Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
5. december 2013 - 14:59

Fuskerforsker

Helmuth Nyborg, der nu er dømt for videnskabelig uredelighed, har ret til lige så højreradikale synspunkter, som han har lyst til, men ikke til at forklæde synspunkterne som redelig forskning.

Uredelig. Det stempel kan højrefløjens hofpsykolog, Helmuth Nyborg, nu føje til sin brogede karriere som forsker i genetiske forskelle i intelligens. Nyborg er blevet taget i at have brugt materiale fra Den Danske Forenings statistiker og have publiceret det som egen forskning.

Han er kendt i den offentlige debat for at påstå, at mænd er klogere end kvinder, ligesom sorte er dummere end hvide. Derudover er han flere gange blevet taget i at pleje omgang med højreekstreme grupperinger og personer.

Uredelighedsstemplet kommer efter en lang årrække, hvor grundige forskere har krævet tilbundsgående undersøgelser af Nyborgs forskning.

Sagen er principiel, og alligevel har der været larmende tavshed fra både medier og psykologstand omkring afgørelsen.

Plagiat?

Afgørelsen om uredelighed falder efter en lang årrække, hvor der igen og igen er blevet stillet spørgsmålstegn ved Nyborgs forskning.

Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) modtager i 2011 en klage over Nyborgs forskning, hvor han anklages for plagiat og manglende kildehenvisninger. Klagerne er professor emeritus Jens Mammen, lektor Morten Kjeldgaard fra Aarhus Universitet samt undervisningsadjunkt Jens Kvorning, Aalborg Universitet.

Ifølge klagerne henviser Nyborg i artiklen »Den vestlige civilisations forfald« til en række data, der er konstruerede og fiktive. Desuden er artiklen næsten enslydende med en artikel skrevet af Jørn Ebbe Vig fra Den Danske Forening.

UVVU finder, at Nyborg har haft en »ghost-writer« med på artiklen uden at angive dette, og at han anvender konstruerede data.

Nyborg bliver i oktober 2013 dømt for videnskabelig uredelighed, og UVVU pålægger ham at trække sin artikel tilbage. Det nægter han.

Er mænd klogere end kvinder?

Nyborgs uredelighed er nu et faktum. Nyborg afsløres imidlertid allerede for første gang i videnskabeligt fusk i januar 2002.

Han får Politiken til at bringe sine seneste forskningsresultater, der viser, at mænd er 27 procent mere intelligente end kvinder. Den slutning har han lavet på baggrund af en undersøgelse af 200 skoleelever i Skanderborg.

Der foreligger på det tidspunkt ingen videnskabelig artikel om undersøgelsen, og da efterspørgslen efter konkrete data stiger, trækker Nyborg sin påstand delvist tilbage. De 27 procents forskel i intelligens bliver nu ændret til at være en 5 procents forskel.

Nyborg bliver dog ved med at nægte at fremlægge videnskabelig dokumentation for sine resultater og henviser ironisk nok til retten til kildebeskyttelse hos Politiken.

Grov forsømmelse

Nyborg har handlet i strid med god videnskabelig praksis. Dette konkluderer Praksisudvalget på Aarhus Universitet i 2004.

Afgørelsen falder efter, at han i 2003 har udgivet bogen The scientific study of general intelligence: Tribute to Arthur R. Jensen, hvori han henviser til to af sine egne publikationer.

Det ene er et ikke-offentliggjort og ikke-tilgængeligt konference-dokument. Det andet er en endnu ikke-publiceret artikel, som det viser sig slet ikke er færdiggjort på det tidspunkt.

Det fagkyndige udvalg gransker de data, det efterhånden lykkes at få Nyborg til at fremlægge. Udvalget slår fast, at Nyborg har gjort sig skyldig i grov forsømmelse, og han fritages i en periode for tjeneste.

Et misforstået slag for forskeres ytringsfrihed

Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) finder i 2007 ikke grund til at dømme Nyborg for uredelighed efter en modtaget klage.

Dels kan man ikke bevise, at Nyborg bevidst har svindlet med sine resultater; han er muligvis bare en sjusket forsker. Dels fastslår UVVU - noget mærkværdigt - at der ikke kan være tale om uredelighed og uoplyst vildledning af offentligheden, idet offentligheden netop på forhånd var bekendt med karakteren af Nyborgs synspunkter.

Nyborg er kendt i offentligheden for at indtage kontroversielle og ekstreme synspunkter, og dette skal ifølge udvalget altså fritage ham for at leve op til de dokumentationskrav, der stilles til alle andre forskere.

Jo mere kontroversiel, jo større ret til at omgås almindelig videnskabsetisk praksis?

Nyborg trækker spor til eugenetikere og højreekstreme

Nyborgs blakkede historik stopper imidlertid ikke her. Igennem flere år har det kunnet dokumenteres, at Nyborg har plejet omgang med personer fra det yderste højre.

Nyborg taler ved seminaret ‘Revolt against civilization’ i 2011, som er arrangeret af holocaustbenægterforeningen Dansk selskab for fri historisk forskning.

Andre hovedtalere er holocaustbenægteren og flerårig klansformand i Ku Klux Klan, David Duke og danske Daniel Carlsen, nu formand for Danskernes Parti og tidligere medlem af det danske nazistparti, DNSB.

I den oprindelige invitation til seminaret kan man læse, at indvandring er en alvorlig trussel mod vesten:

»En enorm forøgelse af befolkningen i Den tredje verden har ført til en historisk enestående massiv ikke-europæisk immigration til Vestern,« hvorfor: » … den indfødte europæiske befolkning på et tidspunkt i nær fremtid vil komme i undertal og eventuelt opløst (…) Vurderet som helhed vil denne situation føre til intet mindre end et oprør mod den europæiske civilisation.«

Den danske forening afholder i 2010 et offentligt debatmøde på Aarhus Bibliotek, hvor Nyborg deltager. Mødet bliver ifølge researchgruppen Redox planlagt og afviklet af den højreekstreme loge ORG.

The Pioneer Fund: Forskning i arvehygiejne

Nyborgs forskning er desuden inspireret af en række internationale forskere, som er financieret af den kontroversielle amerikanske ‘The Pioneer Fund’. Fonden blev stiftet i 1937 og havde som sit fremmeste formål at kæmpe for eugenik; arvehygiejne.

I forbindelse med sagerne mod Helmuth Nyborg har en række internationale forskere sendt støtteerklæringer til fordel for Nyborg og imod, hvad de kalder politisk korrekte angreb på Nyborgs forskningsfrihed.

Blandt støtteskriverne finder man blandt andet Linda Gottfredson, Richard Lynn, Arthur Jensen, Hans Eysenck, J. Philippe Rushton og Thomas Bouchard. Fælles for dem er, at de alle har fået finansieret deres forskning med store summer af The Pioneer Fund.

De arvehygiejniske synspunkter, som støttes af The Pioneer Fund, er ikke fremmede for Nyborg.

I Jyllandsposten indvier han i 2003 læserne i sin samfundsvision:

»Vi kommer ikke uden om at diskutere, om vi skal have et avlsprogram, hvor vi selektivt støtter, at højtbegavede mennesker får flere børn, og belønner mindre begavede for ikke at formere sig« (Tv2.dk, 28./9. 2003)

Forsker eller fusker?

Nyborg har igen og igen forsøgt at fremstille sig selv som en forfulgt forsker, der ikke gør andet end at afdække den – måske ubehagelige, men skinbarlige – sandhed.

De to sager imod ham har imidlertid afdækket en forsker, som gerne bruger materiale fra en stærkt højreorienteret politisk interesseorganisation og fremsætter dette som egen, objektive forskning. En forsker som taler for nazister og andet godtfolk, og hvis videnskabelige, internationale støtter financieres af den alt andet end neutrale The Pioneer Fund. En mand, som bruger sin stemme i den offentlige debat til at fremme arvehygiejniske synspunkter som en ‘nødvendighed’.

Nyborg er ikke en forfulgt stakkel. Han er en ideolog, som nu er blevet taget i uredelig forskning, der har avlsprogrammer og racehygiejne som naturlige afløbere.

Angsten for at være uvidenskabelig

Indenfor psykologien har der i de senere år været en udbredt forkærlighed for empirisme. Fokus på objektive, målbare og ’neutrale’ fakta er blevet altdominerende.

I denne empiristiske optik kan det synes, at jo mere et givent træk ved et menneske kan måles og vejes, jo mere videnskabeligt er det. Ved at gøre psykologiske anliggender til et spørgsmål om målbare forskelle i genmateriale og molekylesammensætninger, kan Nyborgs forskning på overfladen virke særligt videnskabelig.

Ironisk nok er Nyborgs forskning bare hverken videnskabelig eller neutral; den er ideologi iklædt naturvidenskabelige termer.

Der har været en påfaldende tavshed i pressen, siden dommen over Nyborg faldt i oktober 2013.

Undertegnede håber ikke, at psykologer og forskere er blevet så angste for selv at være uvidenskabelige, at de ikke tør tage afstand fra det, der netop reelt er uvidenskabeligt og uredeligt.

Nyborg har som borger fri til at have lige så højreradikale synspunkter, som han har lyst til. Men denne frihed må aldrig blive en frihed til at forklæde sådanne synspunkter som redelig forskning.

Malene Degn er klinisk psykolog og Louise Pedersen studieadjunkt

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce