Annonce

København
5. november 2015 - 14:45

Enhedslisteafdeling kritiserer kommuneplan som Ø-borgmester skal implementere

Kommuneplan 15 bryder ikke med neoliberal logik, mener Enhedslistens afdeling i Amager Vest, der har lavet et høringssvar imod planen. Enhedslisteborgmester erklærer sig enig og melder hus forbi, hvis han skulle være mål for kritikken.

– Der er noget absurd i, at Enhedslisten sidder på borgmesterposten i København, som har ansvaret for udmøntningen af en kommuneplan, der ignorerer mange af de politiske holdninger, som partiet har til social-, trafik-, transport- og miljøpolitik, siger Hanne Schmidt, byplanlægger og medlem af Enhedslisten i København, til Modkraft.

Hun har sammen med sin partiafdeling, Amager-Vest, rettet en kraftig kritik imod Kommuneplan 15, der er en overordnet plan for den fysiske udvikling af København. Kritikken er udmøntet i et høringssvar til kommunen.

Læs Enhedslisten Amager Vests høringssvar til Kommuneplan 2015 hos Modkraft

Borgmestet føler sig ikke ramt af kritik

Udkastet til en revidering af den overordnede kommuneplan fra 2011, som er sent i høring i efteråret, er ikke udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, hvor Enhedslistens Morten Kabell har borgmesterposten, men af Økonomiforvaltningen, hvor Frank Jensen er øverste politiske leder.

Derfor afviser Morten Kabell også, at kritikken kan være rettet mod ham og hans forvaltning:

– Planen ville have set helt anderledes ud, hvis Teknik- og Miljøforvaltningen havde udarbejdet det forslag, som har været sendt i høring. Det vil man også kunne se på vores høringssvar, siger han til Modkraft.

– Jeg er langt hen ad vejen enig i kritikken fra Amager Vest, blandt andet i at byen er ved at knække over i to dele socialt set, og at transportproblemerne ikke kan løses alene med flere cykler og udbygningen af metroen. Jeg er derfor også fortaler for opbygning af et bydækkende letbanenet og for en begrænsning af bilmængden, desværre foreløbig for døve øren i Borgerrepræsentationen, siger han.

Så kritikken er ikke rettet mod dig og Enhedslistens byplanpolitik i Borgerrepræsentationen?

– Jeg føler mig i hvert fald ikke ramt. Jeg er fx enig i den kapitalisme-kritik, der er i afdelingens høringssvar, og jeg er heller ikke fortaler for grøn vækst, men for grøn omstilling, to begreber, der alt for ofte forveksles, siger han.

Det er vel ikke nogen hemmelighed, at der har været uenighed internt i Enhedslisten i København om byplan-politikken?

– Den uenighed har først og fremmest handlet om, der skal bygges flere boliger i København eller ej. Og her har Enhedslisten København med overvældende flertal ønsket at bygge flere boliger - især almene boliger og ungdomsboliger, der er til at betale, siger Morten Kabell.

Plan overser problemer i København

Kritikken af Kommuneplan 15 handler ifølge Hanne Schmidt først og fremmest om, at byen opfattes som en attraktiv lokalitet for borgerskabets og den veluddannede middelklasses livsudfoldelse.

– Tager man planen på ordet, er der intet særligt at slås for her i byen, hvor livskvaliteten beskrives som værende helt i top, siger hun.

– Man har tilsyneladende slet ikke har set nærmere på de store forskelle i befolkningens indkomst eller erhvervspræg, ej heller på antallet af psykiatriske patienter eller indbyggernes indtag af antidepressive midler og alkohol eller på det stigende antal hjemløse. Man forholder sig slet ikke til de voksende forskelle mellem rig og fattig i byen, siger hun.

– Ordentlig byplanlægning ville i stedet tage udgangspunkt i analyser af funktionelle, økonomiske og sociale forhold. For fysisk planlægning kan ikke isoleres fra den økonomiske, erhvervsmæssige og sociale virkelighed, siger hun.

Den kritik er Morten Kabell enig i:

– Nogle bydele er inde i en god udvikling lige nu, hovedsageligt dem, hvor folk har masser af penge. Andre er ved gro til i sociale problemer, der kun kan løses med en målrettet indsats og investeringer, siger han.

Han mener dog ikke, at det kun er et problem, som hænger sammen med kommuneplanen:

– Under årets budgetforhandlinger havde vi i Enhedslisten især fokus på at skaffe penge til udvikling af Urbanplanen, Tingbjerg, Mjølnerparken og andre belastede bydele, men desværre uden at kunne flytte flertallet i Borgerrepræsentationen, siger han.

Kommuneplanforslaget var i høring til og med fredag den 16. oktober 2015.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce