Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
kommentar
12. juni 2012 - 12:54

Godt gået, Metal - kampen fortsætter

SF's Faglige Gruppe Storkøbenhavn hilser Dansk Metals nej velkommen: Der skal ikke gives flere indrømmelser!

Bestyrelsen i SFs Faglige Gruppe Storkøbenhavn (FGS) har diskuteret den aktuelle politiske situation, efter at trepartsforhandlingerne brød sammen.

Vi mener, at det var til at forudse, at regeringens kongstanke  om at få danskerne til at arbejde mere i en situation, hvor der er 160.000 arbejdsløse, ikke ville vinde gehør hverken blandt fagbevægelsens græsrødder eller højere oppe - fagbevægelsens top.

Modstanden fra arbejdspladserne var for markant. Især når det handler om at afskaffe helligdage. Eller feriedage…

Ved overenskomstforhandlingerne modtog fagbevægelsen et så magert resultat, at danske arbejdere allerede før, trepartsforhandlingerne gik i gang, har bidraget betydeligt (læs: efterlønnen, dagpengene f.eks) til opretningen af det fallitbo, som den borgerlige ved deres uansvarlige politik og rundhåndede skattelettelser til deres mest velhavende vælgere efterlod den nuværende regering

Yderligere afleveringer af tilkæmpede og hævdvundne goder og rettigheder af verdslig og kirkelig art er - med den betydelige arbejdsløshed, VKO også efterlod - en fuldstændig urimelighed, der alene vil få den virkning, at arbejdsløsheden øges, og lønningerne bliver yderligere udhulet.

Derfor hilser vi Dansk Metals nej til at aflevere flere indrømmelser og ydelser velkommen.

Det er glædeligt, at der nu bliver sat en stopper for undergravningen af Den Danske Model.

FGS finder, at trepartsforhandlingerne bør fortsætte med et indhold af de fremskridt, den danske fagbevægelse skal have på lovgivningsområdet, for den ydmyghed, der er udvist ved forårets overenskomstforhandlinger.

Vi mener, det er særlig vigtigt at optrappe indsatsen mod social dumpning, da vi ikke vil finde os i alle de plattenslagere, som forsøger at smadre Den Danske Model.

SF som parti går grundlæggende også ind for et markant forbedret arbejdsmiljø – især os, der er aktive i fagbevægelsen.

Flere bøder til arbejdsgiverne ved lovovertrædelser ville gøre underværker. Især i en tid, hvor flere og flere lønmodtagere bliver nedslidt.

Endnu engang: Godt gået, Metal. I vores faglige rækker og vel også i resten af fagbevægelsen er der stemning for, at kampen fortsætter.

Kun via en rød politik både i Folketinget og i fagbevægelsen får vi vendt udviklingen i de dårlige meningsmålinger. Vi vil ikke have Løkke tilbage!

Klavs Balling er formand for SFs Faglige Gruppe Storkøbenhavn

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce