Annonce

Opbrud
20. april 2013 - 11:06

Nyt britisk venstrefløjsparti undervejs: Left Unity

Initiativ for dannelse af nyt venstrefløjsparti i Storbritannien har samlet 8.000 underskrifter på en måned. Første forberedende konference holdes i maj.

Et britisk initiativ til at danne et bredt venstrefløjsparti til venstre for det socialdemokratiske Labour har i løbet af det tidlige forår 2013 fået stor medvind.

I løbet af en måned har en opfordring til en partidannelse med navnet Left Unity (Venstreenhed) fået 8.000 underskrifter. Der er i løbet af godt en måned oprettet 90 lokalgrupper, der mødes på ugentlig basis, og der er nu indkaldt til en forberedende konference forud for en egentlig partidannelse den 11. maj 2013.

Initiativet har desuden fået en velfungerende hjemmeside med nyheder og diskussion op at stå inden for de sidste måneder.

Besøg Left Unity hjemmeside

– En egentlig stiftelseskongres kan sandsynligvis blive i løbet af efteråret, siger Salman Shaheen, der er medlem af en midlertidig daglig ledelse nedsat i starten af april 2013, til Modkraft.

Græsk inspiration

Salman Shaheen fortæller, at inspirationen til dannelsen af et nyt venstrefløjsparti blandt andet kommer fra Grækenland:

– Mange har med stor interesse set Syriza udvikle sig til ikke kun det vigtigste oppositionsparti, men også aktiv deltager i en folkelig og social massebevægelse mod nedskæringspolitikken. Det er netop et af hovedpunkterne i vores bestræbelse: ud over at samle venstrekræfterne også at udvikle en massebevægelse mod den neoliberale nedskæringspolitik, som både Konservative og Labour repræsenterer, siger han til Modkraft.

Han understreger, at han kun kan udtale sig som enkeltperson, da en politik for den nye partidannelse endnu er for svagt udviklet.

– Vi har endnu ikke gennemført centrale diskussioner om det præcise grundlag for partiet, men der synes generelt enighed om, at styrkelse af demokrati og lighed, fred og velfærd samt miljø og feminisme er centrale elementer - og skabelsen en partitype, der er åben, demokratisk og inkluderende.

Boostet af kendt filminstruktør

Initiativet til at undersøge mulighederne for dannelse af et bredt venstrefløjsparti blev taget i november 2012 af to veteraner på den britiske venstrefløj, Kate Hudson og Andrew Burgin, fortæller Salman Shaheen.

De to aktivister, der begge er kendte venstrefløjsrepræsentanter i Storbritannien, opfordrede til diskussion af, hvordan samfundsforandrende kræfter i de sociale bevægelser og på venstrefløjen kunne samles.

Det skete i forbindelse med en europæisk aktionsdag, der som den første iværksatte en koordineret strejke på tværs af kontinentet - initiativet har derfor også har derfor også været markedsført under betegnelsen 14. november-bevægelsen: »The 14th November Movement - For Left Unity«.

Læs Kate Hudson og Andrew Burgins oplæg til samling af britisk venstrefløj fra november 2012 [engelsk]

Besøg The 14th November Movement - For Left Unity på Facebook

Men enhedsbestræbelserne på den britiske venstrefløj har især taget fart siden midten af marts måned, da den kendte britiske filminstruktør Ken Loach i forbindelse med en ny film skrev en opfordring til dannelse af et nyt venstrefløjsparti.

Læs Ken Loach appel på Left Unitys hjemmesid [engelsk] 

IS-tradition i krise

En anden del af baggrunden for det nye initiativs succes ligger desuden i, at det trotskistiske parti, Socialist Workers Party (SWP), der siden begyndelsen af 1990'erne har været den største venstrefløjsorganisation i Storbritannien, er kommet i krise. SWP er det største parti inden for den såkaldte International Socialist Tendency, der i Danmark er repræsenteret af Internationale Socialister.

Salman Shaheen afviser dog, at dannelsen af Left Unity har direkte forbindelse med udspaltninger af SWP gennem de seneste par år:

– Initiativet er taget uden om SWP og partiets problemer. Men mange udmeldte er gået ind i diskussionen og har støttet op om initiativet. Det gælder blandt andet mange i udspaltningen IS Network, men der også dukket medlemmer af SWP op til gruppemøder flere steder.

– Det er dog vigtigt at understrege, at Left Unity ikke er et forsøg på at samle de eksisterende venstrefløjsorganisationer, men at lave en organisation af enkeltpersoner og -medlemmer. IS Network har meldt ud, at det ønsker en bredere enhed på venstrefløjen, og mange medlemmer af netværket støtter også os, siger Salman Shaheen.

Læs artiklen »Voldtægtsanklage udløser krise på venstrefløjen« hos Modkraft.

Counterfire

Udmeldinger fra en anden tidligere udspaltning fra SWP, der nu er samlet omkring organisationen Counterfire, er mere uklare. Uden at nævne Left Unity ved navn har det fremtrædende medlem, John Rees, i en artikel diskuteret enhedsbestræbelser på venstrefløjen.

Læs John Rees' artikel: »The Crisis in Europe and the Response of the Left« på Counterfires hjemmeside

Salman Shaheen er også lidt usikker på Counterfires position i forhold til det nye initiativ:

– Counterfire er en selvstændig organisation, der har sat sine egen projekter i gang. Der er også kommet udmeldinger om nødvendighed af venstrefløjsenhed, men hvordan organisationen vil udmønte det, er jeg mere usikker på, siger han.

Dansk vurdering: Stort potentiale ….

Rune Møller Stahl, der er skribent i Modkraft-sektionen »Politisk Økonomi« og tidligere bosat i London, vurderer, at der er store muligheder for succes for det nye parti:

–  Der ligger et klart potentiale for venstrefløjen. Den britiske venstrefløj er langt mindre og mere marginaliseret, end man er vant til fra resten af Europa. Men måske er der muligheder for et nybrud nu, siger han til Modkraft.

– Der er dels et opbrud på den britiske venstrefløj, fordi SWP i realiteten er blevet sprængt i flere omgange. Det er især unge medlemmer, der har forladt partiet, men også en række fremtrædende medlemmer. Opgøret har i stor udstrækning karakter af et generationsopgør, hvor SWP er blevet et parti for gamle, hvide mænd, siger Rune Møller Stahl.

– Der er desuden et stort og udbredt modstandspotentiale imod den nuværende konservativt-liberale regering. Den nuværende regering er svag - ikke mindst på grund af den for britiske forhold så usædvanlige situation, at et enkelt parti ikke har været i stand til at vinde parlamentarisk flertal. Der har været flere store mobiliseringer imod regeringen, både i form af strejker og demonstrationer, siger han.

… med hindringer

Men selv om Rune Møller Stahl mener, at potentialet til et nyt venstrefløjsparti er til stede, peger han samtidig på flere problemer i projektet:

– For det første er det meget svært at bygge et parti op, fordi det britiske valgsystem kræver flertal i enkeltkredse for at blive parlamentarisk repræsenteret.

– For det andet er den engelske venstrefløj generelt meget sekterisk og teoretisk. Mange af dens diskussioner ligger meget langt væk fra de diskussioner og måder at diskutere på, som folk generelt tænker på - også sammenlignet med Danmark, hvor skellet også kan være skarpt. Hvis Left Unity skal have sucses, vil det kræve et opgør med den praksis, siger han.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce