Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
25. august 2015 - 15:16

Ja til heldagsskole

Det er ikke muligt, at skabe en socialistisk folkeskole i et kapitalistisk samfund. Men hvad skal der til for at skabe en socialistisk skolepolitik?

Den et år gamle heldagsskole, som blev presset ned over børn, forældre og skolens personale er under berettiget kraftig kritik. Den centrale regnearksstyring, prøve- og eksamen- og karakterhelvedet er bare et par eksempler på forhold, som bør ændres.

Men det er ikke det samme, som at heldagsskoletanken som sådan skal kasseres.

Enhedslisten er repræsenteret i næsten 80 kommunalbestyrelser ud over hele landet. Da skoleområdet hører under kommunerne, kommer vi i alle kommuner til at forhandle rammer og vilkår for folkeskolen - børnene og lærerne.

Også på lovgivningsplan tales der om en reform af reformen, så emnet er også aktuelt for Enhedslistens folketingsgruppe.

I Enhedslisten og på venstrefløjen generelt findes der en række eksempler på vanetænkning, gamle dogmer og misforståelser, som vi må gøre op med. Fx er mange venstreorienterede pr. automatik imod heldagsskolen.

Der argumenteres med floskler som ’det bliver bare mere røv til bænk’ eller ’vi stjæler børnenes fritid.’

Den første floskel er vist allerede gjort til skamme af den eksisterende version af heldagsskolen, selvom denne version sandt for dyden ligger langt fra det ideelle.

Den anden: at vi stjæler børnenes fritid, er langt værre. Det er en direkte klasseløs betragtning, som det ikke passer sig for en socialist at fremføre. Børn har ikke det samme liv og de samme betingelser, uanset hvor de vokser op.

Børn fra Gentofte og lignende boligområder overalt i landet bliver sendt på fritidshjem, går til klaverspil, tennis og ridning mv. De bor måske i store haver med mulighed for at klatre i træer og bygge huler. Hvis de føler, at skolen stjæler deres fritid med en længere skoledag, er det forståeligt.

Men børn fra Vollsmose eller andre boligområder, hvor forældrene hører til de socialt mest udsatte, har en anden hverdag. Forældrene har ikke råd til fritidshjem eller andre fritidstilbud, og børnene tilbringer fritiden på gaden, i gården, på tanken, uden for døgnkiosken.

For de børn er en længere skoledag et tilbud om mere meningsfuld tid i fællesskab med kammerater og voksne.

En anden fejlslutning, som af og til dukker op i debatten, er ideen om, vi ikke skal gå ind for faglighed i skolen. Fagligheden tilfredsstiller blot kapitalens behov for kvalificeret arbejdskraft, hævdes det. Fagligheden er det kapitalistiske samfunds forsøg på at klargøre børn til ræset i det kapitalistiske konkurrencesamfund.

På den ene side er disse påstande naturligvis sande, men hvis man så konkluderer, at så skal vi være modstandere af større faglighed i skolen, ja så går man altså galt i byen.

Naturligvis er det i arbejderklassens interesse, at dens børn får en god, faglig skolegang, som kvalificerer dem til at gennemføre en ungdomsuddannelse

Krav til en socialistisk skolepolitik

I en socialistisk skolepolitik i et kapitalistisk samfund skal vi stille tre overordnede krav til folkeskolen:

1. Den skal have et højt fagligt niveau.
2. Den skal medvirke til at nedbryde de sociale skel og skabe social mobilitet.
3. Det skal være sjovt at gå i skole.

Ad 1. Flere undersøgelser peger på et meget lavt fagligt niveau i dansk, ja sågar at der i dag findes en stor gruppe funktionelle analfabeter ved udgangen af 9. klasse. Størst er problemet i drengegruppen, og især de tosprogede drenge ligger lavt.

Det er fakta, som et socialistisk parti simpelthen ikke kan tillade sig at gå let henover. Vi skal ikke møde vores vælgere med snak om, at fagligheden ikke betyder noget. Vi skal møde vores vælgere med et løfte om, at hvis Enhedslisten får magt, som vi har agt, så garanterer vi, at alle unge efter 9. klasse (eller 10.) vil være i stand til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse.

Det er det eneste anstændige budskab for et socialistisk parti.

Ad 2. Den mest sikre erfaring, jeg har gjort mig gennem 35 år som folkeskolelærer er, at når jeg giver hjemmearbejde for, så øger jeg forskellene mellem eleverne. De dygtige bliver dygtigere, de mindre dygtige bliver stående.

Dem fra boglige hjem får lektiehjælp. Dem fra ikke-boglige hjem får ingen hjælp, og der ses ofte gennem fingre med, at de ikke laver lektier.

Hvis skolen skal medvirke til at skabe social mobilitet, så skal hjemmearbejde forbydes! Forberedelse og træning skal foregå i skoletiden under medvirken af en af teamlærerne.

Ad 3. Det skal ikke kun være sjovt at gå i skole. Det skal være spændende, udfordrende, afvekslende, men altså også sjovt.

Den længere skoledag giver mulighed for mere projektorienterede arbejdsformer, og forberedelse og fordybelse kan foregå i grupper, hvor der altid skal være en af teamets lærere til stede.

Dermed er der forudsætninger for at de gammeldags og rigide prøver og eksaminer kan afløses af evalueringsformer, som baserer sig på projekt- og gruppearbejde.

Hvis alle de tre krav skal gennemføres, tror jeg, at det er tydeligt for enhver, at så rækker 5-6 gange 45 minutter dagligt altså ikke.

Og er en skoledag for de ældste elever fra 8.00 – 15.00 egentlig så forfærdelig? De har jo fri kl. 15.00 uden at have hjemmearbejde for.

I en sådan skole forestiller jeg mig personalegruppen sammensat af medarbejdere fra flere af følgende grupper: pædagoger, pædagogmedhjælpere, socialpædagoger, lærere, psykologer, relevant sundhedspersonale (læger, sygeplejersker, tandlæger, sundhedsplejerske).

Fremfor alt skal en fremtidig reform af heldagsskolen ske i samarbejde med og i respekt for medarbejdergruppen og forældrene. Og medarbejdernes arbejdstid er ikke lovgivningsstof. Den skal aftales mellem de berørte parter.

Det er ikke muligt at virkeliggøre en socialistisk folkeskole inden for rammerne af det kapitalistiske samfund, men det er muligt at skabe og arbejde ud fra en socialistisk skolepolitik.

Det kræver dog nok, at vi i princippet siger ’ja’ til heldagsskolen.

Peter Engsted er efterlønner, tidligere skolelærer og medlem af Enhedslisten i Herning.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce