Annonce

NSA-skandale
12. februar 2014 - 13:37

Edward Snowden: Læg pres på den danske regering

Danskerne bør kon­takte deres poli­ti­kere og gøre opmærk­som på, at »mistanke-fri mas­se­over­våg­ning« er en over­træ­delse af vores ret­tig­he­der, og at det må stoppe. Sådan lyder opfordringen fra den amerikanske whistleblower Edward Snowden i nyt interview.

Den amerikanske whistleblower fra efterretningen NSA, Edward Snowden, opfordrer almindelige borgere – i Danmark og andre lande – til at kræve svar fra de ansvarlige politikere omkring omfanget af masseovervågning via internettet.

Det sker i det første danske interview nogensinde med manden, der har afsløret, hvordan NSA i samarbejde med andre landes efteretningstjenester uden dommerkendelse indsamler og overvåger alle borgeres elektronisk aktivitetet via avanceret computerteknologi.

– Én ting almin­de­lige bor­gere kan gøre – uan­set deres natio­na­li­tet – er at kon­takte deres fol­ke­valgte poli­ti­kere og gøre opmærk­som på, at mistanke-fri mas­se­over­våg­ning er en over­træ­delse af vores ret­tig­he­der, og at det må stoppe. Folk burde være i stand til ringe til en ven, besøge en hjem­meside eller skrive et brev uden at skulle over­veje, hvad rege­rin­gen mon vil tænke om det – uan­set om det er den dan­ske rege­ring eller en hvil­ken som helst anden rege­ring – og vi har brug for bedre love, og bedre tek­no­lo­gi­ske stan­dar­der ind­ført for at sætte en stop­per for den dår­lige opfør­sel, vi ser i dag, siger Edward Snowden.

Læs »Dansk interview med whistlebloweren Edward Snowden« hos Denfri.dk.

Læs artiklen »Snowden: Stil jer ikke tilfreds med politikernes forklaringer« hos Information.

Læs artiklen »Historien om Snowden er den vigtigste på hele planeten« hos Politiken.

Besøg hjemmesiden »Free Snowden«.

Læs artiklen »Global protest mod masseovervågning af internettet« hos Modkraft.

 

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce