Annonce

Fagligt
10. september 2014 - 16:19

LO-formænd inviterer Dansk Folkeparti ind i dagpengesagen: »Vi er klar til at samarbejde med fanden selv«

– Dagpengesagen handler om at sikre, at vi fortsat har et organiseret arbejdsmarked uden arbejdende fattige. Derfor er vi klar til at møde fanden selv, siger Hans A. Sørensen, formand for LO Horsens og omegn, der sammen med en række andre midtjyske LO-formænd inviterer Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, til møde. Læs invitationen her.

En gruppe midtjyske LO-formænd var i sensommeren 2014 nogle af de første til at genrejse kravet om en genoptagelse af dagpengespørgsmålet i forbindelse med årets finanslovsforhandlinger. Det skete i et åbent brev til statsminister Helle Thorning-Schmidt. Siden har de fulgt op med en appel til det Radikale Venstres kredsformænd for at få dem med i presset på regeringen.

Læs artiklen »Jyske LO-formånd forstår ikke Helle Thorning-Schmidt« på Modkraft

Nu tager de et skridt videre og inviterer Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl til en uformel drøftelse. Det sker som et led i bestræbelserne på at få skabt maksimalt pres på regeringen.

Læs brevet til Kristian Thulesen Dahl nedenfor.

- Vi ved udmærket, at Dansk Folkeparti i sin tid lagde stemmer til stramningerne, siger formand for LO Silkeborg-Favrskov, Viggo Thinggaard.

- Vi har imidlertid også noteret os, at Kristian Thulesen Dahl har givet udtryk for overraskelse over, at stramningerne han ramt så mange, som tilfældet er. Vi har også lagt mærke, at DF-formanden har lagt op til ændringer af de nye regler i en eventuel kommende borgerlig regering, og at man er parat til at støtte Enhedslistens beslutningsforslag om en halvering af genoptjeningskravet, siger han.

- Det er baggrunden for, at vi gerne vil have en drøftelse for at se, om vi sammen her og nu kan presse regeringen til at gøre fremtiden lidt mere lys for de mange, der rammes af stramningerne, siger Viggo Thinggaard. 

Støt faglig underskriftindsamling for ændring af dagpengereglerne

Snakker gerne med fanden selv

- Mange i fagbevægelsen vil måske mene, at det svarer til at mødes med fanden selv. Thulesen Dahl var trods alt ham, der opfandt dagpengestramningerne?

- Der er ingen grund til at glemme, hvem der oprindeligt stod bag dagpengekatastrofen. Men det er sidste udkald, både for dem, der er - og dem der bliver ramt. Og på længere sigt handler dagpengesagen om at sikre, at vi fortsat skal have et organiseret arbejdsmarked uden arbejdende fattige. Derfor er vi klar til at møde fanden selv, hvis det kan bidrage til at få en løsning nu. Der er al mulig grund til at diskutere med DF-formanden og alle andre, som nu giver udtryk for at den er gal, siger Hans A. Sørensen, formand for LO Horsens og Omegn.

- Nu løses dagpengeproblemet næppe fordi DF’s formand mødes LO-formændene?

- Mødet med Thulesen Dahl er blot et element i det store pres, der skal bygges op, hvis regeringen skal rykkes i denne sag. Derfor er det stadig helt afgørende at fagbevægelsen medlemmer og græsrødder engagerer sig i sagen og får sagt fra overfor regeringen nu. Det kan man jo bl.a. gøre ved at skrive under på de krav, som underskriftsindsamlingen dagpengeløsning.nu rejser, siger Hans A. Sørensen.

- Desuden synes jeg da det vil være en rigtig god ide, om folkene rundt omkring tager diskussionen om, ”hvornår vi har accepteret at nedlægge den danske model og velfærd” til fordel for en konkurrencestat og Arm trotz Arbeit. Hiv også fat i de lokale mf´ere. En del af dem bør være bekymret for næste folketingsvalg, siger Hans A. Sørensen.

Fagbevægelsens velprøvede kampmidler

- Spørgsmålet er selvfølgelig om regeringen fortsat vil lade som om den er tonedøv. Jeg tror det ikke, men måske er det på tide, at fagbevægelsen finder nogle af de gamle og velprøvede kampmidler frem. Det er jo slående, at LO i Norge begynder at true med politiske punkstrejker, når deres regering spiller ud med forringelser, som er det rene vand, i forhold til de udfordringer som dagpengeforringelser stiller os over for, siger Hans A. Sørensen.

Artiklen bringes også hos Fagligt Ansvar

Brevet til Thulesen Dahl

Kære Kristian Thulesen Dahl

10. september 2014

Vi henvender os til dig, fordi vi gerne vil mødes med dig til en uformel og uforpligtende drøftelse af dagpengesagen. Baggrunden kender du: Flere end 40.000 personer har mistet retten til dagpenge, siden dagpengeperioden blev halveret januar 2013. VK-regeringen besluttede at stramme reglerne, og dit parti støttede stramningerne.

Siden har du erkendt, at det store tal, der er blevet ramt af stramningerne, har overrasket dig. Det er altid godt, når politikere bliver klogere og tør indrømme det, og vi hilser dine seneste udmeldinger med tilfredshed. Man kan jo kun respektere, at du gerne vil være med til at gøre noget ved utilsigtede konsekvenser af en politik, du selv i sin tid var med til at gennemføre.

Senest har Enhedslisten meddelt, at de vil fremlægge beslutningsforslag i Folketingssalen om en halvering af genoptjeningsretten – et forslag, du har meddelt, at I kan støtte. Uanset hvordan, det går med dette beslutningsforslag, mener vi, at der kan og bør gøres noget på et par vigtige områder: Vi mener ikke, at det bør ”tære” på den toårige dagpengeperiode, når ledige ansættes i løntilskudsjob eller får midlertidig job i jobrotationsprojekter. I disse tilfælde bør uret sættes i stå, og sådanne job bør desuden kunne tælle med som en del af den krævede genoptjeningstid.    

Lad os mødes og drøfte disse og andre forhold omkring dagpengene. En situation, som både du og vi åbenbart er enige om er utilfredsstillende. Vi har således noteret os, at du vil stille krav til en ny eventuel Venstre-ledet regering på dette område. Det kan i sig selv være udmærket, men det er her og nu, der er behov for at gøre fremtidsudsigterne lidt lysere for de mange, der uforskyldt rammes af dagpengestramningerne.

Med håb om en positiv tilbagemelding [kontaktoplysninger udeladt, red.]

Med venlig hilsen

Viggo Thinggaard – formand LO Silkeborg – Favrskov
Torben Jakobsen – formand for LO Djursland
Henrik Gottleib Hansen – formand for LO Randers
Stanley Bach – formand LO Viborg
Hans A. Sørensen – formand LO Horsens - Hedensted
Poul Jean Hansen – formand LO Skive-egnen
Anders Munk – formand LO Aarhus
Steen Jonassen – formand LO Herning – Ikast.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce