Annonce

analyse
5. september 2012 - 11:47

Judith Butler anklaget for antisemitisme

Filosof og kønsforsker Judith Butler anklages for antisemitisme og støtte til Hamas og Hizbollah efter at være blevet tildelt Theodor W. Adorno-prisen. Butler selv afviser alle anklager, erklærer sig citeret ude af kontekst og fremhæver sin tænknings baggrund i jødisk filosofi.

Den amerikanske filosof og kønsforsker Judith Butler er kommet i et veritabelt politisk stormvejr, efter det er blevet offentliggjort, at hun vil blive tildelt dette års Theodor W. Adorno-pris. Butler, der selv har jørdiske rødder, beskyldes for antisemitisme og for at støtte Hamas og Hizbollah.

Butler, der herhjemme nok er mest kendt for sit bidrag til queerteorien – bl.a. med gennembrudsværket Gender Trouble fra 1990 (en dansk oversættelse med titlen Kønsballade kom i 2011) – har i de senere år mest beskæftiget sig med andre etiske og politiske spørgsmål, bl.a. Israel-Palæstina-konflikten. Det er hendes holdninger i den forbindelse, herunder støtte til en Boykot Israel-kampagne, samt udtalelser hvor hun angiveligt erklærer sin støtte til Hamas og Hizbollah, der har skabt polemik om hendes person.

Adorno-prisen er opkaldt efter den tyske filosof Theodor W. Adorno (1903-1969), der var en af hovedfigurerne i skabelsen af den såkaldte kritiske teori, bl.a. med hovedværket Oplysningens dialektik fra 1947 (skrevet sammen med Max Horkheimer), som er en analyse af totalitarismens opståen. Prisen uddeles hvert tredje år til en person, der arbejder indenfor den kritiske teori bredt forstået, og er tidligere blevet tildelt bl.a. Jürgen Habermas, Jacques Derrida og Zygmunt Baumann.

Artiklen »Frankfurt to award US advocate of Israel boycott« i Jerusalem Post.

Butler: En antisemitisk token-jøde?

Kritikken af Butler tog sin begyndelse med en artikel med overskriften ’Adorno-pris til Hamas-fan’. i det tyske venstreradikale tidsskrift Jungle World, der har tilknytning til den såkaldte Antideutsche-bevægelse, som er kendt for sine stærke pro-israelske holdninger. Siden er kritikken fortsat i en artikel i The Jerusalem Post.

I den sidste artikel udtaler professor i statskundskab ved Bar-Ilan Universitetet, Gerald Steinberg, at boykotkampagnen er antisemitismens moderne form, og at Butler hellere skulle koncentrere sig om syrerne, iranerne og ”de milloner af andre, der er ofre for virkelige og ikke opfundne krigsforbrydelser”. Om Butler selv udtaler han:

”Butler er en af de få token-jøder, som bruges til at legitimere den fortsatte krig mod Israel, der er en fortsættelse af den mørke praksis, der i århundreder er blevet brugt mod jøder i diasporaen.”

Direktøren for Instituttet for Studiet af Global Antisemitisme ved Stanford Universitetet, Charles Small, mener, at tildelingen af prisen til Butler kaster smuds på Adornos minde:

”Adorno – en sand akademiker og mester i studiet af totalitarisme og antisemitisme – blev selv gjort til flygtning af den nederdrægtige ’logik’, som vil blive udstillet, når Butler modtager denne anerkendelse.”  

Rabbiner Abraham Cooper fra Simon Wiesenthal Centeret fremhæver også, at han mener prisen til Butler vanærer Adornos minde, og fortsætter:

”Verdensjødedommen forventer ikke, at alle tyskere støtter alle Israels – så mange Holocaustoverleveres hjem – politik, men er det for meget at forlange, at man i 2012 i det mindste ikke vil skade Israel? At ære en tilhænger af boykotten – som vil kunne føre til Israels udslettelse, hvis den bliver ført ud i livet – burde føre til væmmelse blandt tænkende tyskere, ikke hyldest.”

Endelig mener Bruce Bawer, forfatter til bogen The Victims’ Revolution: The Rise of Identity Studies and the Closing of the Liberal Mind, der er en kritik af Butler, at ”hendes venlige ord om Hamas og Hizbollah og hendes entusiasme for boykotten har gjort det klart, hvilken side hun er på, når frie individers rettigheder er oppe mod den politisk korrekte mode-bevægelse, hvor voldelig, intolerant og tyrannisk, den end måtte være”, og fremhæver hendes afvisning af at tage imod en homorettighedspris for en par år siden, fordi hun mente, at arrangørerne bag paraden var medskyldige i racisme og islamofobi, som yderligere et eksempel på denne tendens.

Jødedom uden statsvold

I et svar med titlen ’I affirm a Judaism Without State Violence’ bragt på hjemmsiden Mondoweiss, afviser Butler anklagerne, omend hun erkender, at hun til dels støtter en boykot af Israel.

I forhold til anklagerne om, at hun skulle støtte Hamas og Hizbollah, understreger hun, at hun altid har stået for ikke-vold og anfører, at hendes bemærkninger om de to organisationer er blevet taget ud af kontekst og forvredet:

”Jeg blev for et par år siden til en forelæsning spurgt, om jeg mente Hamas og Hizbollah var del af ’den globale venstrefløj’. Jeg svarerede med to pointer. Min første pointe var rent deskriptiv: Disse politiske organisationer definerer sig som anti-imperialistiske, og anti-imperialisme er et kendetegn ved den globale venstrefløj, så på den baggrund kunne man forstå dem som del af den globale venstrefløj. Min anden pointe var kritisk: Som det er tilfældet med enhver gruppering på venstrefløjen, må man beslutte sig for, om man er for eller imod denne gruppe, og man må tage kritisk stilling til, hvor de står.”

Læs kronikken »Judith Butler responds to attack: ‘I affirm a Judaism that is not associated with state violence’« hos Mondoweiss.

I forhold til boykotten af Israel, fremfører Butler, at hun støtter den på en meget specifik måde, og at hun støtter nogle versioner og afviser andre:

”For mig betyder boykotten, at jeg er imod investeringer i selskaber, der laver militært udstyr, hvis eneste formål er at smadre hjem. Den betyder også, at jeg ikke taler på israelske institutioner, med mindre de tager skarpt afstand fra besættelsen. Jeg accepterer ikke nogen version af boykotten, der diskriminerer individer på grund af deres statsborgerskab, og jeg fastholder stærke samarbejdsrelationer med mange israelske akademikere.”

I forhold til beskyldningerne om antisemitisme, fremhæver Butler, at hun ”blev introduceret til filosofien gennem jødisk tænkning, og jeg forstår mig selv som en, der forvarer og fortsætter en jødisk etisk tradition”, og fremhæver at det for hende som jøde ”er af yderste vigtighed at tale imod enhver form for uretfærdighed og kæmpe mod alle former for racisme. Det gør mig ikke til en selvhadende jøde. Det gør mig til en, der ønsker at bekende sig til en jødedom, der ikke støtter statslig vold, men støtter en omfattende kamp for social retfærdighed.”

Butler fremhæver desuden sin familiemæssige baggrund:

”For de af os, der er efterkommere af europæiske jøder, der blev tilintetgjort i det nazistiske folkemord (min bedstemors familie blev udslettet i en lille landsby syd for Budapest), er det en meget smertefuld fornærmelse og hån at blive kaldt medskyldig i hadet mod jøder eller at blive kaldt selvhadende.”

Endelig fremhæver hun, at anklagerne ikke kun er et angreb på hende, men på selve muligheden for at debattere på et rationelt grundlag:

”Sådanne anklager søger at dæmonisere den person, der ytrer et kritisk synspunkt, og således diskvalificere synspunktet på forhånd. [...] Anklagen afviser at overveje synspunktet, debattere dets gyldighed, overveje de argumenter, det er baseret på, og komme frem til en holdbar, fornuftsbaseret konklusion. Anklagen er ikke kun et angreb på personer, der har synpunkter, som nogen finder forkastelige, men et angreb på fornuftsbaseret diskussion, på selve muligheden for at lytte og tale i en kontekst, hvor man rent faktisk kunne finde på at overveje, hvad den anden har at sige.”

Læs "Judith Butler kritiserer homoparade for racisme".

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce