Annonce

Overvågning
11. maj 2012 - 17:12

FBI kræver bagdør til sociale netværk

Det amerikanske forbundspoliti vil presse amerikanske IT-giganter til at acceptere en lovgivning, der pålægger dem at integrere aflytnings-venlige faciliteter i sociale netværkstjenester og kommunikationssoftware.

Det amerikanske forbundspoliti FBI forsøger at få amerikanske IT-virksomheder, som Microsoft, Google og Facebooks opbakning til nye love, der gør det lettere for myndighederne at overvåge borgernes gøren og laden på internettet.

I samarbejde med Det Hvide Hus har FBI's jurister i længere tid holdt møder med virksomhederne og presset på i kongressen for at tvinge udbydere af kommunikationssoftware og –tjenester til at tilføje et program, der vil gøre det muligt for politiet at lytte med på samtaler og bryde eventuel kryptering.

– Hvis du laver en service, et produkt eller et stykke software, der tillader brugeren at kommunikere med andre, så får du fornøjelsen af at tilføje den ekstra kode, forklarer en kilde fra en af de berørte virksomheder til hjemmesiden CNET.

Læs artiklen »FBI: We need wiretap-ready Web sites - now« hos CNET.

Inden det gror mørkt

Forsøget på at få IT-virksomhederne til at hjælpe med overvågning af borgerne kommer efter længere tids bekymring over, hvad der i FBI-jargon kaldes  »growing dark«-problemet.

Ifølge FBI består problemet i, at den hastige udvikling af nye kommunikationsmidler i stigende grad har gjort det vanskeligt for politi og efterretningstjenester at følge med i, hvad borgerne foretager sig på nettet.

Især skulle problemet være, at borgerne i stigende grad udskifter de traditionelle telefonlinjer, som politiet allerede kan få adgang til med en dommerkendelse, med kommunikation over sociale netværk, IP- telefoni og webbaseret e-mail.

Denne type kommunikation er i kraft af de indbyggede muligheder for kryptering ikke er så aflytningsvenlige.

Planerne om at løse growing dark-problemet med krav til IT- og telekommunikationsindustrien om bagdøre i teknologien er ikke nye.

Allerede i september 2010 kunne avisen New York Times afsløre, at Obama-regeringen havde en ny lov i støbeskeen, der forlangte, at udbydere af kommunikationsteknologi konstruerede deres produkter sådan, at myndighederne med en dommerkendelse i hånden i praksis kunne få adgang.

Unødvendig og farlig overvågning

Forsøgene på at få industriens store spillere med på vognen ses af borgerrettighedsgrupper som et skridt, der skal muliggøre et pres på mindre teknologiforetagender, der tilbyder sikrere kryptering.

Glenn Greenwald, der blogger om borgerrettighedsspørgsmål på webtidsskriftet Salon.com, mener ikke, at der er saglige efterforskningsmæssige grunde til at fratage alle borgerne muligheden for at kommunikere på måde, der forhindrer staten i at spionere mod dem.

»Hvis FBI har en mistænkt, og de frygter, at han vil benytte kryptering, kan de få en ransagningskendelse og i hemmelighed installere en keylogger på hans computer«, skriver Glenn Greenwald på Salon.com.

Han henviser til, at den egentlige nytte ved bagdøre til al internet-kommunikation består i myndighedernes adgang til overvågning af borgerne som sådan, snarere end til overvågning af individuelle mennesker mistænkt for kriminalitet eller terrorisme.

– Som sædvanlig er spekulation i frygt og national sikkerhed det instrument, der bliver brugt til at retfærdiggøre nye massive overvågningsbeføjelser, der langt overskrider deres påståede funktion, fastslår han.

Måske får forbundspolitiet dog, hvad det ønsker sig helt uden ny lovgivning, og uden de protester fra IT-virksomheder og borgerrettighedsgrupper, som politiske initiativer forventeligt vil trække med sig.

De eksisterende lovkrav til teleselskaberne om myndighedsadgang til telefonkablerne kan - ifølge det amerikanske organ for regulering af telekommunikation FCC - uden lovændring fortolkes sådan, at de pålægger IT-virksomhederne at åbne eller installere bagdøre for amerikanske politi-myndigheder.

Læs artiklen »U.S. Tries to Make It Easier to Wiretap the Internet« hos New York Times.

Læs artiklen »Surveillance State democracy« på Salon.com.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce