Annonce

KontradoxaBaggrund, analyse og kronikker
Kommentar
30. september 2015 - 11:18

Diplomati til salg

New Public Management-tænkning har fortrængt klassisk diplomati til fordel for konsulentvirksomhed for det danske erhvervsliv. Diplomati sælges for 945 kroner i timen.

Igennem de sidste år har den offentlige sektor været styret af styringsparadigmet New Public Management. Det er et neoliberalt system, der kom til verden for at effektivisere den offentlige sektor. Med ideer om gennemsigtighed, effektivisering, evalueringer og mulighed for at se den enkelte medarbejder, har betingelserne for den danske diplomat har ændret sig.

Dansk diplomati er i dag til salg til en pris på 945 kroner i timen. Danske diplomater deltager i alt fra åbninger af danske fabriker i udlandet, taler til firmaevents, promovering af danske produkter osv.

New Public Management-tænkningen blev for alvor implementeret med resultatkontrakter i Udenrigsministeriet tilbage i 2001. Det skulle gøre det danske diplomati mindre «verdensfjernt« og mere effektivt, som daværende udenrigsminister Niels Helveg Petersen udtalte.

Der synes altså ikke længere at være plads til den »klassiske bureaukrat,« som varetager sit hverv i kraft af neutralitet og fri af økonomiske incitamenter.

Det klassiske diplomati handlede om nationens engagement i mellemstatslige forhold eller i særlige krisesituationer, der krævede dygtige diplomaters viden om internationale forhold.

I dag er diplomaten handelsuddannet og orienteret imod danske virksomheders interesse. De fleste medarbejdere på de danske repræsentationer rundt om i verden (inklusive ambassadøren) har et indtjeningsmål som skal indfries.

Den ændring har haft fatale konsekvenser for formålet med det danske diplomatis arbejde. Diplomaterne har mistet fokus fra reelle formål og fokuserer nu i højere grad på at indfri de mål, der udstikkes i resultatkontrakterne.

Det er samtidig blevet yderst kritisabelt, hvis ikke resultatkontrakterne indfries, hvilket kan have konsekvenser som fyringer, nedskæringer på den enkelte repræsentation eller i værste fald lukning, hvis der er tale om et mindre kontor.

Den tidligere regering foretog sidste år en historisk ambassadereform, der skulle spare 200 millioner kroner frem mod år 2017 og lukke en række ambassader. Til gengæld blev der åbnet nye kontorer i områder med høj økonomisk vækst.

Den nuværende regering fremlagde den 26. august i år sine pejlemærker for den kommende udenrigspolitik under overskriften: »Vækst, sikkerhed og værdier«.

Det klassiske mellemstatslige diplomati viger i dag for hensynet til vækst, som realiseres igennem de danske virksomheder. Diplomatiet skal først og fremmest være konsulent for de danske internationale virksomheder, hvorefter det klassiske diplomati skal følge efter.

Spørgsmålet bør stilles, om det vitterligt er ønskværdigt. at det danske diplomati udelukkende er drevet af økonomiske incitamenter.

Det øgede krav om effektivitet var med indførelsen af resultatkontrakterne tænkt som et redskab til at motivere den enkelte, der kunne blive set og belønnet for godt arbejde.

Men de øgede krav om stadig flere solgte timer til det danske erhvervsliv har medført at det danske diplomat har mistet fokus.

Der er derfor ikke længere incitamenter til at varetage væsentlige opgaver som fattigdomsbekæmpelse, menneskerettigheder osv.

Ledelsen fortæller i stedet diplomaterne skal sælge et vist antal timer, ud fra ideen om at jo flere timer, jo bedre går det for diplomatiet og det danske erhvervsliv.

Dette svarer til at danske diplomater bliver sat til at producere stole. Jo flere stole, der produceres, jo bedre, men om stolene er behagelige at sidde på, er sådan set underordnet.

Det er på tide at der rejses kritik imod den linje, som de skiftende regeringer synes uproblematisk at kunne indtage. Diplomati ikke kun være virksomhedernes forlængede arm. Spørgsmålet er nemlig om diplomatiet kan tåle at lave besparelser på alle de essentielle områder, der ikke handler om handel og vækst.

Jonas Munk Pedersen er kandidatstuderende på Socialvidenskab på Roskilde Universitetscenter.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce