Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Interview
2. maj 2013 - 10:11

Permakultur i Karise

– Tænk, hvis vi gav flere folk inspiration til, hvordan man kan frigøre sig lidt fra det evige krav om mere forbrug, og gav plads til en bæredygtig og modstandsdygtig livsudfoldelse! Laura Kirch Kirkegaard fortæller om projektet Permatopia.

En times togtur fra København etableres frem til 2015 Karise Permatopia – et moderne, økologisk og selvforsynende jordbrugs- og bofællesskab med 50 boliger. Baseret på permakultur-principperne skal det være et inspirationssted for opbygning af bæredygtige, lokale samfund.

Foto: Hans Henrik Samuelsen

Modkraft har talt med Laura Kirch Kirkegaard, som er aktiv i Københavns Fødevarefællesskab og Omstilling Danmark og fremtidig beboer i Karise Permatopia. Laura har taget del i udviklingen af Permatopia sammen med Andelskassen JAK og en projektgruppe bestående af en række eksperter indenfor permakulturdesign, landbrug og byggeri. Hun fungerer som kommunikativt bindeled mellem projektgruppen og gruppen af fremtidige beboere.

Visionen med Karise Permatopia er at skabe et moderne og bæredygtigt jordbrug og bofællesskab nær København, kan du forklare lidt mere om tankerne bag projektet?

– Som jeg ser det, prøver vi at få mindst to ting til at mødes: moderne familiers behov for en større nærhed til hinanden, andre familier og naturen og for at opbygge "resilience" (modstandsdygtighed, red.) – altså et ret egoistisk behov – og behovet for at skabe et alternativ til det forbrugs- og vækstfokus, som er ved at ødelægge klimaet og vores miljø.

– Vi vil gerne skabe et sted, hvor familier kan blive mindre afhængige af at hive to fuldtidslønninger hjem, og hvor en stor del af maden produceres lige uden for døren. Vi vil rigtig gerne skabe gode rammer for selvstændige erhverv, socioøkonomiske initiativer og kreativ udfoldelse og ikke mindst for vores børn.

Visionen er, at jordbruget skal drives af permakulturkyndige og baseres på økologiske driftsformer. Hvad mener du, at brugen af permakulturprincipper kan bidrage med i forhold til at sikre et bæredygtigt landbrug generelt, og hvordan kan Karise Permatopia blive en model for, hvordan landbruget bør drives i fremtiden?

– Det er ikke mig, som er den permakulturkyndige i udgangspunktet, skal det lige siges. Jordbruget i Karise Permatopia skal drives af beboerne, med assistance fra permakulturkyndige og uddannede økologer. Vi har heldigvis mindst én økologisk landmand med i gruppen af fremtidige beboere, og i projektgruppen sidder også en af landets mest erfarne permakulturdesigner. Det er så hensigten, at resten af os via kurser og praksis bliver kyndige henad vejen.

– Permakultur handler jo om at efterlade jorden rigere og bedre, end vi fik den, om at tænke alle aktiviteter ind i et større ressourcekredsløb. Så vi bygger huse af lersten, som vi selv graver op og af tømmer, som vi ”låner” (køber andetsteds), mod at vi selv planter skov på grunden.

– Økologiske, kommercielle landbrug tænker ikke som udgangspunkt nødvendigvis holistisk, og her er permakultur jo så en seriøs upgrade. Jeg tror ikke, at vi med Permatopia sådan uden videre overbeviser den konventionelle landbrugsindustri om at droppe EU-tilskuddet og stille om til permakulturel drift, men forhåbentlig kan vi være væksthus for nye måder at organisere selvforsyning på. Blandt andet vil vi meget gerne afprøve og udvikle cirkelbedsdyrkning med en avanceret værktøjsarm, som overflødiggør traktorbrug og giver et langt bedre jordgrundlag.

– Men vi vil ikke mindst være et sted, hvor moderne familier kan gøre sig mindre afhængige af lønarbejde. Vi vil gerne være et arnested for socioøkonomiske og kulturelle initiativer – et sted, som tiltrækker og påvirker folk en lille smule.

En af projektets visioner er at blive selvforsynende med både vand, el og varme. Hvordan vil I sørge for, at der bliver tale om praktisk selvforsyning, der kan have bredere anvendelse, frem for bæredygtige eksperimenter, der i realiteten ikke kan dække det faktiske forbrug? 

– Det er ganske rigtigt visionen at kunne fungere off the grid. Vandet sikres gennem egen boring og opsamling af overfladevand. Energi skal vi få gennem et mangfoldigt forsyningssystem med små vindmøller, solceller og -fanger, flisfyring fra egen skov og pilerensningsanlæg. Spildevandet skal håndteres gennem egne anlæg med udnyttelse af næringsressourcerne.

– I projektgruppen sidder der folk, som ved en hel masse om det praktiske og tekniske i selvforsyning med vand, el og varme, og der er også gode kontakter til folk med fingrene i noget af den nyeste teknologi. Jeg vil opfordre alle, som er interesserede i dette område, til at komme til et af de mange åbent hus-arrangementer eller informationsmøder, som løber af stabelen henover foråret.

Der findes allerede adskillige forskellige økosamfund i Danmark. Hvad tror du Karise Permatopia kan bidrage med i forhold til andre økosamfund i Danmark?

– Jeg har ikke indgående kendskab til alle andre økosamfund i Danmark, så tag mit svar med det forbehold. Jeg tror, at Karise Permatopia bliver særligt fedt, dels fordi det kommer til at ligge i forlængelse af en landsby med ca. 2.000 indbyggere og i pendlerafstand til København, og dermed har gode forudsætninger for at indgå i og bidrage til samfundet, dels fordi vi som beboere vil skabe nogle rammer, hvor flere livsformer er mulige.

– Vi vil ikke lukke os om os selv, vi vil være en del af samfundet. Man behøver ikke være permakulturekspert, veganer eller kollektivist for at være med – vi får en fælles produktion og en række opgaver at løse hver især, men det er op til den enkelte familie i øvrigt at disponere deres arbejds- og familieliv. Vi vil gerne udvikle stedet til at være ikke bare inspiration for en bæredygtig fødevareproduktion, men også til at være et kulturelt fyrtårn, et sted, som tiltrækker folk.

Hvordan ser I, at et projekt som Karise Permatopia kan være med til at påvirke resten af samfundet i en mere bæredygtig retning? Og opfatter I forandringen som materiel eller immateriel, altså et eksempel på praktisk bæredygtighed til efterfølgelse eller en påvirkning af den generelle opfattelse af det gode liv?

– Jeg håber og tror, at vi kan påvirke samfundet både med gode eksempler på, hvordan man praktisk kan organisere sig bæredygtigt, og samtidig på det immaterielle plan give inspiration til, hvordan man kan stå lidt af ræset uden nødvendigvis at skulle melde sig ud af samfundet. Og vi vil gerne involvere folk, der ikke bor i Permatopia. De har mulighed for at blive medlemmer af en støtteforening og dermed få adgang til nogle af stedets aktiviteter og faciliteter og til at købe økologiske fødevarer til en meget fordelagtig pris.

– Vi er en ny, løst koblet gruppe af fremtidige beboere, og det er ikke min opgave her at udstikke retningen for, hvordan vi skal agere og interagere med samfundet fremover. Men tænk, hvis vi også kunne være med til at finde nogle nye stier at gå ad for nyuddannede landmænd, som i dag ikke har en chance for at komme ind på markedet med den volumen og gældssætning, som er blevet standarden i dansk landbrug.

– Tænk, hvis vi gav flere folk inspiration til, hvordan man kan frigøre sig lidt fra det evige krav om mere forbrug, og gav plads til en bæredygtig og modstandsdygtig livsudfoldelse! Det ville jo være ret godt, ikke?

Det er stadig muligt at blive en del af projektet.

Læs mere om Karise Permatopia på permatopia.dk

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce