Annonce

Venstrefløj
30. oktober 2013 - 17:28

Ikke et ord om kommunisme

Ordet revolution, men ikke kommunisme indgår i udkast til nyt principprogram for Enhedslisten. Læs det her og deltag i debatten.

Enhedslisten har i slutningen af oktober måned udsendt et udkast til nyt principprogram til alle medlemmer. Udkastet er skrevet af et nedsat udvalg med en veldefineret opgave: Skriv forståeligt og kort.

Resultatet er et cirka 10 A4-sider langt forslag, der opstiller en målsætning om menneskets frigørelse, en kritik af kapitalisme og udstikker principper for en socialistisk strategi for revolution.

Det endelige program skal vedtages på et årsmøde i maj 2014.

Og ja: ordet revolution bliver brugt. Og nej: ordet kommunisme indgår ikke - selv om menneskets frigørelse fastholdes som målsætning.

Uenigheder lægges åbent frem

Udkastet er skrevet af en arbejdsgruppe nedsat af Enhedslistens hovedbestyrelse, der intentionelt har skulle favne flere tendenser i partiet.

To afsnit i udkastet har udvalget heller ikke kunne nå til enighed om.

Det ene om den offentlige sektors rolle i en socialistisk strategi og den anden om ansattes overtagelse af kontrollen med virksomheder indgår som et nødvendigt led i et socialistisk demokrati.

Socialistisk strategidebat på Modkraft

Modkraft har fået tilladelse til at offentliggøre udkastet til principprogram.

Og vil i den kommende tid være med til at facilitere en debat om socialistisk strategi for både medlemmer og ikke-medlemmer af Enhedslisten.

Til det formål har Modkraft oprettet en specialside, hvor der også løbende vil blive lagt debatindlæg om socialistisk strategi, både specifikt i forhold til Enhedslistens principdiskussioner, men også med andre in-put til en idedebat om vejen til socialisme.

Læs skrivegruppens udkast til principudkast for Enhedslisten

Besøg Modkrafts temaside »Strategi: Vejen til socialisme«.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce