Annonce

Total
28. juli 2014 - 16:51

Fransk energiselskab om skifergas-projekt i Frederikshavn: Legalt og ufarligt

Der er 'ingen kendte fortilfælde med forurening af grundvand' relateret til prøveboring efter skifergas. Det siger leder af det franske energiselskab Total's skifergas-projekter i Europa, Renaud Lions, efter, at miljøaktivister har annonceret en protestlejr mod selskabets prøveboring i Frederikshavn.

Der er ingen grund til at frygte for hverken grundvandet eller det politisk-juridiske grundlag i forbindelse med det franske energiselskab Totals' prøveboring efter skifergas på en mark i Dybvad ved Frederikshavn.

Det siger Renaud Lions, der er 'Head of Total Shale Gas Europe' i et interview med Modkraft.

– Den boring, vi gør klar til, er kun en prøveboring, og der er ingen specifikke risici eller kendte fortilfælde med forurening af grundvand relateret til dette, skriver direktøren for Totals europæiske skifergas-udvinding i en mail til Modkraft.

Han understreger samtidig, at alle selskabets aktiviteter er politisk godkendt af de lokale myndigheder.

Udmeldingen kommer efter, at miljø- og klimaaktivister har annonceret en protestlejr mod selskabets prøveboring og truet med anmelde kommunen til politiet for ikke at stoppe Totals arbejde inden alle klagemuligheder er opbrugt.

Læs artiklen »Protestlejr mod skifergas starter i denne uge« hos Modkraft.

Læs hele interviewet med Total herunder.

1) Ifølge lokale miljø-aktivister, så fortsætter Total sine aktiviteter i forbindelse med prøveboring efter skifergas i Dybvad trods klager. Hvad er jeres kommentar til denne anklage?

Svar: Der skal foregå to uafhængige etableringer på pladsen i Dybvad, og det ser ud til, at dette giver anledning til en del misforståelser. De to projekter er reguleret af hver deres tilladelse, og derfor kan der arbejdes på dem uafhængigt af hinanden. Det betyder også, at der ganske legalt kan arbejdes på det ene projekt selvom der er et midlertidigt stop på det andet, som det er tilfældet nu. 

Det ene projekt er den omtalte etablering af to vandboringer, som skal forsyne den senere prøveboring med vand. Tilladelsen til vandboringerne er givet for længe siden (i 2012), og vi påbegyndte arbejdet med dem sidst i juni i år. I begyndelsen af juli besluttede Natur- og Miljøankenævnet dog at ophæve den givne tilladelse, og sagen er henvist tilbage til Frederikshavn kommune til ny behandling. Som en konsekvens af dette stoppede vi arbejdet med vandboringerne, mens vi afviser kommunens svar. Der vil ikke blive brugt vand fra boringerne, før sagen er behandlet der.

Det andet projekt er selve anlægsarbejdet omkring borepladsen. Denne del er der givet tilladelse til med vedtagelsen af lokalplanen og VVM-redegørelsen, som Frederikshavn Kommune har offentliggjort på sin hjemmeside den 22. juli, og der kan altså fuldt legalt arbejdes videre med etablering af pladsen.

I henhold til normal praksis er der er fastsat en periode, hvor offentligheden har mulighed for at klage over kommunens godkendelse af VVM’en, og klagefristen er sat til den 19. august 2014. Indkomne klager i klageperioden har dog ikke opsættende virkning, og entreprenøren har derfor fuld ret til at fortsætte arbejdet, også selvom klagefristen endnu ikke er udløbet.

Formand for Plan-og Miljøudvalget i Frederikshavn, Anders Brandt Sørensen (S), har forklaret proceduren i et interview med Nordjyske Stiftstidende den 26. Juli (Citat):

”Det er et rent juridisk spørgsmål. Når tilladelsen er vedtaget i byrådet og offentliggjort på byrådets hjemmeside, starter klagefristen, men så må bygherren eller entreprenøren også gå i gang. Skulle der vise sig, at der er noget i klagerne, vi er nødt til at imødekomme, beder vi entreprenøren stoppe arbejdet og føre tingene tiltage til den tilstand, det var i, før han gik i gang.

Det er sådan man gør det. Det er en balancegang mellem to interesser: På den ene side skal vi have hjulene til at køre i samfundet, og hvis alt skal stoppes, indtil alle frister er nået og alle klager behandlet, vil tingene gå meget langsomt. På den anden side skal vi selvfølgelig løse tingene, så alle har deres demokratiske mulighed for at komme med indsigelser og klager. Det gør man sådan, at entreprenøren får lov at gå i gang, men for egen regning og risiko for at tingene kan blive krævet tilbageført.”

2) Hvilken slags konkrete aktiviteter pågår aktuelt på Totals byggeplads i Dydvad?

Svar: Som sagt er der tale om anlægsarbejde på pladsen, dvs. rydning af jord og planering, etablering af volde, som skal skærme naboerne for støj m.m. Der laves ikke arbejde på vandboringerne, mens sagen genbehandles.

3) Hvordan forholder Total sig til bekymringen om mulige skadevirkninger på vandmiljøet i forbindelse med en kommende prøveboring efter skifergas?

Svar: Den boring, vi gør klar til, er kun en prøveboring, og der er ingen specifikke risici eller kendte fortilfælde med forurening af grundvand relateret til dette. Den slags boringer er lavet mange gange før i Danmark, f.eks. ved geotermiske brønde.

4) Hvordan forholder Total sig til den kommende protestlejr i Dybvad imod virksomhedens aktiviteter?

Svar: Vi anerkender og respekterer den demokratiske ret til en ikke-voldelig protest, men det er vigtigt, at aktiviteterne ikke er til fare for hverken vores medarbejdere, naboer eller de protesterende selv.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce