Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
mobilisering
12. februar 2013 - 15:48

Fagbevægelsen må ud af hullerne!

Fagforeningsformænd på tværs af forbund og hovedorganisationer mødes for at diskutere, hvilke krav og initiativer fagbevægelsen vil have øverst på den politiske dagsorden.

Når fagforeningsformænd og andre faglige repræsentanter mødes i Odense den 21. februar, så er det for at få de faglige krav sat i fokus af den politiske dagsorden.

Bag indkaldelsen står 26 lokale fagforeningsformænd og andre faglige repræsentanter. Initiativtagerne mener, at tiden er kommet til at mødes på tværs af fag og forbund for at få en grundig snak om, hvilke krav og initiativer fagbevægelsen vil lægge op til i løsningen af de mest presserende problemer med dagpengesagen og beskæftigelsen. 

- Uenigheden mellem regeringen og fagbevægelsen har længe handlet om, hvorvidt der bliver arbejdskraftmangel. Det har været regeringens pejlemærke, og det var det, der fik trepartsforhandlingerne til at bryde sammen, siger formanden for Byggefagenes Samvirke i København, Anders Olesen.

- Nu står det ret klart, at det ikke er problemstillingen. Men samtidig må vi konstatere, at det har mere end knebet med dialog og fremdrift i samarbejdet mellem regering og fagbevægelse. Derfor mener vi, at tiden er kommet til at samle en større kreds, siger Anders Olesen.

Han peger på, at konsekvenserne af halveringen af dagpengeperioden nu nærmest er ude af kontrol, og at der derfor er brug for at finde holdbare løsninger.

- Vi er nød til at finde veje, der forhindrer, at mennesker uforskyldt risikerer at stå uden rimelig indtægt og forsørgelse. Og der har vi i fagbevægelsen peget på en hel række muligheder. Vi må være konsekvente i vores solidaritet, vi skal sikre forsørgelsesgrundlaget for dem, der er på vej ud over randen, siger han.

Det drejer sig om uddannelse, opkvalificering, jobrotation, kortere optjeningsperiode og alle de andre værktøjer, som kan sikre, at ingen falder igennem.

- Og så drejer det sig om at få sat gang i en målrettet jobindsats. Her er grøn omstilling helt centralt, en grøn vækst kan både skabe nye jobs og sikre mere velfærd, siger Anders Olesen.

Vil samle tillidsfolk fra hele landet

Et af forslagene, der skal diskuteres på mødet, er et landsdækkende tillidsmandsmøde på tværs af fag og hovedorganisationer.

- Vi vil samles på tværs, og så vil vi have partierne i regeringen og støttepartiet med, så vi får gang i den skrantende dialog mellem politikere og fagbevægelsen. Fagbevægelsen og regeringen skal finde det fælles fodslag, som kan sikre det sammenhold, der skal til, hvis regeringen skal fortsætte efter næste valg, siger Anders Olesen.

- Er du enig med de tillidsfolk, som efterlyser mere kontant handling fra fagbevægelsen i forhold til den førte politik. Flere og flere tillidsfolk oplever jo, at de efterhånden har fået en ”kontanthjælpsregering,” som tilsyneladende vil lave reformer ved at udstikke kontanthjælp til de svageste grupper?

- Det er lige præcis, hvad vi lægger op til med bl.a. en konference for faglige aktive, hvor vi kan få drøftet, hvad der kan gøres. Ingen skal skippes af, hverken fordi du er arbejdsløs, langtidssyg eller fleksjobber. Der skal være plads til alle – og der er råd til det. Overskuddene hober sig op i virksomhederne, så det var måske værd at kigge på, siger Anders Olesen.

Men det er ikke nok at mødes selv nok så mange, der er brug for en virkelig bred mobilisering i fagbevægelsen, understreger han.

- Der er tydeligvis brug for, at rigtig mange går med i aktiviteterne, hvis vi skal få politikerne til at forstå alvoren. Når 5000 kan kastes ud af dagpengesystemet om måneden, så er der brug for at trække i håndbremsen. Så må politikerne indse, at der er brug for en varig løsning, hvor ingen uforskyldt mister retten til et værdigt eksistensgrundlag. Vi må have gang i vækst og initiativer, der sikrer, at alle, der vil være med, kan komme med, siger Anders Olesen.

Indkalderne til mødet er:
Henning Overgaard (3F Transport Esbjerg), Søren Elsberg (3F Aalborg), Kirsten Normann (FOA Århus), Niels Bertelsen (PROSA), Morten Rasmussen (3F Bygge og Logistik), Henrik Bay-Clausen (3F Kastrup), Tue Tortzen (3F Frederiksborg), Per Olsen (Dansk El-forbund Kbh), Bjarne Petersen (Rør- og Blikkenslagerne København), Henrik Lippert (3F Bygge, Jord og Miljø), Ulla Jeppesen (HK IT, Medie og Industri Hovedstaden), Bjarne Høpner (3F København), Brit Petersen (LFS), Lars Petersen (Socialpædagogerne Storkøbenhavn), Karen Holte (Socialpædagogerne Nordsjælland), Palle Nielsen (FOA Sosu), Ellen Pedersen (FOA KLS), Mads Bilstrup (Dansk Socialrådgiverforening Nord), Kristian Gaardsøe (FOA Aalborg), Annemette El-Azlem (Dansk Socialrådgiverforening Øst), Carsten Ulsøe (3F Silkeborg), Else Kayser (Dansk Sygeplejeråd Midtjylland), Rene Nielsen (Metal Hovedstaden), Lars Hansen (Metal Odense), Finn Andersen (Metal Aarhus), Anders Olesen (Byggefagenes Samvirke).

 

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce