Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Udtalelse
11. september 2015 - 10:51

For et solidarisk dagpengesystem

3F Bygge, Jord og Miljøarbejdernes Fagforening i København tager skarpt afstand fra indholdet i det lækkede materiale fra dagpengekommissionen.

Dagpengekommissionen blev sat i verden for at komme med bud på et mere u-bureaukratisk og tidssvarende dagpengesystem, samt for at finde løsninger på problemet med de mange ledige der falder ud og mister forsørgelse.

Kommissionen blev dog også født med en snæver økonomisk ramme, der betyder, at de ledige nu igen selv skal betale for politikernes fejltagelser.

Det står nu klart for enhver, at hvis en holdbar løsning for de 60.000, der allerede er faldet ud og de 15.000, der hvert år fremover forventes at falde ud skal findes, så skal der tilføres flere ressourcer til området.

Det er os derfor ubegribeligt, at LO og FTF ikke allerede har meldt klart ud, at de er modstandere af løsninger, der forringer vilkår og ydelser for deres medlemmer.  

Dækningsgraden for ledige på dagpenge er historisk lav og er direkte årsag til at mange vælger ikke at forsikre sig i en A-kasse.

Vi vil ikke acceptere yderligere forringelser eller nedsættelse af dagpengesatser hverken for unge – ældre – nyuddannede – faglærte eller ufaglærte.

I beskæftigelsespolitikken snakker man altid om vigtigheden af at komme i varig beskæftigelse.

Store dele af det Danske arbejdsmarked tilbyder dog slet ikke varig beskæftigelse. Hele brancher, herunder byggeriet, er gennemsyret af vikarfirmaer, korte ansættelser, sæsonledighed og vejrlig, for ikke at snakke om opsigelsesvarsler der regnes i timer og ikke måneder.

Vi kræver et dagpengesystem, der ikke kun er for funktionærer, men også tilgodeser de mennesker, som hver dag leverer den fleksibilitet, som er det ene element i vores berømte flexicurity-model.

Private forsikringsordninger kan vi ikke bruge, da kravene om ansættelsesforhold i praksis gør det umuligt for vores timelønnede medlemmer at gøre brug af ordningerne.

I stedet for at fodre hunden dens egen hale bør man:

  • Forkorte genoptjeningskravet til tre måneder for to års dagpengeret
  • Optjene timer til genoptjeningskravet ved jobtræning, jobrotation og uddannelse
  • Genindføre 52 ugers ret til supplerende dagpenge
  • Friholde ledighed ved vejrlig og materialemangel fra reglerne om supplerende dagpenge
  • Forbedre mulighederne for efteruddannelse under ledighed

En solidarisk løsning på dagpengesystemets problemer kan ikke findes indenfor rammerne af dagpengekommissionen.

Derfor opfordrer vi alle partier og især Socialdemokratiet, Enhedslisten og SF til at afprøve Dansk Folkepartis løfte om at ville lave en ny dagpengeløsning, som tilføres flere midler.

Se bort fra partipolitisk fnidder-fnadder og find sammen om en solidarisk løsning til gavn for alle lønmodtagere i Danmark. Et dagpengesystem som ved ledighed giver en rimelig økonomisk dækning, og som giver tryghed i en i forvejen svær situation.

Vedtaget på bestyrelsesmøde i 3F BJMF den 10. september 2015.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce