Annonce

FagligtArbejderbevægelsen og arbejdskamp
Kommentar
17. marts 2015 - 10:47

Den danske model gav historisk dom mod social dumping i metroen

Metroarbejdernes sejr over entreprenørfirmaet CIPA viser, at den danske model virker – også selv om arbejdsgiverorganisationen Dansk Byggeri i praksis har støttet social dumping.

En lang række udenlandske metroarbejdere er blevet snydt og misbrugt af det italienske entreprenørfirma CIPA, som er en af de store underentreprenører ved Metro byggeriet i København. Det fastlår en faglig voldgift.

Læs artiklen »Metrofirma idømt historisk bod for lønsnyd« hos Fagbladet/3F.dk

3F og metroarbejdernes fagforening, 3F Bygge, Jord og Miljø, BJMF, i Købehavn, har ført sagen for de udenlandske metroarbejdere fra Rumænien, Polen, Italien og Portugal.

I sagen har 39 metroarbejdere stået frem og vidnet mod selskabet, men sagen omfatter flere hundrede arbejdere.

CIPA er blevet dømt til at betale 22 millioner kroner i efterbetaling og bod. Kravet mod firmaet var opgjort til 47 millioner.

Dansk Byggeri og dele af den borgerlige presse har derfor antydet at det kun var en halv sejr for BJMF og metroarbejderne.

Sagen er imidlertid, at CIPA i den senere tid har efterbetalt 2,5 millioner i skyldig søn- og helligdagsbetaling og at voldgiftdommeren har pålagt firmaet at betale skyldige feriepenge, når det nye ferieår starter.

Fakta er, at voldgiftdommeren har givet BJMF og metroarbejderne ret i alle de væsentlige anklager om fusk med lønsedler, arbejdstider og lønudbetaling.

En advarsel om nye kampe

Dansk Byggeri, byggeriets arbejdsgiverorganisation, har under sagen afsløret at den ikke vil gå aktivt ind i kampen mod social dumping.

Tværtimod vil organisationen opruste kampen mod de danske byggefagforeninger og den danske model.

Under voldgiftssagen har der været mindst tre eksempler på dette;

Dansk Byggeri har forsvaret CIPA hele vejen, på trods af de åbenlyse brud på overenskomsten. Dansk Byggeri sender hermed et signal om, at organisationen gerne forsvarer social dumping og overenskomstbrud, bare det ikke kan bevises.

Direktøren for Dansk Byggeri har efterfølgende været ude og påstå, at det kun er de 39 vidner, som modtager efterbetaling. Resten af de 22 millioner skulle ende i BJMF’s kasse, og kampen mod social dumping er derfor en ren pengemaskine for fagforeningen.

Han taler mod bedre vidende. Han godt ved at flere end 10 metroarbejdere får deres retmæssige efterbetaling. Ligeledes er han klar over, at i de tidligere vundne sager har 3F og BJMF ikke modtaget en krone, idet de udenlandske selskaber forsvinder ud af Danmark, før de overhovedet har betalt en krone.

Endelig så har Dansk Byggeri valgt at undsige aftalen om »48 timers møder« og har nu sendt den ned til EU-domstolen.

48-timers møder er ellers aftalt i overenskomsten mellem 3F og Dansk Byggeri. I sager hvor der er mistanke om social dumping, kan 3F kræve et møde afholdt indenfor 48 timer.

På det møde har arbejdsgiveren omvendt bevisbyrde, hvilket betyder at arbejdsgiveren skal bevise at han har overholdt overenskomsten. Traditionelt er det jo fagforeningen, som skal bevise at arbejdsgiveren har overtrådt overenskomsten.

Læs også artiklen »3F: Dansk Byggeri angriber indsatsen mod social dumping« hos Byg-Tek - Aktuelle nyheder om bryggebranchen

En sejr for den aktive fagbevægelse

Den klokkeklare dom viser imidlertid at den danske model virker på trods af modstanden fra arbejdsgiverne. Hvis en række faktorer er tilstede så er det muligt at sejle op mod storentreprenører og mafialignende virksomheder.

Det kræver en aktiv fagforening og BJMF har i denne sag vist, at det lange seje træk med organisering og dokumentation af de mange overenskomstbrud virker.

Sejren var ikke kommet i hus, hvis ikke mere end 100 af metroarbejderne valgte at organisere sig i BJMF, på trods af trusler om chikane og fyring, hvis de meldte sig i fagforening.

Men voldgiften var ville ikke være vundet, hvis ikke 39 af arbejderne valgte at vidne mod CIPA.

Der var oprindenligt flere af metroarbejderne, som skulle vidne, men de trak sig undervejs på grund af trusler mod dem og deres familier.

Endelig så er det lykkedes for den aktive del af fagbevægelsen at overbevise offentligheden om at social dumping handler om at sikre lige vilkår for alle arbejdere på det danske arbejdsmarked.

Med andre ord; kampen mod social dumping handler ikke om at sende illegale arbejdere ud af Danmark, men om at stoppe korrupte arbejdsgivere, som vil gøre alt for at ødelægge den danske model.

Når flere og flere af de udenlandske arbejdere forstår det og organiserer sig, så er der håb for den danske model.

John Ekebjærg Jakobsen er formand for Stilladsarbejderklubben af 1920 og medlem af Modkrafts faglige redaktion.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce