Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Enhedslisten
6. januar 2015 - 15:58

Jule/nytårs-korrespondence i Enhedslisten

Udfordringer for Enhedslisten i 2015: Kampgejst eller opgør med juniorrollen. Jule- og nytårskorrespondence mellem Johanne Schmidt-Nielsen og medlemmer af Enhedslisten.

Johanne Schmidt-Nielsen sendte den 23. december 2014 et julebrev til alle Enhedslistens medlemmer. Brevet er blevet besvaret af en gruppe medlemmer omkring gruppen Forum for Socialistisk Demokrati i et nytårsbrev.

Modkraft bringer korrespondencen.

Solidaritet og kampgejst

Kære medlem af Enhedslisten

Året lakker mod enden, og den søde juletid har indfundet sig. Nu venter et valgår, hvor der er masser at kæmpe for.

I november indgik vi en finanslov, der viste, at det er muligt at trække regeringen i en mere solidarisk retning. Vi står dog stadig med et åbenlyst dagpengeproblem. Og kampen for retfærdige dagpenge er ikke blevet mindre vigtig her op til jul.

Dagpengedebatten har nået nyt lavpunkt

Med DR’s program ’Den dag de fremmede forsvandt’ nåede debatten om arbejde og dagpenge et nyt lavpunkt. Politikere både til højre og venstre krævede hårdere rådighedsregler, til trods for at vi har nogle af de hårdeste regler i EU.

Men det er, som om selve pointen med vores dagpengesystem er gået tabt, og debatten har udviklet sig til en hetz mod dem af os, der er ramt af arbejdsløshed.

Dagpengesystemet handler ikke kun om, at vi skal have noget at leve af, når vi er ledige. Det er også et kollektivt værn mod lønpres og dårlige arbejdsvilkår.

Selvfølgelig skal man stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Men det er afgørende, at man kan sige nej til arbejde på elendige løn- og arbejdsvilkår. Det er et helt grundlæggende princip, som vi vil stå fast på i den kommende valgkamp.

Træk asylstramningerne tilbage

Mens Danmark er fyldt med julelys og guirlander, er mere end 50 millioner mennesker på flugt – over halvdelen er børn.

Regeringens svar på den ulykkelige situation er at stramme asylreglerne. Blandt andet ved at fratage børn af flygtninge noget så grundlæggende som retten til at være sammen med deres forældre.

Lige før jul lykkedes det at få udsat regeringens hastelovgivning. Den fratager syriske krigsflygtninge retten til familiesammenføring det første år i Danmark. Og den gør det lettere at sende dem tilbage, selvom krigen i deres hjemland ikke er slut.

Selv Venstre kom i tvivl om, hvorvidt de meget stramme familiesammenføringsregler lever op til internationale konventioner.

Vi får brug for din valggejst!

Desværre er der udsigt til, at et flertal stemmer de urimelige stramninger igennem i det nye år.

Det betyder, at ægtefæller og børn til flygtninge i Danmark skal forsøge at overleve et helt år i det krigshærgede Syrien eller et af de fattige nabolande.

Selv De Radikales leder, Morten Østergaard, erkender nu, at flygtningene ikke kan sendes hjem foreløbig. Derfor giver stramningerne ingen mening. Hvem får dog noget ud af det?

Vores opfordring til regeringen er klar: Træk stramningerne tilbage.

Der er i høj grad brug for vores solidaritet og kampgejst i det nye år. Lad os bruge julen til at samle kræfter. Så vi er klar til at gøre en forskel. Og så vi kan lave et brag af en socialistisk valgkamp.

Glædelig jul og rigtig godt valgkamp-år!

Med venlig hilsen,
Johanne Schmidt-Nielsen, politisk ordfører 

Svar: Enhedslisten skal holde op med at være juniorpartner

Kære Johanne,

Tak for dit julebrev. Vi syntes, der manglede lidt i dit brev, men kunne ikke nå at svare i juletiden, så du får et nytårsbrev i stedet.

Lad os starte med at slå fast, at Enhedslistens politik i det nye år vil hvile på to solide ben:

  • At gøre op med den kapitalistiske væksttvang, der ødelægger menneskenes livsvilkår og verdens naturressourcer
  • At formulere det socialistiske reformalternativ som en praktisk del af de antikapitalistiske modstandsbevægelser, uanset hvor de dukker op og i hvilken konkret skikkelse

I november indgik vi i endnu en finanslov. Det gjorde vi af den simple grund, at vi ønskede at holde hånden under regeringen, fordi vi som socialister har bedre arbejdsbetingelser under denne regering end under en borgerlig regering.

Vi vidste naturligvis, at regeringen ikke kan trækkes hverken meget eller lidt til venstre. Vi vidste også, at regeringen på forhånd havde indregnet de småforbedringer, vi og SF fik, fordi regeringen op til et valg og med en barsk overenskomst på det offentlige område i vente dels har brug for at fremtræde i et rødt skær og dels ønskede at forsøge at trække tænder ud på Enhedslisten og SF ved at gøre dem medansvarlige.

Faktum er også, at regeringens offensiv mod de arbejdsløse forløber planmæssigt, og vi ved, der vil komme mere. Vi har jo alle hørt Helle Thornings nytårstale.

Regeringens konstante afvisning af at forbedre dagpengesystemet handler ikke om finansiering, men kort og godt om at svække fagbevægelsens kampkraft og splitte lønmodtagerne med henblik på at forbedre konkurrenceevnen.

Frygten for arbejdsløsheden er stor, som nylige undersøgelser viser. Derfor er kampen for et dagpengesystem, der ikke bare er retfærdigt, men som styrker lønmodtagerne, så vigtig – uden svækkes alle lønmodtagere, ikke bare de arbejdsløse og fagbevægelsen undermineres.  

Derfor vil en løsning, der styrker lønmodtagerne, også blive et centralt spørgsmål for os i valgkampen.

Krigene i Mellemøsten producerer store flygtningemasser. Danmark bidrager aktivt til krigene, men vil ikke tage imod de flygtninge, de producerer.

Her burde Sverige stå som et forbillede på moderne, international, solidarisk politik for modtagelse af forfulgte fra de krige, som vesten med USA i spidsen, og med Danmark som aktiv deltager, anstifter i Mellemøsten.

Men sådan er virkeligheden desværre ikke. Den fremmedfjendske politik, som Dansk Folkeparti i de sidste tyve år har stået for, er blevet almindeligt accepteret af stort set alle andre partier end Enhedslisten.

Regeringen og de borgerlige partier har indledt en uskøn konkurrence om, hvem der kan finde på de mest nedrige og småtskårne tiltag, der kan gøre livet vanskeligere for flygtninge i Danmark. Senest er et ondt forslag kommet på bordet, der bryder med principperne i international flygtningeret. Forslaget vil nægte syriske flygtninge i Danmark adgang til at få deres børn bragt i sikkerhed.  

Den danske, fremmedfjendske regeringspolitik er en vigtig del af den liberalistiske dagsorden, fordi den baner vejen for at lignende nedgørende retorik kan bruges mod andre bl.a. dagpengemodtagere. Det er derfor vigtigt, at Enhedslisten kæmper imod fremmedfjendskheden i Danmark, hvor end den viser sig.     

Dansk krigsindsats i Mellemøsten med at bombe ISIS udgør ingen løsning på det, der grundlæggende er et politisk problem frembragt af den amerikanske invasion af Irak og den deraf følgende forfølgelse af sunnimuslimske mindretal og et arabisk forår, der løb af sporet – eller blev løbet af sporet.

For Enhedslisten er en politisk løsning, der tilgodeser alle befolkningsgrupper på et ikke-sekterisk grundlag af afgørende betydning, ikke mindst fordi Enhedslisten støtter en kurdisk selvbestemmelse, hvor alle kurdiske fraktioner behandles lige.

Den nedskærings- og sparepolitik, der fulgte i kølvandet på finanskrisen, hvor privat bankgæld i historiens største røveri blev forvandlet til statsgæld, har sendt millioner af europæere ud i armod og i armene på højreorienterede kræfter.

Alligevel fortsætter regeringen på trods af voksende kritik mod den krisepolitik, EU dikterer, med at gennemføre den under varemærket »den nødvendige politik«.

Så selvom regeringen ikke kan trækkes til venstre, har denne politik skabt mange utilfredse socialdemokrater. Dem skal vi til gengæld forsøge at trække til venstre.

Heldigvis sendte kommunalvalget over 100 Enhedslistefolk ind i by- og regionsråd, hvor vi nu vil gå i gang med at organisere modstanden mod regeringens privatiserings- og outsourcingbølge ved at alliere os med lokale fagforeninger og borgergrupper for at frembringe det folkelige pres, der alene kan bremse denne udvikling.

Det første slag bliver omkring overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor i det nye år, hvor Enhedslisten vil føre klassekampen ind i byrådssalene. Vores mange byråds- og regionsrådsmedlemmer vil søge politisk tilslutning til at modarbejde Kommunernes Landsforenings og Danske Regioners fagforeningsfjendske strategi.

Fagbevægelsen er jo den eneste demokratiske masseorganisation, der er tilbage, og mange aktive i fagforeningerne er enten medlemmer af vort parti eller stemmer på det.

Vi vil derfor i det nye år sætte ekstra ind for at styrke disse medlemmer og sympatisører, så de står stærkt rustet i forårets overenskomster og op til folketingsvalget.

Fagbevægelsen må igen gøre sig selv relevant for lønmodtagere både indenfor og udenfor medlemsskaren og genvinde sin styrke som en samfundsmæssig bevægelse, der sætter kampen om magten i samfundet og fordelingen af samfundets overskud på dagsordenen og organiserer lønmodtagerne fra neden – også selvom det betyder et opgør med fagbevægelsens top.

Om kort tid går vores græske kammerater i Syriza til valg på et program, der gør op med den ekstreme nedskæringspolitik anført af EU, IMF og ECB, der har sat græsk demokrati og selvbestemmelse ud af kraft og sendt millioner af grækere ud i fattigdom og fortvivlelse.

Skulle Syriza vinde valget og danne regering, vil en ny græsk regering fra første sekund blive udsat for massive forsøg på undergravning og sabotage fra den europæiske elites side og fra finanskapitalen. Enhedslisten vil derfor være at finde i spidsen for en solidaritetskampagne, der skal forhindre sabotagen i at lykkes.

Det nye års store, parlamentariske begivenhed bliver folketingsvalget.

Selvom det for Enhedslisten er vigtigt at holde en borgerlig regering fra magten, og selvom Enhedslisten er villig til at samarbejde med andre arbejderpartier, er vi belært af erfaringerne med den nuværende socialdemokratisk ledede regering fast besluttet på ikke endnu engang at optræde som socialdemokratiets juniorpartner.

Kampen mod uligheden er central for Enhedslisten, men det bliver på et grundlag, der indeholder grundlæggende kontrol med og beskatning af kapitalbevægelser. Vi ved at henvisninger til retfærdighed ikke er nok, der skal konkrete foranstaltninger til.

Derfor kan vi heller ikke vente på en dagpengereform til en kommission bliver færdig - vi vil under ingen omstændigheder endnu engang lade os spise af med individuelle, socialpolitiske lappeløsninger i stedet for et ordentligt, kollektivt og rettighedsbaseret dagpengesystem.

Godt valgkampsnytår til dig og alle medlemmer af Enhedslisten – der bliver nok at tage fat på

Med kammeratlig hilsen,
Francesco Castellani, Niels Frølich, Jan Helbak, Jan Mølgaard, Niels Henrik Nielsen

PS. Brevet er forsøgt optaget i Enhedslistens medlemsblad Rød+Grøn, hvor det blev henvist til debatsektionen. Det har vi sagt nej tak til, da en forkortelse vil ødelægge sammenhængen og gøre brevet til en række statements, der let kan fremstå som unødigt polemiske.

Johanne Schmidt-Nielsen, Francesco Castellani, Niels Frølich, Jan Helbak, Jan Mølgaard og Niels Henrik Nielsen er alle medlemmer af Enhedslisten.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce