Annonce

Finanslov 2015
24. oktober 2014 - 13:35

Enhedslisten og SF vil styrke fredsforskningen

En pulje på 10 millioner kroner skal styrke freds- og konfliktforskningsaktiviteter i civilsamfundet. Det forslår Enhedslisten og SF forud for finanslovforhandlinger. Læs forslaget her.

Forsvarets analytikere og krigshungrende politikere skal i højere grad udfordres, når internationale konflikter og Danmarks eventuelle deltagelse i militære operationer i udlandet er på dagsordenen.

Det mener Enhedslisten og SF, som nu foreslår, at der oprettes en »fredspulje«, der kan være med til at styrke argumenterne for og viden om hvilke alternativer, der findes til krig.    

Konkret ønsker de to partier, at der afsættes 10 millioner kroner på den kommende finanslov, som via et nævn eller råd over de kommende fire år skal uddele midler til »organisationer, tænketanke, politiske partier og medier, der beskæftiger sig med internationale forhold og konfliktløsning«.

Læs hele forslaget nederst.

Vitaminer til civilsamfund

Forslaget kommer forud for forhandlinger om næste års finanslov med regeringen og kort tid efter, at der i Dagbladet Information og på Modkraft.dk er blevet rejst en debat om fredsbevægelsen manglende evne til at mobilisere imod Danmarks deltagelse i endnu en krig i Irak.

Ifølge Enhedslisten, så kan den måske kommende puljen være med til at give denne og lignende bevægelser et vitamintilskud.

– Ambitionen er at pengene ikke kun skal gå til forskning, men også til civilsamfundet og dem der arbejder for en anden udenrigspolitik end den nuværende, fortæller Udenrigs– og Forsvarsordfører for Enhedslisten, Nikolaj Villumsen, til Modkraft. 

– Vi håber at puljen kan være med til at rykke styrkeforholdet i den offentlige debat, så der kan komme flere forslag på bordet i forhold til at løse internationale konflikter uden brug af bomber, siger ordføreren.

Læs artiklen »Hvad blev der af krigsmodstanden?« hos Information.

Læs artiklen »Hvorfor har den danske fredsbevægelse tabt pusten?« hos Modkraft.

Læs kommentaren »Fredsbevægelsen lever på trods« hos Modkraft.

Læs forslaget »FL15: Freds- og konfliktpulje«

Enhedslisten og SF ønsker at opprioritere arbejdet med international freds- og konfliktløsning gennem følgende initiativ:

Pulje til freds- og konfliktforskningsaktiviteter i civilsamfundet

Der afsættes en årlig støttebevilling til civilsamfundet til oplysningsvirksomhed og aktiviteter omkring internationale konflikter og mulighederne for en fredelig løsning af disse. Herunder forhandling og benyttelse af præventivt diplomati, konfliktløsning, mægling, forsoning og lignende metoder. Altså en understregning af de ikke-militære konfliktløsningstiltag.

Puljens størrelse foreslås til 10 millioner over 4 år. Midlerne fordeles gennem et udvalg eller nævn, eller uddeles administrativt.

Freds-puljens formål er, at yde tilskud til: Organisationer, tænketanke, politiske partier og medier, der beskæftiger sig med internationale forhold og konfliktløsning.

Begrundelse for freds- og konfliktpulje

Vi ønsker at styrke alternativer af både forebyggende og akut karakter i forbindelse med internationale konflikter. Diskussioner og analyser af fredsskabende muligheder skal være tilgængelige og aktivt inddrages i den offentlige debat og politiske beslutningsprocesser – både som et modspil og som supplement til de militære løsninger.

Puljen skal bidrage til, at skabe aktiviteter, analyser, konstruktive samarbejder og netværksstrukturer, som sikrer, at politikere og andre interesserede får mulighed for aktivt at anvende arbejdet med freds- og konfliktløsning.

En pulje til freds- og konfliktforskningsaktiviteter i civilsamfundet, er desuden et fint supplement til de initiativer der allerede er i gang, med freds- og konfliktforskning under det strategiske forskningsråd.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce