Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Dokument
12. februar 2016 - 17:12

Manifest for demokratisering af Europa

Den 9. februar stiftedes på initiativ af blandt andet den tidligere græske finansminister Yanis Varoufakis en fælleseuropæiske bevægelse for demokratisering af EU: DiEM25 – Demokracy in Europa Movement 2025. Modkraft bringer bevægelsens grundlæggelsespapir.

Trods alle bekymringer om global konkurrenceevne, indvandring og terrorisme er der kun ét fremtidsscenarie, der virkelig skræmmer de mægtige i Europa: Demokrati!

De taler i demokratiets navn, men kun for at benægte, uddrive og undertrykke demokratiet i praksis. De arbejder for at kuppe, undvige, korrumpere, mystificere, tilrane og manipulere demokratiet for at bryde dets energi og indespærre dets muligheder.

For europæisk folkestyre og folkelige regeringer er deres mareridt.
EU kunne være det berømte fyrtårn, der viser verden, hvordan fred og solidaritet er en mulighed, der er vristet ud af de næver, der har levet af århundredlange konflikter og snæversyn.

Desværre har et fælles bureaukrati og en fælles valuta i stedet splittet de europæiske folk, der var begyndt at forene sig på trods af forskellige sprog og kulturer.

Nu, i dag, føler europæerne sig svigtet af EU-institutionerne overalt. Fra Helsinki til Lissabon, fra Dublin til Kreta, fra Leipzig til Aberdeen.

Et barsk valg nærmer sig hastigt: Valget mellem ægte demokrati eller snigende opløsning.

Det centrale spørgsmål for opløsningen af EU handler om et bevidst bedrag: En superpolitisk, topstyret og uigennemsigtig beslutningsproces præsenteres som »upolitisk«, »teknisk«, »proceduremæssig« og »neutral«.

Dens formål er at forhindre europæerne i at udøve demokratisk kontrol over deres penge, samfund, arbejdsforhold og miljø.

Prisen for bedraget er ikke blot demokratiets ophør, men også drømmen om fælles fremskridt:

 • Eurozonens økonomier kastes i afgrunden i konkurrerende spare- og nedskæringspolitikker, der resulterer i permanent økonomisk tilbagegang i de svagere lande og lave investeringer i kernelandene
 • EU-medlemsstater uden for Eurozonen bliver fremmedgjorte og må søge inspiration og alliancepartnere betænkelige steder
 • Hidtil uset ulighed, mismod og misantropi blomstrer i hele Europa

Jo mere de kvæler demokrati, des mindre legitim bliver deres politiske autoritet, des stærkere bliver kræfterne i den økonomiske recession, og des større bliver deres behov for yderligere autoritær udvikling.

På den måde samler demokratiets fjender fornyet kraft, mens de mister opbakning og begrænser håb og velstand til de meget få (som kun kan nyde den bag de porte og hegn, der er nødvendige for at beskytte dem fra resten af samfundet).

Det er den usynlige proces, som benytter Europas krise imod dets egne befolkninger, som vender dem imod hinanden, og som forstærker den allerede eksisterende chauvinisme og fremmedhadet.

Internaliseringen af angst, frygten for den »anden«, nationaliseringen af ambitioner og gennationalisering af politikken truer med at blive en giftig opløsning af de fælles interesser, som kun kan skade Europa.

Europas ynkelige reaktion på bank- og gældskriserne, på flygtningekrisen, på behovet for en sammenhængende udenrigs-, indvandrings- og anti-terrorpolitik er alt sammen eksempler på, hvad der sker, når solidariteten mister sin betydning.

To frygtelige muligheder dominerer:

 • At trække sig tilbage og ind i de enkelte nationalstaters kuvøser
 • Eller at overgive sig til Bruxelles’ demokrati-løse zone

Der må være en anden kurs. Og det er der!

Det er den, som det officielle Europa benægter med hver eneste hjernecelle i dets autoritære tankegang:

En bølge af demokrati!

Et citat af Edmund Burkes beskriver helt præcist nutidens Europa: »Det eneste, der er nødvendigt for at ondskaben triumferer, er, at gode mennesker intet gør.«

Engagerede demokrater må derfor forene sig og handle på tværs af Europa.

For at fremkalde sådan en bølge samles vi den 9. februar i Berlin for at danne bevægelsen DiEM25 (Democracy in Europe Movement, red.).

Vi kommer fra alle dele af Europa og er forenet trods forskellige kulturer, sprog, dialekter, politiske partitilhørsforhold, ideologier, hudfarver, kønsidentiteter, trosretninger og forestillinger om det gode samfund.

Vi samles som engagerede europæere, fast besluttet på at forhindre den intetanende og demokratiforagtende EU-elite i at ødelægge projektet om en ægte demokratisk europæisk union.

En helt enkel, men radikal idé er den motiverende drivkraft bag DiEM25:

Demokratisering af Europa!

EU må enten demokratiseres eller gå i opløsning!

Vores umiddelbare mål er for det første fuld gennemsigtighed i beslutningsprocessen (dvs. live streaming af Det Europæiske Råds, Ministerrådets og Eurogruppens møder, fuld offentliggørelse af forhandlingsdokumenter, offentliggørelse af beslutninger i Den europæiske Centralbank osv.) og for det andet en øjeblikkelig omlægning af de nuværende EU-institutioner med det formål, at udvikle politik, som reelt løser kriserne med gæld, banker, utilstrækkelige investeringer, stigende fattigdom og indvandring.

Vores mål er på mellemlang sigt, når Europas forskellige kriser er bragt til ro, at indkalde til en grundlovgivende forsamling. Her vil vi som europæerne drøfte, hvordan man i 2025 kan skabe et fuldgyldigt europæisk demokrati med et selvstændigt (suverænt) parlament, der respekterer national selvbestemmelse og deler magten med de nationale parlamenter, regionale råd og kommunalbestyrelser.

Vi opfordrer vores europæiske medborgere til at deltage i skabelsen af DiEM25 og til kampen for at demokratisere Den Europæiske Union; til at sætte en stopper for nedgraderingen af alle politiske forhold til magtforhold, der er maskeret som simple tekniske beslutninger; at underkaste EU-bureaukratiet de suveræne europæiske folks vilje; til at afvikle de private virksomheders magt på borgernes bekostning; og til at genpolitisere politikken, der styrer det indre marked og den fælles valuta.

Vi er inspireret af et Europa, der kæmper for fornuft, frihed, tolerance og politiske ideer, der bliver muliggjort af fuldstændig gennemsigtighed, ægte solidaritet og ægte demokrati.

Vi ønsker:

 • Et demokratisk Europa, hvor al politisk autoritet udgår fra Europas suveræne folkeslag
 • Et gennemsigtigt Europa, hvor alle beslutninger finder sted under borgernes kontrol
 • Et forenet Europa, hvis borgere har lige så meget til fælles på tværs af lande som indenfor dem
 • Et realistisk Europa, der vil lave radikale, men realiserbare, demokratiske reformer
 • Et decentraliseret Europa, der bruger den centrale magt til at forøge demokratiet lokalt
 • Et pluralistisk Europa med forskellige regioner, etniske grupper, trosretninger, nationer, sprog og kulturer
 • Et lighedsskabende Europa, der dyrker forskelle og stopper alle former for forskelsbehandling
 • Et kulturelt Europa, der bygger på folkenes kulturelle mangfoldighed
 • Et socialt Europa, der anerkender friheden fra udbytning som en forudsætning for ægte frihed
 • Et produktivt Europa, der investerer i fælles, grønne fremskridt
 • En bæredygtig udvikling i Europa, der respekterer planetens begrænsede ressourcer
 • Et økologisk Europa, der kæmper for en ægte verdensomspændende grøn omstilling
 • Et kreativt Europa, der understøtter de innovative kræfter, der udvikles af borgernes fantasi
 • Et teknologisk Europa, der udvikler nye teknologier til gavn for fællesskabet
 • Et historisk bevidst Europa, der søger mod en lys fremtid uden at skjule sin fortid
 • Et internationalistisk Europa, der behandler ikke-europæere som værdifulde i sig selv
 • Et fredeligt Europa, der afvikler spændinger indenfor sit eget nabolag og ud over egne grænser
 • Et åbent Europa, der ånder for idéer, mennesker og inspiration fra hele verden i erkendelse af, at hegn og grænser er svaghedstegn og kilder til usikkerhed
 • Et frigjort Europa, hvor privilegier, fordomme, afsavn og trusler om vold visner, som tillader europæerne at blive født ind i færre stereotype roller, til at nyde lige muligheder for at udvikle egne potentialer og til at have friheden til at vælge samlevere og samarbejdspartnere i liv, arbejde og samfund.

Carpe DiEM25

DiEM25 offentliggjorde op til bevægelsens stiftelse på teatret Volkbühne i Berlin tirsdag den 9. Februar to udgaver af et grundlæggelsesmanifest, hvor teksten her er en oversættelse af manifestets korte udgave.

Begge udgaver kan læses på engelsk på bevægelsens hjemmeside: www.diem25.org

Besøg også DiEM25 på Facebook

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce