Annonce

Politisk ØkonomiDansk, europæisk og global økonomi
Finanslov 2015
15. december 2014 - 16:15

Finanslovsaftale løser ikke de store udfordringer

Trods delforbedringer i finanslovsaftalen løser finansloven for 2015 ikke de grundlæggende udfordringer.

1. Det må anerkendes, at finanslovsaftalen mellem regeringen, SF og Enhedslisten indeholder forbedringer: Øget indsats mod social dumping, fordobling af fradraget for fagforeningskontingent, øget klimaindsats, styrkelse af sundhedsområdet og fjernelse af nogle af de værste tidsler i kontanthjælpssystemet. Samtidig er der dog også klare forringelser, især i form af besparelser på flygtningeområdet.

2. Men: Med denne aftale løser finansloven for 2015 IKKE de 4 grundlæggende udfordringer.

3. For det første er problemet med det massive udfald af dagpengesystemet ikke grundlæggende løst. Det er ganske vist en forbedring, at de, som mister dagpengeretten i 2015, nu sikres forsørgelse i op til 3 år gennem den ny kontantydelse - omend på 60 eller 80 % af dagpengeniveauet. Men det er og bliver endnu en lappeløsning, som oven i købet IKKE hjælper de 50.000 ledige, som allerede er faldet ud af dagpengesystemet eller gør det inden nytår. Er de på midlertidig arbejdsmarkedsydelse og opbruger denne i 2015, er der ingen hjælp at hente.

4. For det andet er de omfattende velfærdsforringelser i kommunerne, hvor der over en årrække er sparet 30.000 ansatte, på ingen måde redresseret. Det er naturligvis en udbedring, at finanslovsaftalen afsætter 1,6 mia. kr. til at ansætte flere i daginstitutioner samt til at yde flere hjemmehjælpstimer. Men regeringen vil gennem budgetlov, økonomiske sanktioner og økonomiforhandlinger også i 2015 vil have presset kommunerne til milliardstore merbesparelser, hvoraf nu en mindre del kan vende tilbage til kommunerne.

5. For det tredje består problemet med regeringens passive finanspolitik og økonomiske politik fortsat. Alt tyder på, at regeringens skønmaleri af de økonomiske udsigter igen vil krakelere og at dansk økonomi fortsætter i krybesporet. Alligevel fortsætter regeringen uændret med den finanslov for 2015, som nu tegner sig, den nærmest monetaristiske politik med at prioritere de offentlige finanser over jobskabelse.

6.For det fjerde vil denne finanslov ikke løse problemet med ved det kommende valg at stille et alternativ til de borgerlige. SR fører overvejende borgerlig økonomiske politik og har indgået de væsentlige reformer med de borgerlige. Og SR s løfter om fremover at afsætte lidt mere til velfærden end de borgerlige har næppe meget troværdighed efter erfaringerne fra sidste valg. Trods de nu opnåede forbedringer fremstår SR med denne finanslov højst som det mindre af to onder.

7. En finanslovsaftale med SR–regeringen og de borgerlige havde naturligvis ikke været bedre, men ville tværtimod have sløjfet en del af forbedringerne og have stillet centrum venstre endnu svagere ved valget. Men der er ikke tvivl om, at man til venstre for regeringen gerne havde medvirket til en bedre finanslov. Ansvaret for den manglende løsning af de grundlæggende udfordringer i finansloven må derfor primært hvile på S og R.

Henrik Herløv Lund, økonom - cand. scient. adm.
Ikke partitilknyttet

HENVISNING:
Jeg udgiver nyhedsbrevet KRITISKE ANALYSER" (om velfærd, økonomi og neoliberalisme).
Vederlagsfrit abonnement kan tegnes ved at maile til herloevlund@mail.dk
Alle rapporter og artikler kan downloades på henrikherloevlund.dk under "Artikler og rapporter"

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce