Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Debat
14. oktober 2016 - 9:27

»Overreaktion på Jonathan Simmel-udtalelser«

KOMMENTAR: Fire medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse skriver fælles udtalelse i sagen om Modkraft-blogger Jonathan Simmel. »Når vi har valgt at lægge dette ud på Modkraft, er det fordi, det ellers fortsat vil fremstå som et faktum, at Jonathan Simmel skulle have udtalt noget højst kritisabelt i forhold til Enhedslistens principper.«

Fredag den 9.september offentliggjorde DR-Nyheder, at Jonathan Simmel alligevel ikke ville vikariere for Eva Flyvholm under dennes barsel.

Jonathan Simmel havde kort forinden meddelt på Facebook, at han havde opsagt sit arbejde for at træde ind som barselsvikar.

I DR-artiklen fremgår en udtalelse fra politisk ordfører Pernille Skipper, hvor hun tager afstand fra nogle udtalelser fra Jonathan Simmel, som hverken var tilgængelige for offentligheden eller Enhedslistens Hovedbestyrelse på daværende tidspunkt.

Den politiske ordfører udtaler, at Jonathan Simmels udtalelser »strider mod Enhedslistens grundlæggende værdier, vores politik og er uacceptable«. Ligeledes at hun ikke mener, at Jonathan Simmel efter disse udtalelser kan sidde i Folketinget.

Undertegnede medlemmer af Enhedslistens Hovedbestyrelse har krævet en redegørelse, som blev diskuteret på et møde i Hovedbestyrelsen lørdag den 8. oktober.

Af redegørelsen fremgår det indirekte, at Jonathan Simmel har været udsat for pres fra forretningsudvalget og folketingsgruppen, hvilket er uhørt i Enhedslisten. Ligeledes må vi konstatere, at den politiske ordfører tager afstand fra ting, som Jonathan Simmel ikke har udtalt og dermed planter hun den idé i pressen, at Jonathan Simmel har holdninger, han ikke har og ej heller har givet udtryk for.

Efterfølgende må vi konstatere følgende:

– At HB ikke har bakket op om, at Jonathan Simmels udtalelser skulle være i strid med Enhedslistens politik, værdier eller principprogram.

– At der hverken på HB-mødet eller i forløbet har vist sig opbakning til Pernille Skippers markante afstandstagen i DR-Nyheder.

Hermed bortfalder grundlaget for, at Jonathan Simmel bør trække sig. Hvilket Hovedbestyrelsen ej heller besluttede noget om.

Derved er det alene op til Jonathan Simmel at afgøre, om han vil indtræde som vikar for Eva Flyvholm, når hun går på barsel til januar. Dette gælder både i positiv og negativ retning.

Når vi har valgt at lægge dette ud på Modkraft, er det fordi, det ellers fortsat vil fremstå som et faktum, at Jonathan Simmel skulle have udtalt noget højst kritisabelt i forhold til Enhedslistens principper. Og uden et konkret kendskab til indholdet af udtalelserne kan det åbne op for uhensigtsmæssige gisninger, som vi gerne vil understrege, der ikke er grundlag for.

Kandidater for Enhedslisten vælges af medlemmerne og fravælges ikke af forretningsudvalget og folketingsgruppen, grundet mulige vinkler på en historie i pressen.

Vi havde en forventning eller måske snarere en forhåbning om, at Hovedbestyrelsen offentligt ville markere, at Jonathan Simmel har udtalt sig inden for rammerne af Enhedslistens Principprogram.

Det blev der på mødet desværre ikke truffet nogen beslutning om. Derfor denne markering fra et mindretal i Hovedbestyrelsen.

Det har været muligt for Enhedslisten medlemmer på Enhedslistens Netforum at læse de dokumenter, som HB fik fremlagt. Og Jonathan Simmels udtalelser være lagt ud i Facebook-gruppen "Stol på det røde Ø", der er for medlemmer af Enhedslisten.

Allan Krautwald, Hans Jørgen Vad, Helge Bo Jensen og Jeanne Toxværd, alle medlemmer af Enhedslistens hovedbestyrelse.

Redaktion: 
Emneord: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce