Annonce

MiljøAnalyser og kommentarer om klima- og miljøspørgsmål
Interview
30. maj 2013 - 10:19

Økologisk produktionsskole skaber unge ildsjæle

På Indre Nørrebro ligger en produktionsskole med mere på hjerte end den typiske produktionsskole. Her er det ikke nok bare at gøre eleverne arbejdsmarkedsparate – de skal også motiveres til at engagere sig i verden og sætte et aftryk på lokalsamfundet.

Den økologiske produktionsskole på Nørrebro, i daglig tale bare kaldet Øko, har som målsætning at være en aktiv og synlig del af byen og lokalområdet Indre Nørrebro. Sådan beskriver skolen selv sit værdigrundlag.

Modkraft har mødt to af skolens elever, Salima Fundikira og Molly Maria Koch, og skolens viceforstander, Jesper Lund, til en snak om, hvordan skolen kan være med til at påvirke det omkringliggende samfund i en mere bæredygtig retning, og om hvad man som elev kan få ud af et år på Øko.

Kampagne mod madbenzin

Salima og Molly er begge elever på skolens kampagneværksted, hvor eleverne planlægger og gennemfører en årlig ung til ung-kampagne i samarbejde med Mellemfolkeligt Samvirke.

I år har kampagnen fokus på madbenzin, som eleverne håber at få skabt debat omkring gennem forskellige events i gadebilledet og oplysningsarbejde målrettet andre unge.

I løbet af året har eleverne været ude og besøge efterskoler og produktionsskoler i hele landet, de er med til at organisere »Tour de Future«, der er en politisk cykelmanifestation gennem hele landet, og den 25. maj organiserede de en Ung Aktion-festival på Nørrebro.

Læs mere om Ung Aktion-festivalen og kampagnerne hos Ung Aktion

– Vi laver alt det praktiske (i forbindelse med festivalen, red.), finder musikere, sørger for at få det rigtige tekniske udstyr på plads, finder frivillige, sørger for små happenings i løbet af dagen, inddrager resten af skolen i fx at lave madboder på dagen, og vi står også for opreklamering af festivalen gennem film, facebook og løbesedler, fortæller Molly.

Både hun og Salima er enige om, at skolen er god til at give eleverne ansvar for arbejdet, hvilket er med til at styrke elevernes engagement og motivation.

Et produkt kan godt være omsorg eller oplevelser

Ideen til kampagneværkstedet er ifølge viceforstander Jesper Lund udsprunget af, at Øko som skole hele tiden har villet rykke på rammerne for, hvad man kan som produktionsskole.

– Produktionsskolerne er udsprunget af industrisamfundet og af en tanke om, at de unge skal lære at kunne stå op og passe et arbejde og lave et produkt. Men det er ikke nok i dag. I dag er der behov for at få flere typer af kompetencer ind på produktionsskolerne, fortæller Jesper.  

Det betyder ifølge Jesper også, at man tænker kunder og produkter meget bredere, end hvad den oprindelige tanke med produktionsskolerne lægger op til.

– Kunden kan godt fx være flygtningebørn på asylcentret Kongelunden, og produktet kan måske være omsorg eller oplevelser. Vi ser et behov og er med til at prøve at dække det. Det er den del, vi har taget fra produktionsskolerne.

Fedt, når vi unge kan inspirere hinanden

Et produkt på Øko kan derfor også være at få eleverne til at engagere og motivere elever på landets øvrige produktionsskoler. Salima og Molly har begge været ude og holde oplæg og workshop på en lang række skoler, og de er enige om, at det er en kæmpestor oplevelse, fordi det er med til at engagere andre unge.

– Det, der er fedt ved at tage ud og holde oplæg og lave workshops, er at inspirere andre unge. Det er fedt, når vi unge kan inspirere hinanden, fortæller Salima.

Noget af det bedste ved at besøge de andre skoler er ifølge Molly, at de kan mærke, hvordan nogle af de elever, de taler med, virkelig rykker sig.

– Nogle af de elever, der i starten bare sidder og ser ud, som om det er helt vildt kedeligt, kommer bagefter hen og takker en og siger, de syntes, det var rigtig fedt. Bagefter bliver man helt høj på følelsen af at have givet noget til nogle andre og givet dem lyst til at handle.

Ikke bare produktionsundervisere

En anden ting, der adskiller Øko fra de fleste andre produktionsskoler, er ifølge Jesper, at man på Øko ikke kun har fokus på at gøre eleverne parate til arbejdsmarkedet. Lærerne fokuserer i lige så høj grad på at forbedre de unges udfoldelsesmuligheder og på at arbejde for en bedre fremtid.

– Lærerne på skolen tænker bredere over deres virke. Vi er ikke bare produktionsundervisere, vi er også miljømedarbejdere og kulturmedarbejdere og alt muligt andet, fortæller Jesper.

Selvom lærerne på skolen har mange forskellige uddannelsesbaggrunde, er det kendetegnende for lærergruppen, at mange har erfaringer fra græsrodsarbejde, og alle er indstillede på, at arbejdet kræver engagement ud over det snævert faglige.

Faktisk betyder de erfaringer ifølge Jesper mere for undervisningen end den enkelte lærers uddannelse, fordi de giver en forståelse for, hvordan det kan være sjovt og inspirerende at arbejde, som man giver videre til eleverne.

Ildsjælen opstår, når man har sig selv med

Denne tilgang smitter af på eleverne. Opholdet på Øko har fået både Salima og Molly til at reflektere mere over deres hverdag og se verden i et større perspektiv. Molly fortæller, hvordan Øko har fået hende til at stille spørgsmålstegn ved de ting, hun laver.

– Jeg kan mærke det i forhold til de veninder, der er startet i gymnasiet. De har en meget travl hverdag, hvor det, de går op i, er meget hverdagsagtige ting som lektier. Øko giver en lyst til at stoppe op og tænke bredere over verdens problemer.

Salima understreger, at hun på Øko er blevet mindet om, hvor vigtigt det er at have sig selv med i de ting, man gør.

– Det er vigtigt at have sig selv med. At man ikke har travlt med bare at gøre det samme som alle andre, at få overstået gymnasiet og så komme på universitetet og få et job, og så lige pludselig er man 35 år gammel. Det er vigtigt at stoppe op og mærke efter, om man brænder for det, man gør. Det er, når man har sig selv med, at ens motivation opstår, og man kan blive en ildsjæl.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce