Annonce

Interview
14. maj 2013 - 17:46

Marxisme skal være levende

Hvis Karl Marx' teorier om kapitalisme og arbejderklasse skal danne grundlag for venstrefløjens politiske arbejde, kræver det handling, mener deltagere på årlig marxismekongres i Berlin.

Hvordan får man en slagkraftig venstrefløj i Tyskland og Europa? Og hvordan kan man få folk til at tro på et alternativ til den tankegang og politik, der har skabt den økonomiske krise?

De spørgsmål var på dagsordenen, da det internationale marxistiske netværk, Marx21, som udspringer af det tyske venstrefløjsparti Die Linke, afholdt »Marx is muss«-kongres i Berlin torsdag til søndag.

Kongressens navn er et ordspil, der opfordrer deltagerne til handling og eftertanke; Marxisme er ikke bare marxisme – »Marx er at skulle«, at måtte gøre noget.

Det budskab giver genlyd hos fem deltagere på kongressen, som Modkraft har talt med.

Fra Lady Gaga til Chavez

Kongressen bød på over 50 seminarer og workshops, som berørte så forskellige emner som Lady Gaga-feminisme, Chavizme i Venezuela, den europæiske studenterbevægelse, medier, magt og manipulation samt diskussioner af, hvor økologiske Marx og Engels var.

Mere end 400 mennesker deltog, herunder akademikere, foredragsholdere, politiske aktivister, almindelige lønarbejdere og nysgerrige, der alle benyttede lejligheden til styrke deres netværk og diskutere marxisme og venstrefløjens fremtid.

Et af de navne, som tiltrak allerflest mennesker, var Terry Eagleton, forfatteren af bogen »Derfor havde Marx ret«, der netop er udgivet på dansk på forlaget Solidaritet. Han holdt foredrag om marxistisk æstetik og marxismens aktualitet i dag.

Besøg Marxismuss' hjemmeside (tysk).

Besøg Die Linkes engelske hjemmeside.

Jörg Hoyer, skatterådgiver

Hvorfor er du her?

– Fordi jeg som marxist kan lære noget nyt, jeg kan godt lide at tage del i kritiske diskussioner, så jeg tænkte, det ville være interessant at kigge forbi her.

Hvad er marxisme i dag?

– Det er et meget abstrakt spørgsmål. Marxisme i dag er selvfølgelig stadig, at man skal læse og forstå Marx. Jeg har selv læst hovedværket Das Kapital og kommer fra DDR, hvor jeg for 30 år siden læste på en skole for økonomi.

Hvilket tema har været mest interessant her på kongressen?

– Der er meget, men nu har jeg for eksempel lige været inde og diskutere den politiske situation i Cuba. Det var interessant at få noget at vide om de økonomiske reformer, der i øjeblikket er ved at blive gennemført, og hvordan det udvikler sig derovre.

Hvilken betydning har sådan en kongres?

– Det er vigtigt med denne slags kongresser, fordi det er en mulighed for at udveksle ideer. Folk, som har været her, spreder budskabet videre til deres omgangskredse, og så kommer der forhåbentlig endnu flere næste år. Derudover er det vigtigt, at det ikke kun bliver en akademisk diskussion,  men at det også har en virkning i praksis.

Hvornår kommer revolutionen?

– Haha, det ville glæde mig, hvis den snart kom, men det afhænger jo af os!

Michael Fütterer, 25, studerer sociologi i Frankfurt og er aktiv i det internationale arbejdernetværk Transnationals Informations Exchange

Hvorfor er du her?

– Jeg har selv holdt en workshop om arbejdere og arbejderprotesternes rolle under revolutionen i Egypten, og så ville jeg selvfølgelig også deltage i mange af de andre spændende workshops. Det er vigtigt at have en platform, hvor folk fra forskellige organisationer, traditioner og retninger på venstrefløjen kan mødes og tale sammen.

Hvad er marxisme i dag?

– Marxisme skal være levende. Med det mener jeg, at man på den ene side er i stand til at analysere samfundet med marxistisk teori, men samtidig også er i stand til at forbinde teorien med praksis og rent faktisk gå ud og forandre samfundet. Det er ikke op til teorien at svare på, hvordan vi ændrer samfundet – det er et spørgsmål, som er op til folket.

Hvilken betydning har en konference som denne?

– Den kan være en form for politisk protest. Hvis man kommer her og diskuterer og derefter bare går hjem, så går konferencens potentiale tabt. Hvis man derimod udnytter det som en mulighed for at udvide sit politiske netværk og finde fremtidige politiske samarbejdspartnere, så er det et rigtig spændende sted at være, hvor der også opstår en masse nye ideer, som kan få rigtig stor betydning.

Hvilket tema har været det mest interessante for dig?

– De mest spændende workshops er dem, hvor man søger at forbinde teoretisk analyse med politisk praksis. For eksempel Benjamin Opratkos workshop om Antonio Gramsci og hegemoni og Terry Eagletons foredrag om marxismens aktualitet.

Hvornår kommer revolutionen?

– Åh, haha. 2017 ville historisk set være et godt årstal, men sådan noget kan man jo ikke rigtig sige. Men altså, hvis jeg slet ikke troede på, at det er muligt grundlæggende at ændre samfundet, så ville jeg jo ikke være her. Så jeg tror vel på revolution som en mulighed – i den forstand, at samfundet grundlæggende bliver forandret. Men om det bliver sådan en rigtig opstand og så er alting godt, eller om det bliver en længerevarende proces med skiftevis succes og tilbageslag, der tror jeg nok mest på det sidstnævnte.

Johanna Lauberg, 27, læser politologi på Rostock Universitet

Hvorfor er du her?

– Jeg er her hovedsageligt på grund af de spændende foredragsholdere. Jeg havde læst en introduktion til Marx af Alex Callinicos, som jeg syntes var rigtig god, og derfor ville jeg meget gerne komme og se ham her. Og så Terry Eagleton for nu at nævne nogle af hovednavnene. Men der har været rigtig mange spændende workshops og temaer generelt, for eksempel om de autonomes historie.

Hvad er marxisme i dag?

– Ja, hvad er det i dag? Jeg tror, at man kender alt for lidt til marxisme i dag. Man beskæftiger sig ikke nok med det i dybden, og derfor har mange en meget forsimplet eller forvrænget forståelse af marxismen, og sådan burde det efter min mening ikke være.

Hvad har været det mest interessante?

– Foredraget om de autonomes historie, fordi indtil nu har det for mig altid været en meget diffus bevægelse, som jeg ikke rigtig kunne placere, men nu har jeg lært om deres oprindelse, hvilke modsætninger der har været i bevægelsen, og det har været rigtig spændende. Noget nyt og interessant var også foredraget om arbejderopstanden i DDR.

Hvilken betydning har den her slags konferencer?

– Det sad jeg faktisk lige og snakkede med min sidemand om. Personligt er jeg her, fordi jeg er i praktik i Berlin, og jeg længe gerne har villet tjekke Marx21 og andre forskellige grupperinger her i byen ud, og se, hvilke temaer, de beskæftiger sig med, og så var den her konference jo den perfekte lejlighed. Det er sjældent, der er mulighed for at mødes så mange på én gang og udveksle meninger og ideer.

Hvornår kommer revolutionen?

– Haha, tja, det er jo et godt spørgsmål. Jeg tænker vel, at der bør komme en revolution, ellers ville jeg ikke være her på kongressen, men jeg tror, Tyskland har langt igen. Dog ved jeg også, at der bliver kæmpet mange små kampe rundt omkring, hvor folk organiserer sig. Så på den måde foregår der små revolutioner hele tiden – det er ikke sådan, at der slet ikke sker noget. En revolution er vel et marxistisk mål, men ikke for enhver pris eller til enhver tid.

Sylfia Gabelmann, 54, apoteker

Hvorfor er du her?

– Fordi jeg finder det vigtigt, at den bevægelsesorienterede del af Die Linke bliver forstærket. Og så ikke mindst på grund af det politisk-teoretiske arbejde. Begge dele bliver gjort ret godt her på kongressen, synes jeg.

Hvilket tema er det vigtigste/mest interessante?

– Eurokrisen. Situationen i Europa. Jeg behøver nok ikke beskrive, hvordan det går menneskerne i de kriseramte lande! Det er et helt centralt tema for os i Europa at komme frem til en politik, som fører til en forandring, væk fra sparepolitikken til en mere solidarisk politik, som sørger for, at alle mennesker har det godt.

Hvad er marxisme i dag?

– Før som nu er det et grundlag for politisk arbejde og en metode til at forstå verden.

Hvilken betydning har sådan en kongres?

– Kongressen giver liv til partiet og er en god mulighed for networking. Og så ligger den også strategisk godt i forhold til forberedelserne til Blockupy [europæiske aktionsdage i Frankfurt den 16.-19. maj, red.].

Er der en revolution på vej?

– Der var et skilt i en svarvideo fra tyske Occupy-aktivister til de spanske aktivister, fremvist på seminaret, hvor der stod: »Ingen forventer tysk revolution« – altså jeg tror ikke, at det er noget, der står lige for døren. Omvendt, efter erfaringerne med DDR’s sammenbrud ved jeg også, at den slags processer i samfundet kan ske relativt hurtigt. Men jeg regner ikke med noget inden for en nær fremtid, desværre.

Hadrian Clouet, 21, studerer sociologi, venstrefløjsaktivist i Frankrig

Hvorfor er du her?

– Jeg kommer fra Frankrigs venstreparti, Parti de Gauche, og jeg kommer, fordi jeg som internationalist går ind for samarbejde på tværs af landegrænser.

Hvad er marxisme for dig?

– Forhåbning for 99 procent af befolkningen, angst for 1 procent, men den ene procent vil blive reduceret i løbet af de næste år.

Hvilket tema har været det vigtigste på årets kongres?

– Den praktiske del af vores kampagne og udveksling af ideer omkring, hvordan man i praksis fører en kampagne, hvordan man har gjort det i forskellige lande i Europa, og hvordan man kommer til at gøre det i 2014. Jeg har lært rigtig meget nyt og en masse nye revolutionære ansigter at kende.

Hvilken betydning har sådan en kongres?

– Det her er kun en begyndelse, vi har meget arbejde foran os. Men alle andre teorier har fejlet, og nu vil europavalget snart vise, at vores ideer holder.

Er der en revolution på vej?

– Mere end det! Tror du ikke? Det sker allerede på forskellige måder i Spanien, Portugal, og Grækenland, og i Frankrig arbejder vi også på det. Jeg tror på forandring. Det bliver ikke nødvendigvis spektakulært, men der kommer i hvert fald forandring.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce