Annonce

Kold krig
25. februar 2014 - 16:52

Koldkriger gentager beskyldninger om agentvirksomhed i ny bog

Bent Jensen gentager i nyt storværk beskyldninger mod journalist Jørgen Dragsdal om KGB-virksomhed for Sovjetunionen. Anmeldere er dybt uenige, om Jensen manipulerer eller afdækker sandhed.

Tirsdag den 25. februar er historieprofessor og koldkrigsforsker Bent Jensens seneste bog, Ulve, får og vogtere, udkommet. Bogen er resultatet af en særbevilling som blev ydet til Center for Koldkrigsforskning under den tidligere borgerlige regering, ikke mindst efter ønske af Dansk Folkeparti.

Center for Koldkrigsforskning eksisterede fra 2007-2010 med Bent Jensen som leder for en stab på fem personer. Centret var en forskningsinstitution etableret ved en særlig bevilling på finansloven 2006.

Bent Jensen retter i sine nye bog en særlig tak til tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti, Jesper Langballe, for at have bistået ved at få bevilliget pengene til Koldkrigscentret.

Indstævnet for Højesteret

Bogen udkommer få dage efter at den tidligere journalist på avisen Information, Jørgen Dragsdahl, har indstævnet Bent Jensen for Højesteret for injurier.

Stævningen er en forlængelse af to tidligere retsprocesser, hvor Jørgen Dragsdahl har forsøgt at blive renset for beskyldninger om at være KGB-agent fra Bent Jensens side.

I Byretten i Svendborg blev Bent Jensen dømt for injurier i juli 2010, mens han blev frikendt ved Østre Landsret i oktober 2013. Østre Landsret erkendte at beskyldningerne var æreskrænkende, men mente Bent Jensen som debattør havde »udvidet ytringsfrihed«.

Jørgen Dragsdahl fik i januar 2014 procesbevillingsnævnets tilladelse til at få afprøvet kendelserne ved Højesteret.

Læs » Nu kommer stævningen mod professor Bent Jensen« hos Information

Manipulation eller (næsten) fuld sandhed

Bent Jensen gentager i sin nye bog beskyldningerne mod Jørgen Dragsdahl. Ifølge Modkrafts anmelder, Steen Gottlieb, dog uden at levere nyt til belysning af beskyldningerne. I anmeldelsen beskyldes Bent Jensen for manipulation og løsagtige påstande – og bogen kaldes et knytnæveslag i ansigtet på venstrefløjen.

Læs Steen Gottliebs anmeldelse »Næveslag i venstrefløjens ansigt« på Modkraft

Anmeldelserne af Ulve, får og vogtere, der er offentliggjort på dagen, varierer fra skamrosning til kritik om manipulation.

Den tidligere ekstrabladsredaktør Sven Ove Gade giver i Jyllandsposten værket seks stjerner under overskriften »Måske ikke hele sandheden, men næsten«. Også Claes Kastholm i Berlingske er meget begejstret og giver bogen seks stjerner.

I modsætning hertil er chefredaktør på Politiken Bo Lidesgaard særdeles kritisk i anmeldelsen »Bent Jensen manipulerer og citerer lemfældigt«. Lidegaard kan kun finde to ud af seks stjerner frem.

Læs Bo Lidegaards anmeldelse: »Bent Jensen manipulerer og citerer lemfældigt i opgør med de røde« hos Politiken

Læs Claes Kastholms anmeldelse: »Kastholm giver Bent Jensens bog om den kolde krig topkarakter« hos Berlingske

Læs Joachim Lunds anmeldelse: »Kold Krig anno 2014« hos Information

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce