Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
5. september 2014 - 16:30

Enhedslisten: Hvad skal medlemmerne gøre?

Enhedslisten skal være en aktivistisk organisation, ikke kun en valgmaskine, mener arrangører af en landsdækkende konference i partiet i september.

På den sidste side i Enhedslistens medlemsblad minder et tal hver måned medlemmer om det glade faktum, at vi næsten er ti tusind medlemmer.

Ti tusind medlemmer med erfaringer, interesser, netværk og aktiviteter. Ti tusind individer der alle kan bidrage til at opbygge partiet og gøre en forskel i klassekampen.

Desværre er Enhedslisten kun i meget begrænset omfang i stand til at aktivere disse medlemmer.  

I stedet for at have udarbejdet en effektiv strategi for medlemsinddragelse, formår partiet kun at aktivere medlemmerne til at hustandsomdele aviser, sætte plakater op og deltage i planlagte kampagner.

Centralt fra laves der kampagner, som først involverer medlemmerne, når flyerne skal deles ud, frem for at involvere medlemmerne gennem hele processen. En fattigdomskampagne, der i september 2014 ruller af stablen, er ingen undtagelse.

Politikudviklingen foregår centralt, mens lokalafdelingernes rolle bliver at organisere distributionen af et budskab, de ikke har haft indflydelse på at udarbejde. Derved adskilles aktivismen og politikudviklingen.

Partiet strømlines med de andre parlamentariske partier, hvor medlemmerne kun mobiliseres i tilfælde af valg i bedste »Yes we can«-kampagnestil.

Enhedslisten står ved en korsvej mellem traditionerne fra sidste århundredes kadrepartier og ønsket om at blive et moderne masseparti. I denne konflikt er man ved at tage det værste fra begge verdener med sig.

De politiske beslutninger bliver taget centralt, men udførelsen bliver overladt til enkelt individers initiativ ude i afdelingerne. Findes der ikke kræfter ude i den lokale afdeling til at tage initiativet, sker der ingen handling.

Samtidigt er det svært at mobilisere for et budskab, som medlemmerne først møder, når de skal uddele materialet.  

I lyset af denne kritik er det positivt, at sidste årsmøde besluttede, at vi skal fokusere på at opbygge partiet nedenfra.

Desværre er det endnu ikke blevet til andet end en god hensigtserklæring og de sædvanlige BygOp-kurser.

Af den grund er vi en bred vifte af partiets medlemmer der har besluttet os for at sætte processen i gang ved den 27. september at afholde Enhedslistens græsrodskonference 2014.

Vi forsøger med konferencen at sparke gang i en udvikling i retning af, at medlemsaktiviteten strækker sig over hele den aktivistiske proces. Fra planlægning af aktiviteterne, til forberedelse og udførelse.

Derfor er spørgsmålet »hvad skal medlemmerne gøre« centralt for konferencen.

Aktivisme skal ikke være noget, man bliver sat til, men noget man gør, fordi der er et politisk behov for denne form for handling.

Enhedslistens politik skal ikke være noget, der bliver udstukket ovenfra, men noget medlemmerne udvikler, mens de er aktive i den politiske kamp.

Derfor skal Enhedslistens ansigt udadtil heller ikke fastlægges centralt med en rigid kommunikationsstrategi, men være dynamisk, mangfoldig og i stor stil lokalt forankret, fordi den kommer fra alle medlemmerne.

Vi mener, at socialisme er et krav, der skal stilles fra neden. Vores parti skal opbygges på en måde, så det kan facilitere det krav og kampen for et bedre samfund.

Partiet må ikke gå i fælden og betragte socialisme som noget, der kan komme fra oven, men have fokus på at socialisme og demokrati betyder selvorganisering og medbestemmelse i alle processer og aktiviteter.

Vi må ikke forsømme disse værdier i vores daglige arbejde i partiet.

Årsmødets beslutning om, at vi i år må se indad og bygge partiet op i bredden, betyder for konferencens arrangører at styrke vores arbejde i afdelingerne og i bevægelserne, frem for at fokusere på vores parlamentariske platforme.

Konferencens overordnede emne vil derfor være, hvordan vi opbygger Enhedslisten fra neden. Gennem seks workshops vil vi i fællesskab forsøge at finde svar på nogle af de spørgsmål, vi som græsrødder til dagligt støder på: Enhedslistens forhold til socialdemokratismen, revolutionært byrådsarbejde, fagforeningsarbejdet, aktivisme i en velfærdsstat under nedbrydning, fløjteaktioner og civil ulydighed og det internationale solidaritetsarbejde.

Diskussionerne i workshoppene vil blive indrammet af en indledende diskussion af statens rolle i dagens velfærdssamfund.

Og da de fleste emner naturligt nok overlapper, vil der afslutningsvis være en opsummerende plenumdebat om opbygningen af partiet nedefra.

Derved håber vi at kunne bruge diskussioner og erfaringer fra det foregående år til at styrke vores fremadrettede arbejde for at opbygge partiet i sig selv og i bevægelserne. 

Marianne Rosenkvist, Bodil Garde, Steen Knøster Rasmussen, Jesper Juul Mikkelsen og Reinout Bosch er medlemmer af Enhedslisten og i planlægningsgruppen for konferencen, lørdag den 27. september på Mølleholmsskolen i Taastrup.

Tilmelding til konferencen kan ske på graesrodskonference2014@gmail.com

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce