Annonce

Venstrefløj
19. december 2013 - 16:11

Danske trotskister bakker op om kriseramt engelsk søsterparti

Internationale Socialister støtter ufortrødent ledelsen af Socialist Workers Party i Storbritannien, trods kritik af det interne demokrati og omfattende udmeldelser.

Trods en stormfuld kongres og en ny udmeldelsesbølge fra det britiske venstrefløjsparti, Socialist Workers Party (SWP), bakker Internationale Socialister i Danmark ufortrødent op om ledelsen i deres omdiskuterede søsterparti.

SWP holdt i weekenden den 14.-15. december sin tredje kongres inden for et år, hvor ledelsens håndtering af en krise udløst af anklager om sexchikane og medlemsflugt var til debat.

Kongressen mundede ud i en klar sejr for partiets ledelse, selv om partiet på et år har mistet omkring 500 medlemmer og trods stærk indre kritik af partiledelsen for mangel på demokratisk håndtering af krisen.

Læs Modkraftartiklen »Britisk venstrefløjsparti bløder igen medlemmer«

Flere hundrede medlemmer støttede op om et forslag til udtalelse, der efterlyste en ny demokratisk kultur i partiet, og som krævede ledelsen udskiftet.

Men centralkomiteens forslag til ny ledelse af partiet, der var opstillet på en navngivet liste, kunne på kongressen mønstre ikke mindre end 449 stemmer imod kritikernes 69 stemmer.

Jørn Andersen fra Internationale Socialister (IS) i Danmark kalder ledelsens flertal på kongressen og de følgende udmeldelser for »forventelig«.

– Nu har diskussionerne i SWP jo stået på i et år og været behandlet på hele tre kongresser – med flertal til ledelsen hver gang. Diskussionerne må jo på et tidspunkt ophøre. Den forventning tror jeg, alle medlemmer i SWP har haft – også kritikerne, der ønskede ledelsen udskiftet, siger han til Modkraft.

Tavshed brudt en uge før kongres

Selv om IS er en del af et internationalt samarbejde i den såkaldte »IS Tendency«, hvor SWP er en dominerende kraft, har den danske organisation længe været tavs om situationen i det britiske parti.

IS’ daglige ledelse vedtog dog i ugen op til SWP’s kongres en udtalelse, der nok erkender krisen i det britiske søsterparti, men også bakker op bag partiledelsen.

– Vi tager ikke stilling til den konkrete krisehåndtering – hverken for eller imod de to sider i debatten – fordi vi ikke har detaljeret indblik i de forløb, men vi forholder os til de principielle politiske spørgsmål, der ikke kun har betydning for SWP, men for hele venstrefløjen i Europa, siger Jørn Andersen.

Læs udtalelsen fra IS Danmark op til årsmødet i SWP på socialister.dk

Læs opsummeringen af kongressen i SWP’s partiavis (engelsk)

Støtter permanent fraktionsforbud

I støtter SWP-ledelsen i kravet om håndhævelse af et forbud mod permanente fraktioner i partiet. Er I ikke dermed med til at hindre en demokratisk udvikling af SWP?

– Nej, for der foregår jo hele tiden en diskussion i SWP – også ud fra forskellige opfattelser. Et fraktionsforbud sikrer blot, at diskussionerne ikke foregår i forskellige rum, men bliver kollektive processer. Når man er i samme parti, må man også kunne snakke sammen, siger han.

Men nu reagerer mange medlemmer med udmeldelser. Er det ikke et problem, når uenighederne op til kongressen handlede mere om demokrati end politiske forskelle?

– Alle dele af SWP har lagt op til, at kongressen skulle afgøre uenighederne. Kritikerne kunne ikke få flertal til at skifte ledelsen ud, det må de jo nu tage konsekvensen af. Hvor mange, der faktisk melder sig ud, ved ingen.

Læs den udmeldte partikritiker David Rentons beskrivelse af livet i SWP og forløbet af årsmødet (engelsk)

Listevalg handler om politiske linjer

Er det ikke et demokratisk problem, at ledelsen kan udelukke kritikerne gennem listevalg med håndplukkede kandidater?

– Nej. For alle andre kan naturligvis opstille konkurrerende lister, som fx fraktionen gjorde. Rationalet ved listevalg består i, at man vælger mellem forskellige politiske linjer, ikke mellem enkeltpersoner. Nogle gange giver det i en ledelse, som man ved sikrer udmøntningen af en bestemt linje. Andre gange sikrer man sig, at uenigheder og forskelle også afspejles i den valgte ledelse. Det afhænger af situationen og er ikke i sig selv udemokratisk.

Minder det ikke om valgprocedurerne i eksempelvis Danmarks Kommunistiske Parti, hvor ledelsen anbefalede bestemte kandidater og de demokratiske forsamlinger så blot skulle blåstemple beslutningerne?

– Problemet med DKP var ikke, som jeg opfatter det, at partiet var udemokratisk, men at det havde en forkert politisk linje. Enhedslisten har i dag formelt set en meget demokratisk struktur, men det hindrer jo ikke mange medlemmer føler, at der er et stort demokratisk underskud, når vedtagelser på årsmødet ikke følges op i praksis af partiets ledelse. Demokrati handler ikke kun om formelle valg, men også hvordan man holder fast i beslutninger.

Oprør fra neden modsiger ikke leninisme

I jeres udtalelse op til SWP’s kongres hylder I et princip om »oprør fra neden«. Modsiger det ikke den stramme leninistiske organisering med en stærk partiledelse, som I også går ind for?

– Vi indgår som mindretal i større protestbevægelser. Derfor er det to helt forskellige ting: organisering af et oprør og hvordan man opbygger et handlende parti.  

Men I vil gerne som parti spille en ledende rolle, modsiger det ikke oprøret?

– Spørgsmålet om organisation, demokrati og handling må stilles på forskellige måder. Man må organisere sig forskelligt i bevægelser, fagforeninger og partier, ikke kun fordi det er forskellige organisationer, men også afhængigt af den politiske situation, siger Jørn Andersen.

– Det er jo ingen hemmelighed, at IS i dag langt fra er det masseparti, som vi gerne ville være. Men hvis vi stod i en situation, hvor der eksempelvis var omfattende strejker, en bred antikrigsbevægelse og en stor studentermobilisering, ville vi fx organisere os på en måde, som sikrede, at der var aktive strejkende, krigsmodstandere og studenter – som typisk ville have forskellige synspunkter – i ledelsen.

Ingen afsmitning af krise i Danmark

Hvilke konsekvenser vil udviklingen i SWP have for IS i Danmark?

– Udfaldet af kongressen var forventelig, så jeg tror ikke, det vil betyde det store. SWP’s politiske linje er uændret, og det er IS’ også.

Men der er vel også kritiske røster mod SWP’s ledelse inden for IS?

– Ja. Bølgerne er jo gået højt i SWP, og det har været en hård proces. Derfor er der selvfølgelig også IS-medlemmer, der er meget kritiske over for SWP’s måde at takle problemerne på.

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce