Annonce

Vejen til socialisme
17. maj 2014 - 18:56

Enhedslistens nye principprogram: Velfærd skal frakobles binding til kapitalistiske rammer

Nyt principprogram for Enhedslisten fastholder vækst- og militarismekritik, EU-modstand og feminisme samt princippet om at være for den mindste forbedring og imod den mindste forringelse. Rådssocialistiske forestillinger og »entydig« statskritik fra tidligere program er til gengæld fjernet.

Enhedslisten har på sit årsmøde, der afholdes i bededagsferien i Øksnehallen på Vesterbro, København, den 16-18. maj 2014 vedtaget et nyt principprogram.

Det er sket efter en længere debat og maratonafstemning med mere end 80 ændringsforslag.

Flertallet for det nye principprogram var så klart, at en stemmeoptælling var unødvendig.

Rådssocialisme væk

Det nye princip program afløser et program fra 2003. Det nye program siger farvel til forgængerens entydige fastlæggelse af socialisme efter rådssocialistiske principper og en kritik af den nuværende stat som et redskab for kapitalen og de herskende klasser. Det nye program betoner i stedet socialisme som en massiv udvidelse af demokratiet og overgang til kollektive ejendomsformer uden profitmotiv.

Medlemmer fra flere »fløje« af partiet erklærer sig efter vedtagelsen tilfredse:

Det gælder Mikkel Warming, tidligere socialborgmester i København, der har været med i en hovedbestyrelsesnedsat skrivegruppe, og Helge Bo Jensen, hovedbestyrelsesmedlem, der har været med til at formulere ændringsforslag, der næsten konsekvent blev stemt ned på årsmødet.

Mikkel Warming: Vi har taget et opgør med 70’er-dogmatikken

Mikkel Warming er først og fremmest tilfreds med nyorienteringen i principprogrammet:

– Enhedslisten har fået et nyt fremadrettet og demokratisk program, der åbner sig op over for de mennesker, der sympatiserer med venstrefløjen, men ikke nødvendigvis er inde i den sproglige form, som tidligere har domineret venstrefløjen. Vi har taget et opgør med ikke kun 70’er-sproget men også fortidens mest dogmatiske marxisme. Vi er nu et bredt rødt og grønt parti, der ser fremad, siger Mikkel Warming til Modkraft.

Mindretal: Vi har fastholdt grundlæggende principper

Helge Bo Jensen hæfter sig derimod ved at flere klassiske enhedslisteprincipper blev fastholdt.

– Jeg er glad for, at der var klart flertal for at fastholde en konsekvent antimilitarisme, EU-udmeldelseskravet og princippet om at støtte den mindste forbedring og gå imod den mindste forringelse, siger han til Modkraft.

Det skete gennem flertal på årsmødet for ændringsforslag til et hovedbestyrelsesredigeret udkast til principprogram.

Staten – demokratisk eller redskab for borgerskabet

Op til årsmødet har især statsopfattelsen været et heftigt diskussionsemne – sådan som det også er afspejlet i Modkrafts opsamling af debat om principprogrammet i specialsektionen »Vejen til socialisme«.

Mens nogle har argumenteret for at den offentlige sektor er »demokratisk« og potentiel »socialistisk«, har andre betegnet staten som en afspejling af borgerskabets dominans under borgerlige produktionsforhold.

Det nu vedtagne principprogram forstår på den ene side udviklingen af statslige velfærdsordninger som forbedringer for befolkningen og demokratiet, og på den anden staten som afhængig af »kapitalismen og kapitalejernes økonomiske magt«.

Principprogrammet opstiller på den baggrund en målsætning om, at » at bevare de velfærdsgoder og andre resultater, vi har opnået« og erklærer, at Enhedslisten vil arbejde »for at frigøre dem [dvs. velfærdsgoderne, red.] fra de begrænsninger og forvridninger, de udsættes for i de samfundssystem, vi lever under.«

Det får både Mikkel Warming og Helge Bo Jensen til at erklære vedtagelsen som en sejr:

– Der var ikke opbakning til en forståelse af den offentlige sektor som »demokratisk«. Man kan selvfølgelig godt sige, at det er en mærkværdig situation, at man når ud i en situation, hvor man skal stemme om noget så grundlæggende. Men så er det jo godt, at man faktisk vinder, siger Helge Bo Jensen.

Men også Mikkel Warming er tilfreds:

– Vedtagelsen blev nok en slags »midterposition.« Men den var også en afvisning af den dogmatiske position, hvor man siger, at staten har en entydig klassekarakter. Enhedslisten har flyttet sig, og det er sejr, siger han.

Feminisme og vækstkritik integreret i principprogrammet

Op til årsmødet har andre dele af Enhedslisten kritiseret udkastene til principprogram for ikke at være tilstrækkelig gennemsyret af henholdsvis feminisme og vækstkritik. Årsmødet vedtog imidlertid uden større sværdslag en række formuleringer, der indarbejdede både vækstkritik og feminismen som afgørende parametre for Enhedslistens socialismeforståelse.

Modkraft offentliggør det endelige principprogram for Enhedslisten, når det foreligger i endelig færdig form.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce