Annonce

Venstrefløj
26. januar 2015 - 13:40

Kommunister blokerer for ren venstrefløjsregering i Grækenland

Grækenlands kommunistiske parti mener at søndagens valgresultat har styrket venstrefløjen i landet – ikke fordi venstrefløjspartier samlet har flertal i parlamentet, men fordi partiet selv er gået et procentpoint frem.

Selv om venstrefløjen og EU-kritiske partier kan mønstre flertal i det græske parlament har venstrefløjspartiet Syriza mandag den 26. januar dannet regering med borgerlige nationalister fra partiet ANEL, De uafhængige Grækere.

Valget gav en klar valgsejr til venstrefløjspartiet Syriza, der blot mangler to mandater for at have absolut flertal i det græske parlament.

Partiet har dog ikke kunne danne en decideret venstrefløjsregering, fordi det græske kommunistparti, KKE, både før og efter valget har afvist et samarbejde med Syriza, som det ikke opfatter som et venstrefløjsparti.

Ingen andre venstrefløjspartier er repræsenteret i parlamentet efter søndagens valg.

Hverken Demokratisk Venstre, en udbryddergruppe fra Syriza, eller samarbejdskoalitionen Antarsya kom i nærheden af spærregrænsen på tre procent.

Samling omkring kommunisterne?

Kommunistpartiet (KKE) hilser ganske vist resultatet for søndagens parlamentsvalg velkomment – men først og fremmest på grund af fremgang til partiet selv.

I en erklæring skriver partiet, at valgresultatet udtrykker en tendens til, at partiet »igen« kan samle landets samfundsforandrende kræfter. 

Som det allerførste punkt i en udtalelse fra partiet, som er offentliggjort på dets hjemmeside, hedder det:

»Ved valgene den 25. januar har KKE opnået 5,5 procent af stemmerne, en forøgelse med én procent (+60.000 stemmer) i sammenligning med parlamentsvalget i 2012. Det markere en positiv tendens til samling af kræfter omkring KKE igen«.

Partiet nøjes dog i udtalelsen med at forholde sig til kun det ene af to valgresultater ved de to valg, der blev gennemført med tre ugers mellemrum i forsommeren 2012. Ved det første af de valg opnåede partiet godt otte procent.

Læs KKE’s erklæringer om det græske valg den 25. januar 2015

KKE: Syriza følger EU’s »slagne vej«

Partiet forholder sig også til søndagens generelle valgresultat, men først som femte punkt i erklæringen.

Her hedder det at »valgresultatet reflekterer den store utilfredshed og vrede i befolkningen imod ND [Nyt Demokrati, landets største konservative parti, red.] og Pasok [det socialdemokratiske parti, red.], partierne, som kastede befolkningen ud i fattigdom og arbejdsløshed i løbet af krisen«.

Men vælgernes opbakning til Syriza er ifølge kommunisterne udtryk for »et falsk håb om at en ny Syriza-regering vil kunne følge en politisk linje til fordel for folket«, skriver Dimitris Koutsoumpas fra partiets ledelse i en anden, mere udbygget udtalelse:

»På baggrund af Syriza officielle udtalelser og holdninger før og under valgkampen, vurderer KKE, at den nye sammensætning af parlamentet og dannelsen af en Syriza regering – enten alene eller i en koalitionsregering – vil følge den slagne vej: EU’s ensrettede, der er bundet til storkapitalen, monopolerne, EU og NATO med negative følger for vort folk og landet. Folket vil igen skulle betale prisen for deres valg«.

I stedet for en venstrefløjsregering peger kommunistpartiet på en »udsigt til en radikal omvæltning«, uden at præcisere hvad den består i.

Meldt sig ud af venstrefløjssamarbejde i EU-parlamentet

Uenighederne mellem det græske kommunistparti og den øvrige venstrefløj betød i sommeren 2014, at partiet meldte sig ud af venstrefløjssamarbejdet i EU-Parlamentet, GUE-NGL. Det skete med en beslutning i partiets centralkomite den 3. juni.  

Læs Modkraft-artiklen »Græske kommunister trækker sig fra venstrefløjssamarbejde i EU-Parlamentet«

Den meget hårde kritik og retorik fra KKE er af forholdsvis ny dato. KKE deltog i 1989-90 ved tre valg i Grækenland på en fællesliste med navnet Synaspismos (»koalitionen«), der opnåede mellem 10 og 13 procent af stemmerne.

Men KKE forlod samarbejdet og stillede igen selvstændigt op i 1993.

Synaspimos blev siden det største parti, der indgik i dannelsen af først Syriza som et samlingsprojekt for en lang række venstrefløjspartier, siden den egentlige partidannelse.

Synaspimos stod for omkring 80 procent af medlemmerne, da Syriza i sommeren 2013 besluttede at omdanne sig til et medlemsparti.

Syriza: Nej til regeringssamarbejde med Trojka-partier

Op til søndagens valg i Grækenland har iagttagere spekuleret i flere mulige regeringskonstellationer, hvis Syriza ikke skulle kunne mønstre et absolut flertal i parlamentet.

Det socialdemokratiske Pasok, der opnåede knap fem procent af stemmerne, erklærede sig i slutspurten villige til at indgå i en regering med Syriza.

Men det blev afvist af Syriza-repræsentanter med henvisning til partiet medansvar for den radikale spare-, nedskærings- og privatiseringspolitik.

Iagttagere har også peget på det nydannede centrumparti, To Potami (»Floden«), som en mulig regeringspartner.

Men mandag formiddag annoncerede Syriza og det nationalistisk-borgerlige parti ANEL, De uafhængige Grækere, at de var blevet enige om at danne regering.

Regeringssamarbejde med parti imod indvandring og multikultur

Syriza opnåede ved søndagens valg ikke det absolutte flertal, som det havde håbet på. Med 36,4 procent af stemmerne opnår partiet 149 mandater - to pladser fra absolut flertal.

ANEL, som Syriza nu har dannet regering med, er et forholdsvist nyt højrefløjsparti, der er dannet af udbryddere fra det konservative Nyt Demokrati efter krisens udbrud.

Partiet er principiel modstander af de såkaldte memoranda, dvs. den politik, som EU-kommissionen, Den europæiske centralbank, EBC, og Den internationale monetære fond, IMF, har krævet opfyldt for at bevilge lån til den græske stat.

Men partiet er samtidig erklæret modstander af indvandring og »multikultur«.

Se også links om Syriza og det græske valg på Modkraft Bibliotekets Tidslinje 25. januar 2015.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce