Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
26. november 2013 - 17:42

Honduras ligner sig selv

Oppositionspartiet Libre frygter at blive berøvet en valgsejr. Observationer fra valgdagen og dagen derpå - i en bananrepublik.

Vi besøgte valgstederne på Manuel Bonilla-skolen i Chile-bydelen og på Panama-skolen i Colonia Bosque-bydelen. Det er nogle hårde kvarterer med mange fattige.

Under primitive forhold lykkes det at gennemføre et valg med mange af elementerne fra det, vi kender i Danmark. En valgbestyrelse, udpeget af partierne, gennemfører valgene - her er der masser af unge, som sørger for at der tælles op og kontrolleres.

Der er ca. 350 vælgere ved hvert valgbord, og vælgerne skal vise identitetskort. Udenfor hænger lister med fotos over alle vælgere, som har stemmeret ved valgbordet. Hver vælger får 3 stemmesedler, en til præsidentvalget, en til parlamentet og en til valg af lokal borgmester.

De tre største partier er det konservative partido National med Juan Orlando som præsidentkandidat, partiet Liberal med Villeda som præsidentkandidat og så det nye parti Libre, der samler udbrydere fra Liberal og folk fra venstrefløjen. Libres spidskandidat er Xiomasa Castro, der er gift med den tidligere præsident Zelaya, som blev afsat ved et kup i 2009.

Hvis Libre kan bryde de to gamle partiers monopol, er der virkelig  tale om et nybrud i honduransk politik.

Der er uregelmæssigheder ved valgstederne, men angiveligt mindre end ved tidligere valg. Nogle steder er militæret til stede i valglokalet, selvom det er forbudt. Andre steder meldes der om handel med stemmer.

Borgmesteren i den næststørste by San Pedro Sula tilbyder 100 USD pr. stemmeseddel - og truer med at konfiskere folks ID-kort. Ved et valgsted kan en vælger helt åbenlys ikke finde ud af, hvilket ID-kort han skal bruge - han har nemlig to med. Ved andre valgsteder er der kun valgtilforordnede fra de to store partier National og Liberal.

Der har været diskuteret heftigt, om der kan laves svindel ved EDB-overførslen af stemmer fra valgstederne til valgkommissionen TSE's hovedcenter. Kun de to gamle partier og kristendemokraterne sidder i valgkommissionen og har dermed indsigt i computernes programmet.

Et andet problem er, at der på mange valgsteder slet ikke er strøm, så her kan man ikke melde ind ad den officielle vej.

Vi har lov til at overvære optællingen, ligesom alle vælgerne. Hver stemmeseddel tages op, vises til alle og erklæres gyldig eller ugyldig. Masser af vælgere noterer flittigt ned hvor mange af stemmerne, de enkelte kandidater får. De er belært af mange års svindel ved valgene, og hvert parti samler på denne måde tal ind fra valgstederne for at kontrollere de officielle tal.

Det er en langsom proces, men giver gennemsigtighed under optællingen.

Ved eet valgbord er der højrøstede protester over valgbestyrelsens afgørelse. En stemme på Libre er blevet erklæret ugyldig, fordi den er skrevet med et meget svagt kryds. Alle råber og skælder ud i takt med at stemmesedlen bliver erklæret gyldig - og efter en debat i valgbestyrelsen igen gyldig. Det ender med at den til sidst erklæres ugyldig.  

I mellemtiden er en gruppe fra militæret med automatvåben kommet til stede, selvom det udtrykkeligt er beskrevet, at militæret ikke må være inde på valgstedet.

En gruppe valgobservatører og menneskerettighedsaktivister skriver og interviewer flittigt. Deres rapporter bliver en del  af den internationale valgobservations rapport om senest 48 timer. Der er mere end 700 observatører i Honduras under dette valg.

Valgstederne åbnede kl. 7 om morgenen og lukker kl. 16. Valgbestyrelsen har dog ret til at forlænge valget til kl. 17. Det sker på Panama-skolen. Derfor er deres første optælling først færdig kl. 18.30. Der er lighed mellem Partido National og Libre. Begge præsidentkandidater har fået 75 stemmer. Ved de andre valgborde er der også tæt løb mellem de to partier.

Et nyt parti, Partido Anticorruption har fået overraskende mange stemmer - mere end 10 %. Partiet ledes af en kendt TV-sportskommentator Salvador Nasralla, og hovedmålet for partiet er at bekæmpe den omfattende korruption, der er i Honduras.

Senere på aftenen er vi på hotel Clarion for at høre Xiomena Castros vurdering af valget. Hun erklærer sig selv som præsident, selvom kun 20 % af stemmerne er optalte.Hendes tilhængere jubler og vifter ihærdigt med de røde Libre-flag. 

I TV kan vi lidt senere se, at Juan Orlando gør det samme, og naturligvis jubler hans tilhængere også og også her får de blå flag med den hvide stjerne en ordentlig tur gennem luften. 

Alle internationale bliver opfordret til at tage hjem til vores hotel af hensyn til vores sikkerhed. Der kan opstå uroligheder i løbet af natten.

Der er ingen afklaring, da vi sent søndag slukker lyset på værelset i vores pensionat på Loma Linda gaden i Tegicugalpa. 

Først op på mandagen får vi nye resultater. Hele formiddagen har TV-stationen GLOBO, som er tæt på Libre, været lukket. I stedet er der på kanalen sendt latinamerika popmusik.

TSE's hjemmeside viser mandag morgen, at Orlando har 34 % af stemmerne og Xiomena har 28 % efter at 45 % af valgstedernes resultater er registreret.

Dagen går med erklæringer fra de to præsidentkandidater om hvem, der har vundet valget.

På et pressemøde hos Libre erklærer den tidlige præsident Mel Zelaya, at »hvis ikke der kommer et retvisende resultat, så går folket igen på gaderne - hvis det er nødvendigt«.

Guatemala, Panama, Colombia, Spanien meddeler, at de har anerkendt, at Juan Orlando fra Partido National har vundet valget.

Vi venter stadig på OAS - Organisationen af Amerikanske Stater og EU. De har begge officielle internationale valgobservatører i landet. Deres vurdering af valget lader tilsynelandende vente på sig. Normalt giver de en foreløbig vurdering senest 48 timer efter valget.

Hen på eftermiddagen samles en gruppe på godt hundrede Libre-tilhængere til en demonstration på Morazan-boulevarden.

»Hvis ikke valgkommissionen får optalt de sidste stemmer, forklarer uregelmæssighederne og kommer med et retvisende resultat, er det kun starten,« siger lederen af TV-Globo, David Romero, som vi holder et møde med om situationen.

Alt er tilsyneladende, som det plejer i bananrepublikken Honduras.

Christian Juhl er medlem af Folketinget for Enhedslisten.  Han besøger Honduras som gæst for partiet Libre.

 

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce