Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
20. august 2013 - 12:24

Fængslende blændværk

Der er brug for alternativer til ukritisk tiltro til økonomiske prognoser. Måske er økonomer og politikere ved at begå en ny spektakulær fejltagelse.

Førende økonomer, Lars Løkke og Helle Thorning er enige: Nu er vi for alvor på vej ud af krisen. Men kan vi regne med dem?

For fem år siden forudså danske økonomer den forkerte krise og gav ualmindelig ringe økonomisk rådgivning. Politikerne troede på dem. Konsekvenserne lever vi stadig med.

Da finanskrisen var under opsejling var økonomerne et helt andet sted. De havde gennem et par år set, at arbejdsløsheden blev ved med at falde og efterhånden lå på et niveau, som deres modeller slet ikke havde fantasi til at forestille sig.

Det bekymrede dem i en sådan grad, at alle andre økonomiske forhold blegnede. De frygtede overophedning.

Fortællingen om overophedning handlede om et dramatisk økonomisk tilbageslag, som det ville være meget vanskeligt at kæmpe sig ud af. Den basale logik i fortællingen var, at en ledighed under det strukturelle niveau på omkring 150.000 personer ville medføre lønstigninger, der svækkede konkurrenceevnen og herigennem bevirkede lav vækst og stigende ledighed gennem lang tid.

Det var tale en kombination af kølig økonomisk logik og effektfuld, billedskabende retorik om en farefuld fremtid.

Samtidig havde økonomerne blikkene stift rettet mod den medicin, som de mente ville løse problemerne. Politikerne blev konsekvent og med tiltagende hyppighed rådet til at skrue ned for væksten i den offentlige sektor og op for udbuddet af arbejdskraft for at nedkøle økonomien.

Politikerne var lydhøre over en bred front. De daværende oppositionspartier Socialdemokraterne og SF angreb ligefrem regeringen for at overhøre økonomernes advarsler om overophedning.

De to partier havde ellers tidligere set fuld beskæftigelse som noget positivt. Det var faktisk en essentiel målsætning for velfærdstaten i efterkrigstiden. Nu så de på linje med de borgerlige partier mangel på arbejdskraft som negativt og truende.

Mens regering og opposition var optaget af at fremstå som de mest økonomisk ansvarlige i lyset af den truende overophedning sprang en økonomisk bombe, som havde været helt skjult bag økonomernes retorik.

Finanskrisen brød ud og den økonomiske dagsorden var pludselig radikalt forandret. Med styrtdykkede bruttonationalprodukt, beskæftigelse, aktiekurser og boligpriser, samt en finansiel sektor i overlevelseskamp vågnede politikerne brat op til en virkelighed, som økonomerne ellers havde fortrængt effektivt.

I dag står vi i dyb økonomisk krise med voksende offentlig gæld, faldende beskæftigelse og lavvækst. Økonomerne begik en fatal fejl og politikerne lod sig forføre af deres tilsyneladende videnskabelige rådgivning.

Desværre ser det ikke ud til, at nogen af parterne har lært af forløbet. Faktisk er situationen frem mod finanskrisen ved at gentage sig. Økonomer og politikere har låst sig fast på et meget tvivlsomt fremtidsbillede.

Den fortælling, der deles af stort set alle politikere og økonomer i dag er, at det værste er overstået, nu går det fremad igen, og på lidt længere sigt er krisen helt overvundet.

I den seneste vismandsrapport er budskabet, at et normalt vækstbillede med vækstrater på to procent om året er hastigt på vej og det indebærer, at beskæftigelsen er ved at vokse igen og de offentlige underskud snart er historie.

Politikernes vækstplan, som her i foråret blev vedtaget med et bredt flertal, tegner det samme billede. Med lidt småjusteringer af bl.a. selskabsskatten frem mod 2020 vil Danmark stå stærkt i det kommende opsving. og vi vil snart se ny økonomisk fremgang på alle fronter.

Der har etableret sig en uhellig alliance af økonomer og politikerne på grundlag af økonomiske modeller og prognoser, som vi ikke bør have tillid til.

Vi ved at opsvinget ikke er kommet endnu, selvom det i økonomernes prognoser har været lige rundt om hjørnet siden 2009. Der var minusvækst i 2012 og det tegner til lavvækst i år.

Intet tyder altså på, at økonomernes prognoser er blevet mere troværdige siden finanskrisen.

Måske er økonomer og politikere ved at begå en ny spektakulær fejltagelse? Det ved vi ikke endnu. Men sporene skræmmer. Det vil være befriende med alternativer til prognosernes fængslende blændværk. Der er et stort underskud på realitetssans, nytænkning og visioner.

Den aktuelle udvikling er økonomisk uansvarlig og ansporer til politisk passivitet. Det er den perfekte opskrift på en forværring af samfundets krise.

Peter Nielsen er lektor i politisk økonomi på Roskilde Universitet.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce