Annonce

Kvindekrisecentre
25. oktober 2016 - 17:00

Landsorganisationen af Kvinde-Krisecentre er lukningstruet

Landsorganisationen af Kvinde-Krisecentre (LOKK) har mistet sin finansiering fra Socialstyrelsen, og skal lukke fra årsskiftet. »Det er tragisk og til at græde snot over«, siger forkvinden for LOKK Birgit Søderberg.

LOKK har de seneste 14 år været finansieret gennem Lotto- og Tipspuljemidler, men nu er det slut. Sekretariatets medarbejdere er blevet afskediget.

»Alt vi har bygget op står nu til at gå tabt. Og det drejer sig om de mest udsatte og sårbare mennesker. Det er tragisk og til at græde snot over«, udtaler forkvinde for LOKK, Birgit Søderberg til Modkraft.

Organisationen varetager blandt andet en central database, der viser, hvor i landet der er ledige pladser i et krisecenter. En vigtig funktion, da der er mangel på pladser over hele landet, og det er nødvendigt for centrenes personale hurtigt at kunne danne sig et overblik, for at kunne yde voldsudsatte kvinder og deres børn den bedst mulige - og hurtigst mulige - hjælp.

LOKK tilbyder telefonsamtaler for voldsudsatte og mennesker tæt på voldsramte mennesker, personlig rådgivning og konfliktmægling og tilbyder også rådgivning og konfliktmægling til unge med etnisk minoritetsbaggrund, der er udsat for vold.

LOKK er en landsdækkende sammenslutning og består af 41 kvindekrisecentre.

Socialminister er uklar om fremtiden 

Psykiatriordfører for Socialdemokratiet Yildiz Akdogan stillede for nyligt spørgsmål i Folketinget til socialminister Karen Ellemann (V) om hendes holdning til LOKKs lukning.

Karen Ellemann svarede, at »LOKK gør en stor indsats for at hjælpe voldsramte kvinder og deres børn, og det gør de bl.a. som sparringspartner for politikere og for ministerier«. Men som minister henholdte hun sig til ’armslængdeprincippet’ og ville derfor ikke blande sig i Socialstyrelsens fordeling af midlerne eller forhandle om LOKKs fremtid i spørgetiden.

Da talen faldt på den igangværende årlige fordeling af satspuljemidlerne, fortsatte hun: »Jeg kommer altså ikke til at stå her en-til-en og forhandle med fru Yildiz Akdogan om, hvordan man skal prioritere midler fremadrettet i satspuljen«.

– Det er rigtigt ærgerligt, at Karen Ellemann ikke er mere konkret. Det er nødvendigt, at LOKK har en million kroner om året for at kunne sikre det allermest elementære arbejde. Vi havde håbet at komme på finansloven (som betyder fast bevilling, red.), for vi kan ikke leve med endnu engang at stå i en situation, hvor alt det vi har bygget op falder igen, siger Birgit Søderberg.

Skulle LOKK blive tildelt midler fra satspuljen er finansieringen kun midlertidig.

Forringede vilkår for voldsudsatte kvinder og børn

Allerede fra årsskiftet var det slut med psykologhjælp til voldsudsatte kvinder og børn.

LOKK havde længe arbejdet for, at der blev mulighed for psykologhjælp til voldsudsatte kvinder på krisecentrene. I 2012 fik de så endelig midler fra Socialstyrelsen til den afklarende psykologordning, som altså sikrede, at alle kvinder på krisecentre fik et tilbud om fire, og eventuelt, op til otte samtaler med en psykolog.

Læs artikel »Voldsramte kvinder og børn rammes af regeringens spareiver« på Modkraft

Ordningen blev stoppet, selvom der på daværende tidpunkt var 6 mio. tilbage i puljen. Og på trods af, at en evaluering fra selvsamme Socialstyrelse i 2015, redegjorde for, at kvinderne blev hjulpet til at bearbejde voldsoplevelserne, og at de fik mere overskud til at drage omsorg for deres børn.

Link til Socialstyrelsens evaluering

Forsøgsordningen var finansieret af midler fra satspuljeaftalen i 2012.

Ca. 33.000 kvinder udsættes årligt for partnervold. 2.000 kvinder kommer hvert år på et krisecenter og 37 procent af børnene på centrene har været udsat for fysisk vold.

 
Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce