Annonce

Venstrefløjen
8. januar 2013 - 11:49

Nyt forlag: Brug bøger i den politiske kamp

Det lille venstresocialistiske trykkeri Solidaritet har det seneste år udsendt syv bøger. Initiativtageren Michael Schølardt opfordrer andre på venstrefløjen til at indsende bogprojekter, som kan være med til at styrke den politiske kamp.   

Trods krise for bogbranchen har et mindre venstrefløjstidsskrift og trykkeri i løbet af godt et år udsendt ikke mindre end syv bøger med direkte adresse til venstrefløjen. Det drejer sig både om debatbøger, historiske værker og essaysamlinger.

– Forlagsvirksomheden udspringer af en forbavselse over, at der ikke udgives flere venstreorienterede bøger i Danmark, siger Michael Schølardt, der er bagmand for bogudgivelserne, til Modkraft.

Forlagsvirksomheden er blevet udviklet ud af tidsskriftet Solidaritet - et tidsskrift, der i dag er den eneste overlevende aktivitet fra det tidligere venstrefløjsparti Venstresocialisterne, VS, der spillede en afgørende rolle på venstrefløjen i 1970'erne og 1980'erne.

Forlagsvirksomheden er sat i gang af Michael Schølardt, mangeårigt medlem af VS og redaktionsmedlem af Solidaritet.

Michael Schølardt er selvlært trykker og har i mange år været med til at drive Solidaritets trykkeri, der i de sidste par årtier har holdt til i Solidaritetshuset i Griffenfeldtsgade på Nørrebro, København. Forlagsvirksomheden blev sat på skinner, da Michael Schølardt i efteråret 2011 gik på efterløn - og dermed fik mere tid til frivilligt arbejde på trykkeriet.

– Det garanterer billigt tryk og en ordentlig økonomi, hvor der ikke investeres flere penge, end der er dækning for - fordi vi trykker små oplag i takt med salget af de enkelte bøger, siger Michael Schølardt til Modkraft.

Besøg Solidaritets hjemmeside.

Direkte forbindelse til venstrefløjen

Bogudgivelserne skal ifølge Michael Schølardt udfylde et teoretisk diskussionsrum på venstrefløjen.

– Der mangler simpelthen bøger, som ud fra en socialistisk vinkel beskæftiger sig med nutiden og en mere langsigtet strategi for venstrefløjen. De nuværende forlag, der opfatter sig som venstreorienterede, har sluppet forbindelsen til den aktive venstrefløj, der stadig står tilbage med en masse åbne spørgsmål om hvordan, den kommer videre, siger han.

– Min ide med forlaget er at kunne facilitere venstrefløjen med bøger, der kan bruges i den politiske kamp ved at sikre billigt tryk og økonomisk bæredygtighed. Og give muligheder for at realisere helt nye bogprojekter, der ellers ikke ville blive realiseret, siger han.

Forlaget opfordrer derfor på sin – nydesignede – hjemmeside til at indsende forslag til udgivelser.

– Håbet er, at folk på venstrefløjen får øje på muligheden for at udgive bøger uden selv at skulle stå for alle besværlighederne - og at det vil sprede sig som ringe i vandet, siger Michael Schølardt.

I løbet af efteråret 2012 er bogudgivelserne forsøgt konsolideret gennem dannelsen af en »forlagsgruppe«.

– Den er sammensat af folk fra mange forskellige dele af venstrefløjen. Den kan forhåbentlig sætte helt nye bogprojekter i gang helt fra bunden - eksempelvis en letlæst bogserie, der tager aktuelle politiske kampområder op på en håndbogsagtig måde: Altså i kort, klar og gerne handlingsorienteret form, siger  han.

Analytisk eller praktisk solidaritet?

Mens bogudgivelserne i det seneste år har været en succes, er tidsskriftsvirksomheden til gengæld droslet lidt ned. Solidaritet skulle som tidsskrift principielt udkomme med seks numre årligt, men i praksis er det blevet til færre.

– Det skyldtes blandt andet praktiske og redaktionelle problemer, fortæller Michael Schølardt.

– Der har også været forskellige ønsker i redaktionen om, hvad bladet skal bruges til. Én fløj har ønsket et »brugerorienteret« tidsskrift for Enhedslisten og omegn. Dvs. med korte artikler og praktiske vinklinger – f.eks. om, hvordan man bedre kan komme i medierne. En anden fløj har ment, at tidsskriftet i stedet skal koncentrere sig om analytisk stof - men gerne på en kort og kontant måde.

De forskellige holdninger er endt med et kompromis, forklarer Michael Schølardt:

– Vi er nået frem til en skabelon for, hvordan tidsskriftet skal sættes sammen, nemlig med én længere analytisk artikel og så flere kortere i hvert nummer.

Forlagsvirksomheden er vel en prioritering af lange tekster?

– Det er det. Men bogudgivelserne udspringer nu ikke af den uenighed, men mere af behovet for at styrke forlagsvirksomheden for den brede venstrefløj - uden skarpe afgrænsninger og med højt til loftet, siger Michael Schølardt.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce