Annonce

BiblioteketLinks, viden og erfaringer fra venstrefløjen, sociale bevægelser og progressive grupper
Principdebat
30. maj 2014 - 10:41

Principprogram og diskussionsoversigt

Revideret oversigt over indlæg om Enhedslistens principprogram-debat (2012-2014)- på Modkraft og andre progressive medier.

Modkraft har med udgangspunkt i Enhedslistens debat om vedtagelse af et nyt principprogram oprettet denne specialside for programdiskussionen.

Efter årsmødet 16.-18. maj har der været disse reaktioner på det nye program:

 

Efter Enhedslistens principprogram-konference 9.3.2014 blev to hoved-forslag sendt videre til det 25. årsmøde 16.-18. maj
2. udkast til nyt principprogram for Enhedslisten. Hovedbestyrelsens forslag. (Pdf-fil med alle ændringsforslag til 1. udkast).
og Det enkle. Af Jakob Nerup mfl.

Siden koncerencen har der bl.a. på Modkraft været nedenstående debatindlæg om 2. udkast ... Hovedbestyrelsens forslag (bidrag fra andre progresssive net-kilder er medtaget). 

 • Enhedslistens nye principprogram: Velfærd skal frakobles binding til kapitalistiske rammer. Af Ole Wugge Christiansen (Nyheder, 17. maj 2014). "Det nye program siger farvel til forgængerens entydige fastlæggelse af socialisme efter rådssocialistiske principper og en kritik af den nuværende stat som et redskab for kapitalen og de herskende klasser. Det nye program betoner i stedet socialisme som en massiv udvidelse af demokratiet og overgang til kollektive ejendomsformer uden profitmotiv. Medlemmer fra flere »fløje« af partiet erklærer sig efter vedtagelsen tilfredse ..."
 • Staten er hierarkisk, udemokratisk og adskilt fra befolkningen. Af Mikael Hertoft (Kontradoxa, 15. maj 2014). "Når den brede befolkning organiserer sig og kæmper for sine krav, så kan det også føre til helt nye former for organisering af samfundet, der vil ligge meget langt fra den statsform, vi ser i dag."
 • Skal Nørrebro Kebab og bageren i Lem tvangskollektiviseres? Af Pelle Dragsted og Rune Lund (Kontradoxa, 15. maj 2014). Enhedslisten bør undgå for bombastiske formuleringer om ejendomretten til produktionsmidlerne,  Derfor vil forfatterne "anbefale de delegerede ved årsmødet at stemme imod følgende forslag: ..."
 • Interessekamp eller klassekamp. Af F. Castellani, N. Frølich, J. Helbæk og N.H. Nielsen (Kontradoxa, 13. maj 2014). Svar til "Hvor sidder  statens klassekarakter" af Dragsted/Warming, 5.5.14. "For kapitalen og kapitalejerne er det simpelthen nødvendigt at have en instans, der kan sikre, at lønarbejderne bliver holdt på plads ..."
 • Enhedslisten behøver et revolutionært principprogram.  Af Jeppe Krommes Ravnsmed, på vegne af Socialistens redaktion (Socialisten, 11. maj 204). Med graf sammenlign. nuværende programtekst (2003) med det nye udkast.
 • Enhedslistens principprogram skal være analyserende og uddannede. Af Niklas Zenius Jespersen (Socialisten, 8. maj, 2014). Interview med Reinout Bosch (På sporet af socialisme).
 • Hvor sidder statens klassekarakter? Af Pelle Dragsted og Mikkel Warming (Kontradoxa, 5. maj 2014). "Den offentlige sektor skal ikke smadres, men demokratiseres og transformeres. Svar til Jan Helbak mfl.s indlæg 14. april.
 • Enhedslisten er uden internationalt perspektiv. Af Ernst Dahl (Kontradoxa, 5. maj 2014). "Et sammenhængende international perspektiv er ... fraværende  i forslaget til nyt program. I stedet finder man nogle formuleringer af mere ubestemmelig art."
 • “Det er en katastrofe, at man vil lave et ‘feel good’-program”. Af Jørn Andersen (Socialistisk Arbejderavis,nr. 338, 1. maj 2014). Interview med med Christian Gorm Hansen (På sporet af socialisme) og Jesper Juul Mikkelsen (IS) om Enhedslistens udvikling og om hvilken rolle, partiet skal spille i fremtiden.
 • Principper skal suppleres med konkrete forslag. Af Michael Hertoft mfl. (Kontradoxa, 22. apr. 2014). Ændringsforslag, som er punktprogram til afslutning på principprogrammet.
 • Økosystemernes krise nødvendiggør revolution. Af Hanne Schmidt (Kontradoxa, 16. apr. 2014). "... en revolution en nødvendighed, hvis vi skal undgå en altomfattende klimakatastrofe. Når den kommer, vil den slå alle tidligere revolutioner i afmagt og vælde."
 • Verden kan forandres – og den trænger til det! Af Mikkel Warming (Kritik Debat, 15. apr. 2014). "... ingen ved præcis hvordan forandringerne vil ske. Kun at vi skal knokle for dem – og have et flertal med os for at tingene kan forandres."
 • Stråmandsdebat i enhedslisten. Af F. Castellani, N. Frølich, J. Helbæk og N.H. Nielsen (Kontradoxa, 14. april 2014). Forum for Socialistisk Demokrati diskuter mod Pelle Dragsteds blog på Modkraft, 24. jan. 2014.
 • Nyt principprogram for enhedslisen er en omgang rod. Af Ernest Dahl (Konradoxa, 11. apr. 2014) "... er uden fokus & Der er ingen strategi i forslaget ..."
 • Lærerkonflikten afslørede statens sammensatte karakter. Af Mikkel Warming (Kontradoxa, 2. apr. 2014). "... et eksempel på ... de demokratiske potentialer i den offentlige sektor, ikke for staten som et entydigt redskab for de herskende klasser."
 • Uklarheder står i kø i forslagene til principprogram for Enhedslisten. Af Jørgen Lund (Kontradoxa, 19. mar. 2014). "... overgangsproblemer, som international revolution, modstanden mod revolution osv. er blanke sider. Det er socialismeforståelsen desværre også."
 • Demokrati er undertrykkende. Af  Reinout Bosch (Kontradoxa, 3. mar. 2014, 5 A4-sider). "Demokrati som flertalsstyre står i modsætning til den radikale målsætning. Socialistisk demokrati er derfor kun et delmål."

 • og om Det enkle:
 • Principprogramdebat: Enhedslisten – antikapitalistisk og socialistisk. Af Socialistisk Arbejderpartis Forretningsudvalg. (socialistisk Information, 23. apr. 2014). "... en gruppe medlemmer introduceret en helt ny forståelse for, hvad Enhedslisten er, en nye definition af partiet ... Konkret vil det være dybt skadeligt for Enhedslisten."Oversigten herunder er systematiseret ud fra hovedforslagene før 9. marts-konferencen og generelle artikler til Enhedslistens programdebat.

Hele temaet på Modkraft VEJEN TIL SOCIALISME er en bredere strategidebat, også uden at hvert enkelt indlæg inddrager Enhedslistens diskussioner om nyt principprogram, og kan findes efter dato/kronologisk her.

Også Modkrafts tema om »Revolutionsdebat« og emneordet »Principprogram« er bredere end fokus på Enhedslistens program-diskussioner.

Vi har angivet størrelsen i A4-print i Modkraft-printudgave, men ved at benytte kopi-Word kan antallet af sider reduceres.

Datoerne er ikke offentliggørelsen, men datoerne for opslag på Modkraft. 
Alle debatindlæg er i datorækkefølge med nyeste nederst.

 

Indhold:

Forslagene til nyt principprogram:

 

 • Forslag 3.1.A: 2. udkast til nyt principprogram for Enhedslisten, samt ændringsforslag til 1. udkast. (64 sider, pdf-fil). Trykt som hæfte og sendt ud sammen med martsnummeret af Enhedslistens medlemsblad Rød+Grøn.
   
 • Forslag 3.1: Udkast til principprogram. Af en skrivegruppe i Enhedslisten [Stine Brix mfl.]
 •       Ændringsforslag til forslag A. Af tre fra hovedbestyrelsen (Hertoft mfl.)
 •       Ændringsforslag til forslag A. Af Christian Gorm Hansen mfl.
 • Forslag 3.2Frihed, lighed og solidaritet. Af F. Castellani mfl. ["Østerbro-forslaget"]
 • Forslag 3.3Det enkle. Af Jakob Nerup mfl.
 • Forslag 3.4: Frihed, lighed og socialisme. Af Jean Thierry & Jeanne Toxværd.

 

 

Generelt om programdebatten

 • Enhedslistens principprogram: Kapitalisme og socialisme i det 21. århundrede. Vedtaget på årsmødet i 2003 med senere ændringer. (Enhedslistens forhenværende program. På Det Kongelige Bibliotek, pdf, 32 sider.)
 • Udtalelse om demokrati. Vedtaget på Enhedslistens årsmøde 2013. (1½ side print A4) (Vedtagelsen har været refereret i debatten. Derfor er der link her)
 • Principprogram for SF – Socialistisk Folkeparti. Vedtaget af SF’s landsmøde 15. april 2012. (Pdf-fil, print 5 A4-sider) (SFs program har været efterlyst i debatten. Derfor er der link her.)

2014-debatten: ( om programdebatten og forslagene generelt):

2013-debatten: (med vægt på sprog & forståelse):

Debatten i 2012: (med de første markante udspil)

 

 

3.1.A: 2. udkast til nyt principprogram for Enhedslisten. Hovedbestyrelsens forslag + alle ændringsforslagene.

Debat (se ovenfor for debat af dette forslag) 


 

3.1. Udkast til principprogram. Af en skrivegruppe i Enhedslisten [Pia Boisen, Stine Brix, Per Clausen, Michael Voss og Mikkel Warming] (29. okt. 2013, print 16 A4-sider)

 

Ændringsforslag:

 • Ændringsforslag til Principprogram for EnhedslistenIndspark og forslag fra tre medlemmer af Enhedslistens Hovedbestyrelse. Af Michael Hertoft, Jeanne Toxværd og Helge Bo Jensen (Kontradoxa, 24 jan. 2014, 11 A4-sider)
 • På sporet af socialisme. Man kan ikke nøjes med at kritisere kapitalismen, man må også forstå og analyser sammenhængene. Af Christian Gorm Hansen, Reinout Bosch og Per Hørning (Kontradoxa, 29. jan. 2014, 17 A4-sider) Forslaget er i april 2014 udgivet som ajourført og tilrettet hefte på 9 sider, der også findes som pdf-fil
 • Der er mere end to klasser. Af Viggo Jonasen (Kontradoxa, 7. feb. 2014, 8 A4-sider). To ændringsforslag.
 • Samlede ændringsforslag til alle udkast til principprogram. Udarbejdet af Enhedslisten, 14. feb. 2014 (Pdf-fil, 110 A4-sider)  NB at de første 107 sider er 158 ændringsforslag (ÆF) til forslag 3.1, derfor gentages oversigten her under dette forslag.

Debat: 

 

3.2. Frihed, lighed og solidaritet. Alternativt forslag til principprogram for Enhedslisten. Af F. Castellani, N. Frølich, J. Helbak og N.H. Nielsen ["Østerbro-forslaget"] (9. dec. 2013, print 18 A4-sider)

 

Omtale:

Enhedslistemedlemmer laver nyt forslag til principprogram: "Vi kan ikke nøjes med hæfteplaster" (9. dec. 2013, 3 A4-sider)

Ændringsforslag:

Debat: 

 

3.3. Det enkleNyt forslag til Enhedslistens principprogram – to A4-sider langt. Af Jakob Nerup, Jan Hoby & Susanne Flydtkjær (8. jan. 2014, print 5 A4-sider)

 

3.4. Frihed, lighed og socialisme. Socialistisk, demokratisk og grønt forslag til principprogram for Enhedslisten. Af Jean Thierry og Jeanne Toxværd (14. jan. 2014, print 4 A4-sider)


 

 

Enhedslistens nuværende program, fra 2003 m. senere tilføjelser
Forslag A: Udkast til principprogram fra skrivegruppen
Forslag B: Frihed, lighed og solidaritet ("Østerbro-forslaget")
Forslag C: Det enkle - to A4-sider langt
Forslag D: Frihed, lighed og socialisme. Socialistisk, demokratisk og grønt
Ændringsforslag til skrivegruppens forslag fra tre medlemmer af Enhedslistens Hovedbestyrelse (Hertoft mfl.)
Ændringsforslag til principprogramudkast for Enhedslisten fra Christian Gorm Hansen mfl.
To ændringsforslag til principprogramudkast for Enhedslisten fra Viggo Jonasen.
Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce