Annonce

festival
7. marts 2016 - 14:20

Folkemøde for feminister

Fordi feminister ikke behøver at være enige om alt, holder Kvinderådet en festival i maj, der skal danne rammen for flere hundrede aktiviteter med fokus på feminisme. Anne Sofie Steen Sverdrup, der er projektmedarbejder i Kvinderådet fortæller, hvorfor der er behov for det.

I Maj er Danmark vært for den internationale kvindekonference Women Deliver. Her vil over 5000 mennesker, der arbejder med kvinder og pigers rettigheder og ligestilling samles for at debattere og lære af hinanden.

I den anledning har Kvinderådet, i samarbejde med kulturproduktionskollektivet Indgreb, taget initiativ til at samle et mangfoldigt spektrum af initiativer indenfor køn og ligestilling i Danmark, der skal samles under samme tag i Den Grå Kødby under navnet Talk Town.

Se Talk Towns side på Facebook

Talk Town ønsker at benytte an anledningen, som Women Deliver giver til at samle de lokale initiativer, og invitere borgere såvel som internationale gæster ind til samtalesaloner, paneldebatter, koncerter, filmvisninger og kunstudstillinger.

Talk Town, der er organiseret med inspiration fra Folkemødet på Bornholm, danner ramme for over hele 100 debatarrangementer og kulturelle indslag. Vi inviterer foreninger, organisationer, fagforeninger og aktivister til at være med til at sætte et arrangement op, som berører kønspolitik, ligestilling og feminisme, og inviterer alle til at møde op og deltage.

Fra kvindechefer til ingen chefer

Kvindernes Internationale Kampdag er en gylden mulighed for at stoppe op, reflektere, og spørge os selv: Hvordan går det egentlig med ligestillingen?

Tvinges vi til at gøre status, ses det hurtigt, at der er udfordringer i alle retninger. Og lige så mange udfordringer, der er lige så mange meninger er der om, hvordan de løses. 

Mens nogle kæmper for flere kvindelige direktører på det private arbejdsmarked, kæmper andre for at reducere antallet af direktører i sin helhed. Nogen mener vi skal kriminalisere sexkøb, mens andre mener vi skal fokusere på at styrke sexarbejderes rettigheder.

Os feminister skal ikke enes om alt, men vi skal sigte mod en sund udveksling af meninger og viden, selv der hvor vi ikke kan enes. Vi skal mobilisere kræfter, hvor vi kan mødes, og der hvor vi ikke kan mødes, skal vi sigte mod en frugtbar uenighed. Det findes stadig uforløst potentiale i at gå sammen og udforske vores forskelligheder og ligheder, og udfordre hinanden på disse. Derfor skal vi mødes i dag, og derfor skal vi mødes til Talk Town i Maj.

Voldtægtskultur og feminisme har vundet indpas i mainstreammedier

De seneste år har den danske ligestillingsdebat udvidet sig. Problemstillinger, der tidligere kun er blevet diskuteret i mindre fora, og emner som af mange er blevet opfattet som noget, der kun angår bestemte grupper, har fået fodfæste i den offentlige debat.

Begreber som voldtægtskultur, queerfeminisme, hverdagssexisme, intersektionalitet og hævnporno er blevet diskuteret i lang tid, men har i de senere år etableret sin plads i mainstream medier og vedet øget antal arrangementer rundt omkring i landet.

Vi ser, at der stadig er flere organisationer og foreninger, der kommer på banen og byder ind til læring, inspiration og erfaringsudveksling til åbne arrangementer.

For eksempel er Gin & Gender, et samarbejde mellem Selskab for Ligestilling og Dansk Kvindesamfund, blevet en stor succes det seneste år, med flere hundrede tilmeldte til deres gratis events.

Alternativet har oprettet søndagssaloner omhandlende ligestilling, som er blevet gæstet af blandt andre Sabaah, en forening for LGBT-personer med minoritetsbaggrund, og Normstormerne, som arbejder normkritisk med anti-diskrimination i folkeskolen.

Også enkeltpersoner har gjort sig bemærket med deres engagement og tilstedeværelse i debatten omkring køn og ligestilling. Laura Mølgaard Tams har kæmpet for transpersoners inklusion og rettigheder, Geeti Amiri har sat fokus på social kontrol og nydansk kvindekamp, og Emma Holten har sat feminisme og internetrettigheder på dagsordenen og har fået international anerkendelse for sin aktivisme.

De er alle glimrende eksempler på den øgede diversitet, der kræver sin plads i den offentlige ligestillingsdebat.

Hver anden kvinde oplever diskrimination i forbindelse med barsel

Der er ligeledes gang i mange af de efterhånden gamle, men desværre evigt aktuelle og uendeligt vigtige emner, som vold mod kvinder, menneskehandel, ligeløn og pension, kvinders repræsentation i medier og arbejdsmarked, og prostitution.

En ny undersøgelse fra Institut for Menneskerettigheder har lige afsløret, at næsten hver anden kvinde oplever diskrimination i forbindelse med graviditet og barselsorlov.

Amnesty melder at et stort antal kvinder på flugt oplever sexchikane og overgreb på deres vej igennem Europa, og vi har set den nye regering forringe ligelønsloven til trods for ihærdig modstand i fagbevægelsen og blandt kvindeorganisationer.

Vi står stadig over for massive udfordringer, og der er altså nok vi skal tage fat på.

Med et rekordhøjt antal kvinder på flugt og i asylsystemet vil nogle problemstillinger også kræve et større fokus end de har fået indtil nu. For selvom der er masser af initiativ og handlekraft på ligestillingsområdet i Danmark, skal vi blive bedre til at inkludere flere stemmer, og finde flere fælles arenaer til at diskutere, udveksle historier og samarbejde.

Vores feminismer skal gøres mere intersektionelle, vi skal kunne rumme flere perspektiver og meninger, og vi skal inkludere og møde hinanden med mere forståelse og hjertelighed end hvad vi gør i dag. Det er den eneste vej fremad, og det skal ske nu - ikke imorgen.

Talk Town håber på bred opbakning fra feministiske kredse, og vi ønsker at se diversiteten i dansk køns- og ligestillingsdebat repræsenteret, så vi kan lære af hinanden og inkludere endnu flere i samtalen!

Talk Town vil finde sted i Den Grå Kødby fra 18 - 20. Maj, overlappende med Women Deliver og det bliver gratis at deltage

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce