Annonce

Ytringsfrihed
21. november 2016 - 17:30

Kort inden Tibet-skandale: Politiet flåede dette banner ud af hænderne på aktivister under demokrati-hyldest

Samme måned som Tibet-aktivister fik fjernet flag under et statsbesøg, fik en gruppe unge fjernet et banner, der efterlyste mere demokrati, da Helle Thorning-Schmidt holdt grundlovstale om demokrati og rettigheder.

Kort inden politiet sørgede for at fjerne Kina-kritisk graffiti og forhindrede tibetdemonstranter i at vise det tibetanske flag, da Kinas præsident Hu Jintao besøgte Danmark, fravristede Københavns Politi et banner fra fem aktivister, da de ville vise det til et arrangement Grundlovsdag 2012 den 5. juni.

Hu Jintao besøgte Danmark den 14. – 16. juni.

Læs artiklen »Forstå Tibet-sagen på to minutter« hos Berlingske

Grundlovsdag 2012 holdte tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt tale om demokrati og rettigheder ved det offentlige arrangement  »Demokrati til tiden« for børn og deres forældre, der fejrede demokrati og rettigheder i Rigsdagsgården, hvor hovedtrappen og indgangen til Christiansborg ligger.

Men midt under talen gik politiet i aktion mod en gruppe unge med et banner, hvor der stod »Et kryds hvert 4. år er ikke folkestyre«. 

Københavns Politi mente, der var tale om en uanmeldt demonstration, og at det derfor var i orden at fjerne banneret. Det afviste Rigspolitiet dog næsten tre år efter. 

»I bliver smidt ud«

Inden banneret blev fjernet udspillede der sig en diskussion mellem en betjent og en gruppe aktivister fra Socialistisk Ungdomsfront (SUF), der havde planlagt at folde banneret ud.
SUF'erne optog diskussionen, og Modkraft har modtaget lydoptagelsen. 

»Hvis I begynder… I bliver taget i hoved og røv og bliver smidt ud…,« lød beskeden fra betjenten til SUF’erne i Rigsdagsgården. 

Betjenten mente, at der ville være tale om en demonstation, hvis SUF’erne foldede banneret ud, og at en demonstration istedet hørte til på Christiansborg Slotsplads. 

De fem SUF’ere mente derimod ikke, at der er tale om en demonstration og påkaldte sig derfor retten til at ytre sig:

- Det er en ytring, lyder det fra en af de fem SUF’ere på lydoptagelsen. 

- Alt det sludder gider jeg ikke gå inde i. Jeg fortæller bare, at i skal ikke folde det ud herinde, mens der foregår noget heroppe, svarer betjenten.

SUF’erne beder om at få at vide, hvilket lovgrundlag, der ligger til grund for betjentens vurdering af situationen. Det nægter han dog at informere om.

Fjerner banner, mens Thorning hylder Grundloven

De fem SUF’ere siger til betjenten, at de ikke vil foldere banneret ud alligevel. Internt beslutter de dog at gøre det alligevel.

Dette optrin bliver filmet, og på videoen går der cirka otte sekunder, fra banneret bliver foldet ud, til to betjente kommer og vrister det ud af hænderne på SUF’erne. En tredje betjent ser til i baggrunden.

I baggrunden kan man høre Helle Thorning-Schmidt tale til de fremmødte skoleelever: 

- Hvor er det dejligt at se jer alle sammen. I dag fejrer vi Grundloven. Grundloven er egentligt et lidt sjovt ord. Men det  handler om de regler, der gælder for hele Danmark. Og for alle os, der bor i Danmark. Og det er de samme regler, der gælder for os alle sammen, siger Helle Thorning-Schmidt, mens politiet går i aktion mod SUF’erne.

- Men 2-3 betjente fjernede det med det samme. Jeg kunne se, at Helle Thorning lige kunne nå at få øje på det, fortæller Asta fra SUF til Modkraft.

Ifølge SUF’erne viser optagelserne, at de samme regler ikke gælder for alle i Danmark. For eksempel var der også nogle med et fredsflag til stede, og de fik ikke besked på at fjerne det, forklarer de.

Fik konfiskeret lydoptager 

SUF’eren Asbjørn stod med diktafonen, hvorpå samtalen med betjenten blev optaget. Den konfiskerer politiet.

- For at tvinge mig til at aflevere diktafonen trak politiet min arm om på ryggen, og jeg blev lagt ned. En politimand stod og rodede med den bagefter, og det så ud som om, han ville prøve at slette indholdet, fortæller Asbjørn, der også blev registreret af politiet, til Modkraft.

Da SUF’erne sagde til politibetjentene, at de ville klage over behandlingen, informerede politiet dem om at »det havde de ikke ret til«, fortæller Asta.

Ventede år på at få svar på klage

De fem SUF’ere sendte dog en klage til Københavns Politi den 8. Juni 2012.

Fristen for svaret fra Københavns Politi bliver dog udskudt flere gange og ligger først klar 11. Januar 2013.

Her afviser vicepolitiinspektør Mogens Kjærgaard Møller klagen med den begrundelse, at arrangørerne »ville være kede af, hvis gruppen forstyrrede arrangementet ved at folde banneret ud med et ukendt budskab, som formodedes intet at have med arrangementet at gøre«. Han henviser desuden til, at der ikke plejer at blive afholdt arrangementer i Rigsdagsgården, men at det normalt sker på Christiansborg Slotsplads.

Han understreger også, at SUF’erne ikke havde »anmeldt en demonstration«.  

I begrundelsen henvises der til to centrale paragraffer i Grundloven, §77 og §79 (se faktaboks nederst), hvor det blandt andet fremgår, at politiet kan forbyde forsamlinger, når der er frygt for forstyrrelse af den offentlige fred.

Da betjenten havde forsøgt at »overtale gruppen til at afstå fra sin meningstilkendegivelse på stedet og gjort gruppen bekendt med, at dette kunne finde sted på Slotspladsen« fandt Københavns Politi det ikke kritisabelt, at betjentene greb ind, »ligesom forsamlingens mulighed for at ytre sig ikke findes forringet herved,« fremgår det af svaret på klagen.

Den afgørelse bliver efterfølgende ændret.
For SUF’erne klagede herefter til Rigspolitiet, og der går lidt over to år, før afgørelsen herfra ligger klar i begyndelsen af marts 2015.

Rigspolitiet beklager

Centerchef, Anders Jørgensen omstøder afgørelsen på den første klage fra Københavns Politi.

Rigspolitiet skriver, at betingelserne for  »forbyde en forsamling under åben himmel, der er til fare for den offentlige fred« ikke var opfyldt.

Af afgørelsen fremgår det desuden, at Rigspolitiet beklager, at betjenten, som talte med SUF’erne inden, de foldede banneret ud, ikke oplyste om grundlaget for at fjerne banneret, selvom han blev opfordret til det.

Rigspolitiet beklager desuden, at der blev foretaget en aflytning af Asbjørns diktafon.

Rigspolitiet vil dog ikke forholde sig til, om der var tale om diskrimination, da betjentene på pladsen fjernede SUF’ernes banner, men ikke fjernede fredsflaget.

Grundloven om ytringsfrihed og forsamlingsfrihed

§ 77 
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde på ny indføres. 

§ 79 
Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sig ubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til at overvære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der af dem kan befrygtes fare for den offentlige fred.

Ifølge betingelserne i politilovens §15, nr. 1, kan politiet anvende magt hvis der er tale om at forebygge og afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden, samt fare for enkeltpersoners eller den offentlige sikkerhed.

Tibet-kommissionen

Under den kinesiske præsident Hu Jintaos statsbesøg fik demonstranter blandt andet konfiskeret Tibet-flag, der er ulovlige i Kina, men ikke i Danmark.

Op til præsidentens besøg blev der rundsendt en operationsbefaling i Københavns Politi, hvori det fremgår sort på hvidt, at der lå en direkte ordre til betjente på gaden om at »skærme« den kinesiske præsident, Hu Jintao, fra pro-Tibet demonstranter i 2012, samt ved to andre officielle kinesiske besøg i ’13 og ’14.

Det har ført til den nu meget omdiskuterede Tibetsag og et kommissorium der blandt andet skal undersøge om Folketinget er blevet vildledt.

58 mennesker skal i forhør i Tibetsagen, der løber fra starten af november 2016 indtil slutningen af januar 2017, deriblandt ledende politifolk, PET-ansatte, og flere tidligere justits- og udenrigsministre.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce