Annonce

nej!
24. maj 2012 - 12:24

Europæiske protester mod finanspagten

I et europæisk samarbejde til støtte for et irsk ’nej’ i afstemningen om finanspagten afholdes der i disse dage manifestationer foran irske ambassader i Madrid, Bruxelles, Haag og København med et fælles enstemmigt budskab: Nej til EU’s permanente nedskæringer.

EU’s økonomiske dogme om en til evig tid stramning af budgetterne er ikke alene absurd, men også dybt uretfærdig.

Så kontant lyder udmeldingen i et brev, der i onsdags (23.05) blev afleveret til den irske ambassade i Holland af organisationen Transnational Institute.

Læs brevet her. 

Julie de Los Reyes fra Transnational Institute i Amsterdam, som er koordinator i den europæiske kampagne, udtaler til Modkraft:

- Finanspagten og den nyliberale økonomiske politik, der ligger til grund for den, vil medføre mere ulighed, øget fattigdom og en yderligere fratagelse af tilkæmpede politiske og økonomiske rettigheder fra medlemslandenes befolkninger.

De hårde ord kommer i anledning af, at man i Irland – som det eneste land – skal have en folkeafstemning om finanspagten den 31. maj.

Solidaritetsmanifestationerne og brevene til de irske ambassader i de forskellige medlemslande opfordrer således irerne til at stemme nej på de pågældende landes vegne, når de nu ikke selv får lov.

Den danske gren af kampagnen bliver koordineret af Enhedslisten og Folkebevægelsen mod EU. Manifestationen finder sted fredag den 25. maj kl. 15.30 foran den irske ambassade på Østerbro.

Læs mere om den danske manifestation her.

Ingen dansk folkeafstemning

Som det fremgik af Folketingets førstebehandling af finanspagten den 26. april, er der et parlamentarisk flertal for, at Danmark heller ikke skal have en folkeafstemning om pagten.

Med henvisning til, at der er tale om en mellemstatslig aftale og ikke en overstatslig, er det ifølge flertallet ikke nødvendigt med en folkeafstemning, da der således ikke formelt afgives suverænitet. Som Lykke Friis (V) udtalte det:

- Det er sådan med finanspagten, at den er en helt traditionel mellemstatslig, folkeretlig aftale. Der er ikke tale om nogen overstatslig aftale. Det var netop det, der var resultatet af den forhandlingsproces, man havde. Man vedtog noget uden for traktaten.

For Enhedslistens Nikolaj Villumsen, der sammen med Folkebevægelsen mod EU har kørt en kampagne for en folkeafstemning om finanspagten, handler det imidlertid ikke alene om den formelle afgivelse af suverænitet.

- Uanset om embedsmændene i Justitsministeriet endnu en gang har argumenteret sig uden om en §20-procedure, når det kommer til EU, vil finanspagten medføre en meget dramatisk indsnævring af Folketingets mulighed for at lave politik og for at vælge politisk retning, udtaler han til Modkraft.

Udover det demokratiske perspektiv er denne indsnævring, ifølge Enhedslisten, særligt problematisk, da finanspagten har et stærkt borgerligt islæt, og da den slet ikke løser de grundlæggende problemstillinger i EU’s krise:

- Finanspagten skal forestille at ville hindre fremtidige kriser, men vil den virkelig det? Ville Danmark have været bedre stillet med en budgetlov, der dikterede automatiske velfærdsnedskæringer, da krisen satte ind i 2008? spørger Nikolaj Villumsen retorisk.

Det er ikke velfærdsudgifter, der skabte krisen til at starte med, efter hans mening.

- Krisen skyldes dels Euroens indbyggede ubalancer og dels, at spekulanterne fik champagnen galt i halsen på finansmarkederne. Men disse to aspekter vil Merkel og hendes kumpaner overhovedet ikke pille ved, tilføjer han.

Læs analyser af krisen på Kontradoxa og i dette blog-indlæg.  

’Økonomisk ansvarlighed’ eller ’Ragnarok’?

Der var imidlertid ikke opbakning for den holdning, da Enhedslisten rejste denne kritik under førstebehandlingen.

Fra alle øvrige partier lød argumentationen, at en dansk ratificering af finanspagten var nødvendig for at vise ’økonomisk ansvarlighed’, for at sende et ’signal til markederne’ og for at sikre ’konkurrenceevnen’.

Se hele debatten i folketinget her.

For Kenneth Haar fra Corporate Europe Observatory er den danske debat imidlertid ude på et sidespor.

- Den tværpolitiske enighed om, at finanspagten vil sikre en lysere fremtid og vil garantere ”økonomisk ansvarlighed” – hvad det så end er – er helt forskruet. Stort set alle danske politikere har tilsyneladende helt ukritisk taget propagandaen om sammenhæng og årsager i krisen til sig, udtaler han til Modkraft.

Corporate Europe Observatory arbejder med at afdække, hvor stor indflydelse big-business har på udformningen af EU’s politikker.

I forbindelse med krisen har organisationen, ifølge Kenneth Haar, arbejdet på højtryk for at afdække, hvordan EU’s krisehåndtering netop ikke vil løse noget ved krisen, og at den lige så meget handler om et opgør med velfærdsordninger og om fremtidens økonomiske politik.

Se Corporate Europe Observatorys kortfilm om EU’s svar på krisen.

Han opfordrer folk til at støtte op om den europæiske kampagne og vise modstand mod EU’s finanspagt.

- Flere fremtrædende økonomer taler om finanspagten som vejen til et ragnarok – glem økonomisk ansvarlighed! Den europæiske kampagne kommer derfor ikke et minut for tidligt, slutter han.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce