Annonce

Adoptionskritik
1. juli 2014 - 11:44

Gul udenpå - privilegeret svensker indeni

Et forsøg på kritik af svensk racisme og vestlige maskulinitetsforestillinger bliver til dels en bekræftelse af begge dele i en ny bog af og om en adopteret, der migrerer tilbage til Korea

Den nye bog Gul udenpå er et i dansk kontekst sjældent forsøg på at kaste et kritisk blik på, hvordan asiatiske mænd afmaskuliniseres i Vesten. Desværre bliver fortællingen, der er skrevet som en slags dagbog, på mange måder en bekræftelse af både (vestlige) heteronormative forestillinger om maskulinitet og forestillinger om en særlig svensk progressivitet.

Gul Udenpå er en oversættelse af den svenske journalist Patrik Lundbergs debutbog Gul utanpå  (2013). Lundberg blev adopteret fra Sydkorea ni måneder efter sin fødsel i 1983. Bogens omdrejningspunkt er jeg-fortælleren Patrik, som tager på et seks måneders udvekslingsophold på Inha University i Incheon, Sydkorea, og de erfaringer han gør sig i mødet med det sydkoreanske samfund, miljøet af adopterede i Seoul og genforeningen med sin oprindelige familie.

Opholdet i Sydkorea perspektiveres til Patriks opvækst med en enlig adoptivmor i Sverige, som kæmper for at skaffe til dagen og vejen, og hans erfaringer med svensk racisme, særligt de indlejrede forestillinger om at asiatiske mænd ikke er ’rigtige’ mænd og dermed seksuelt og romantisk uattraktive.

Opholdet i Sydkorea handler derfor ikke kun om, at Patrik møder sin familie og sit fødelands kultur. Rejsen indebærer også en udforskning af hans maskulinitet og (hetero)seksualitet.

Bogen indskriver sig i et lille, men voksende felt af såkaldt remigrationslitteratur, der indbefatter Jane Jeong Trenkas Fugitive Visions: An Adoptee’s Return to Korea (2009), Chae S.K.s Remembering Koryo (2010) og Maja Lee Langvads nyudgivelse HUN ER VRED. Et vidnesbyrd om transnational adoption (2014).

Fra Stigmatisering til reparation

Denne omtale tager afsæt i, at Lundbergs bog kan læses som en fremstilling og bearbejdning af koreansk adopterede mænds erfaringer med at vokse op i samfund, hvor hvid heteromaskulinitet udgør en dominerende norm, der underordner og marginaliserer andre former for maskulinitet.

Remigrationen kommer her til at spille en særlig rolle, som det der potentielt ’reparerer’ og genopretter den adopterede mands maskulinitet. Sydkorea bliver nemlig stedet, hvor Patrik slipper fri af de kategorier, han føler sig undertrykt af i Sverige, herunder hans arbejderklassebaggrund og erfaringerne med at blive opfattet som feminin og seksuelt uattraktiv.

En central del af bogen handler også om udfoldelsen af Patriks heteroseksualitet gennem mødet med sydkoreanske og adopterede kvinder. Patrik har kun været på universitetet nogle få dage, før en kvindelig sydkoreansk medstuderende komplimenterer ham for hans udseende. Komplimentet får Patrik til at føle sig varm i kroppen, og hurtigt føler han, at de sydkoreanske kvinder kigger på ham ”nogenlunde som pigerne i Sverige kigger efter de høje, lyshårede alfahanner”.

Den status af alfahan, som han ikke havde adgang til under sin opvækst i Sverige, rykker pludselig nærmere. Uden at det ekspliciteres, får man indtryk af, at Patriks maskulinitet nu endelig gives mulighed for at udfolde sig på ’naturlige’ og berettigede måder på sikker afstand af svensk racisme. Både konkret og i overført betydning bliver Patriks seksuelle frustrationer forløst i Sydkorea. Han bliver til den mand, som han føler sig berettiget til at være.

Det er dog også her, at det begynder at blive problematisk. For hvor Patriks egen erfaring med at blive gjort til en banan (gul udenpå og hvid indeni) fratager ham muligheden for et ’succesfuldt’ kærlighedsliv i Sverige, reflekteres der ikke så kritisk over, hvordan og på hvilke måder han pludselig stiger i maskulinitetshierarkiet ved ankomsten til Sydkorea, og de privilegier og selvforståelser han herigennem får adgang til.

De mange komplimenter, han får for sit udseende, fremstilles som en form for attraktivitet, som de sydkoreanske kvinder kan anerkende, fordi de ikke er underlagt de hvide maskulinitetsnormer som i Sverige.

Men man får også det indtryk, at Patrik selv forstår den gule mand med den vestlige tankegang som bedre end den helt igennem gule mand, som han anser som værende tilbagestående, patriarkalsk og homofobisk.

I en konkret situation udfordrer Patrik to af sine mandlige sydkoreanske studiekammerater ved at fortælle dem, at han er homoseksuel, men han opgiver sit forsøg på at overbevise dem om, at homoseksualitet ikke er en psykisk sygdom, som vennerne ellers mener. Det bekræfter ham kun i, at koreanske samfundsværdier generelt er forstokkede i forhold til progressive vestlige ideer om køn og seksualitet.

I bogens jeg-fortælling fremhæver Patrik flere gange sin svenske opvækst, feministiske overbevisning og seksuelle tolerance som modsætningen til, hvordan sydkoreanske mænd opfører sig. Man kan også sige, at Patrik konverterer sin ’indre svensker’ til at positionere sig selv som anderledes (og grundlæggende mere progressiv) end de sydkoreanske mænd, der udgør hans primære konkurrenter i jagten på sex og kærlighed.

Med sit ”progressive” syn på køn og seksualitet, hævder Patrik sig i maskulinitetshierarkiet.

De koreanske stenalderværdier

Erfaringerne med at blive racialt stereotypiseret udgør en central del af Patriks opvækst. Men mens man som læser opfordres til at have medfølelse med hans erfaringer med svensk racisme, så er det påfaldende, at Patrik som sagt ikke selv udviser den store sympati og forståelse for mange af de personer, og det samfund han møder i Sydkorea. Homofobi og kvindeundertrykkelse er nogle af de ”stenalderværdier her i Korea”, han bider mærke i og forfærdes over.

Hans afsky for landets patriarkalske kultur afholder ham dog ikke fra selv at seksualisere stort set alle de asiatiske kvinder, han møder, hvilket også gælder hans søstre, da de genforenes.

Mens han har nogle kortere flings med adopterede kvinder (dog uden at nogle af dem bliver beskrevet som egnet til længerevarende forhold), så er hans primære begejstring affødt af den opmærksomhed, han får fra sine kvindelige sydkoreanske medstuderende.

Han indleder da også et forhold til en studerende, som har boet i England, og som værdsætter hans svenske maskulinitet. Forholdet varer dog kun indtil, Patrik rejser tilbage til Sverige. Selvom hun ønsker at fortsætte forholdet, har Patrik på det tidspunkt bestemt, at det skal slutte. Han har ingen interesse i at fortsætte forholdet, om end han tager kontakt til hende igen på en senere rejse til Sydkorea primært af egoistiske grunde. Han har brug for en tolk, som han selv siger. Patriks selverklærede feminisme og afsky for koreansk homofobi forhindrer ham heller ikke i homofobiske beskrivelser, som da han beskriver en italiensk adopteret som ”prototypen på en bøsse fra Palermo”.

Under sit ophold får Patrik bestyrket en selvforståelse som alsidig, progressiv og intelligent. En person med en udpræget form for retfærdighedssans overfor undertrykte minoriteter. Jeg savner dog noget kritisk selvrefleksion i den fremstilling. For her er en person, der ikke har kunne udfolde sit (heteroseksuelle) potentiale i Sverige på grund af de fordomme, han har været underlagt på grund af sin arbejderklassebaggrund og asiatiske drengekrop. Og det er en vigtig fortælling. Men samtidig er bogen mættet med fordomsfyldte beskrivelser, fx af Patriks kinesiske roommates og af det koreanske samfund.

Der må findes andre veje

Lundbergs bog kan læses som et vidnesbyrd for den adopteredes remigration til sit fødeland og de indsigter og tilhørsforhold, det afføder.

Jeg har valgt at læse bogen ud fra en anden præmis: den koreansk adopterede mands maskulinitet. Jeg synes, at bogen kalder på selvrefleksion hos mig selv og andre adopterede mænd om vores egne maskulinitetsidealer, og hvordan vi (seksuelt) drager fordel af hvide, vestlige privilegier, når vi er i Sydkorea.

Når vi med rette er kritiske overfor, hvordan asiatiske mænd afmaskuliniseres i et hvidt samfund, er det så fordi, at vi i bund og grund ønsker adgang til den hvide mands seksuelle privilegier? Kunne man forestille sig, at vi som adopterede asiatiske mænd kunne investere os i andre former for maskulinitet og andre former for reparation?

Patrik reflekterer en lille smule over dette og overvejer også kort, om hans handlinger er anderledes end for eksempel hvide mænd, som tager til Thailand for at finde en kone. Spørgsmålet er særdeles relevant.

For hvad er det for et maskulinitetsideal Patrik får bekræftet i Sydkorea? Hvilke køns- og racebestemte hierarkier er han med til bevare? Og hvilke roller tildeles især kvinder i dette projekt?

Dette er ikke kun et spørgsmål til Gul udenpå, men til os koreansk adopterede mænd generelt. Jeg vil ikke nedtone det dybt problematiske i, at asiatiske mænd generelt afmaskuliniseres og underordnes en hvid maskulinitetsnorm. Men jeg vil gerne opfordre til refleksion over, hvilke maskuline privilegier og reparative strategier, der bliver vores modsvar – og derigennem hvilke ulighedsstrukturer vi er med til at opretholde eller nedbryde?

Anders Riel Müller er ph.d.-kandidat, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. Han er adopteret til Danmark fra Sydkorea i 1980.

Patrik Lundberg. Gul udenpå: Et adoptivbarns historie. Høst & Søn, 2014.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce