion eller handikap.

Forsvar af kvindernes ret til at bestemme over egen krop og reproduktion.

Reel ligeløn mellem mænd og kvinder. Lige ret til barselsorlov for kvinder og mænd.

Danmark skal modtage flygtninge fra krig, sult og seksuel og politisk undertrykkelse.

For en human udlændingepolitik, der giver de udlændinge, der er kommet til landet, mulighed for at leve og arbejde i Danmark på værdige vilkår, og som tillader indvandring og arbejde på de vilkår, der gælder i Danmark.

Social sikkerhed i form af A-kasser, en samfundsmæssig mindste-indkomst og sygedagpenge. Der skal være mulighed for førtidspension for dem, der behøver det.

Arbejdsløshed bekæmpes ved oprettelse af jobs, nedsættelse af arbejdstiden, bedre orlovsmuligheder, mulighed for deling af arbejdet samt nedsættelse af pensionsalderen.

Bevarelse og forbedring af gratis offentlige hospitaler, biblioteker, skoler og universiteter. Ret til gratis tandlæge.

Progressiv beskatning, så de rigeste betaler mest i skat.

Dansk udmeldelse af EU og fjernelse af EU's udemokratiske kontrol med samfundet.

Militæret skal nedlægges og erstattes af en langt mindre organisation der kan stå for eventuelle danske bidrag til fredsbevarende FN indsatser. Bekæmpelse af militarismen.

Dansk udmeldelse af NATO.

Udbygning af den offentlige transport, cyklisme og begrænsning af bilismen.

Begrænsning af reklame i det offentlige rum, i TV, i elektroniske og andre medier

Økologisk omstilling af landbrug, industriel og håndværksmæssig produktion og distribution.

Omlægning af samfundet til 100 procent vedvarende energi.

Etablering af offentlig produktion for at løse sociale, økologiske og samfundsmæssige opgaver og skabe stabile arbejdspladser.

Samfundets overtagelse af de vigtigste produktionsmidler: jord, råvarer, infrastrukturer, store fabrikker, medicinalindustri og finansielle strukturer.

Konkrete svar på konkrete problemer

Vi mener, at disse politiske punkter og krav er meget egnede til at søge støtte fra et flertal af befolkningen. De er konkrete svar på centrale og konkrete problemer af demokratisk, kønspolitisk, social og økologisk art.

Samtidig stiller disse krav et spørgsmålstegn ved det kapitalistiske system, for det er meget tvivlsomt, om de kan gennemføres indenfor dette systems rammer. Det er et spørgsmålstegn der vil udfolde sig i kampen for dem.

De er også designede, så de ændrer styrkeforholdet mellem klasserne til fordel for arbejderbefolkningen og modvirker splittelse.

Der er nogen kammerater, der har kritiseret en tidligere version, for at være ujævn.

Vi har forsøgt at komme dem i møde gennem en lidt mere gennemarbejdet struktur. Og så vil vi sige til vores forsvar, at Karl Marx og Friedrich Engels fremlægger et lignende program i Det kommunistiske manifest. Og dette program er heller ikke alt for jævnt og gennemarbejdet i sin struktur … så vi føler os i godt selskab.

En dagsaktuel politik?

Der er også nogen, der har kritiseret at disse krav var »dagsaktuelle« … det er både rigtigt og forkert.

Det er rigtigt. at hver eneste af dem forholder sig til aktuelle problemer, og som sådan er aktuelle. Men desværre er det nok sådan, at det vil tage en del tid at få gennemført de fleste af dem … og når vi så får gennemført dem, så kan vi nok leve med, at vi så har en del af programmet, som vi kan kalde »forældet«.

Men punkterne her er ikke dagsaktuelle på den måde, at de forholder sig til det aktuelle, politiske spil.

Der står fx at man skal sætte offentlig produktion i gang … men ikke hvilken produktion man skal starte hvornår, eller hvordan man skaffer et flertal for det i en kommune.

Der står at vi går ind for gratis tandlæge … det kan så fx udmøntes i noget der fører i den retning som fx at fjerne udgifter til tandlæge for pensionister eller lignende.

Den politik vi fører, de krav, vi rejser, er de tænder, der gør os farlige og i stand til at bide!

Helge Bo Jensen, Mikael Hertoft og Jeanne Toxværd er medlemmer af hovedbestyrelsen i Enhedslisten.

Se også »Revideret oversigt over indlæg om Enhedslistens principprogram-debat« på Modkraft

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce