Annonce

BiblioteketLinks, viden og erfaringer fra venstrefløjen, sociale bevægelser og progressive grupper
Injurier
10. juni 2015 - 20:12

Dragsdahl-sagen

Domme og opsummeringer, kommentarer og lignende til "Dragsdahl-sagen".

Journalist Jørgen Dragsdahls startede sin lange vej gennem retssystemet mod koldkrigs-(fhv.)professor Bent Jensen for injurier allerede 6. februar 2007, hvor stævning blev indgivet.

Tidslinjen 26. april 2010 er der samling af links til dommene i Højesteret, Vestre Landsret, Byretten og generelt om sagen og opsummeringer, kommentarer og lignende til "Dragsdahl-sagen", der først blev afgjort med Højesterets dom 6. juni 2015 - med nederlag til Bent Jensen!

En glad Jørgen Dragsdahl  foran retsbygningen efter, at 5 års injuriesag er afsluttet med Højesterets dom 6. juni 2015. (Foto: Jacob Holdt , fra JDs Facebook profil)

Se også links til Bent Jensens borgerlige bedrifter på linksamlingen fra marts 2014: Bent Jensens kolde krig - Kold krig og kommunismeforskning. Her finder du også en oversigt over linksamlinger mv. på Modkraft om Bent Jensens kommunismeforskning og om den kolde krig, med anmeldelser, baggrund og debat om Jensens forskningskvalitet. 

 

Se også støtteforeningerne:

Jørgen Dragsdahl Foreningen. Foreningens formål er i videst muligt omfang at sikre, at journalist Jørgen Dragsdahl ikke lider et økonomisk tab i forbindelse med injuriesagen.

Se også Jørgen Dragsdahls profil på Facebook.

Og - det er ikke ud fra fairness, at vi herunder linker til

Bent Jensen-foreningen, med dens formål at indsamle midler til en hædersgave til "Sorte Bent"; men vi gør det, fordi foreningen offentliggør kopier af tys-tys PET-dokumenter, se afsnit: Affotograferede uddrag fra de originale PET-dokumenter (pdf) (dokumentation for ovenstående citater). Se Ulrik Dahlins kommentar herom: Muligt regelbrud baner vej for indsamling til Bent Jensen (Information.dk, 12. juni 2015).

 

 
 

 

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce