Annonce

Investeringsetik
3. marts 2012 - 18:22

Danske penge i giftig guldmine i Guatemala

Danske investorer tror på, at de kan hjælpe med at stoppe minens forurening gennem dialog, selvom ejeren har overhørt et regulært påbud om at lukke minen indtil dens påvirkninger er kortlagt.

40 millioner kroner har fire danske pensionsselskaber og to investeringsforeninger tilsammen investeret i canadiske Goldcorp, som har været i etisk stormvejr, siden firmaet startede udvinding af guld fra en guldmine i Guatemala kaldet Marlin.

Goldcorp har nægtet at følge en international menneskeretskommissions påbud om at lukke minen til dens miljøpåvirkning blev undersøgt. I stedet for at trække pengene ud af firmaet siger PFA, Danske Bank, Nykredit og PenSam, at de bidrager til en løsning gennem såkaldt aktivt ejerskab.

Èn investor - SamPension - har valgt at sælge deres aktier i Goldcorp, efter DanWatch kontaktede dem om sagen.

Drikkevand med arsenik

Marlin-minen ligger i Guatemalas vestlige højland, klos op og ned af en række maya-indianske samfund. I 2005 startede udvindingen af guld, og det er ikke gået ubemærket hen.

Som i andre industrielle miner udvindes guldet ved hjælp af kemikaliet cyanid. Processen skaber tonsvis af stenaffald, som blandt andet indeholder tungmetaller som bly, zink og arsenik. Det betyder, at en række farlige stoffer kan sprede sig og forurene jord og vand, hvis ikke det håndteres ordentligt.

I Marlin-minens tilfælde viste problemerne sig tidligt. Allerede i 2006 viste en undersøgelse fra amerikanske E-Tech International, at vandet ved nogle af minens affaldspladser indeholdt tre gange så meget cyanid, ti gange så meget kobber og tyve gange så meget kviksølv, som Verdensbanken an­befaler.

I 2010 viste en ny undersøgelse fra universitet i Michigan, at de lokale mayaer i nærheden af minen havde et højere indhold af kviksølv, kobber, arsenik og zink i deres urin og mere bly i deres blod end personer bosat syv kilometer fra minen. De giftige stoffer kan give kræft, hjerneskader og andre alvorlige sygdomme.

Ifølge Goldcorps egne tal er indholdet af arsenik steget med 400 procent i nogle vandbrønde omkring minen, siden driften startede. I nogle brønde er niveauet 25 gange over, hvad WHO anbefaler.

Læs hele historien hos DanWatch

Katatrofe for Maya-folket

I sommeren 2010 krævede en inter-amerikansk kommission for menneskerettigheder, IACHR, Marlin-minen lukket, indtil dens påvirkning af 18 forskellige Maya-samfund blev vurderet. 

Goldcorp og Guatemalas myndigheder valgte efterfølgende at ignorere påbudet og meddelte i stedet, at minen ikke udgør nogen trussel mod de lokale samfunds vandforsyning og sundhed.

På Goldcorps generalforsamling i marts 2011 stillede en række NGO’er et forslag til aktionærerne om, at stemme for den midlertidig nedlukning af minen som IACHR havde påbudt. Kun seks procent af aktionærerne stemte ja til forslaget.

Ingen danske investorer var iblandt dem

 

Redaktion: 

Tak fordi du bruger Modkraft.
Vi håber du har læst noget interessant eller oplysende.
Du kan støtte Modkraft via MobilePay: 50 37 84 96

Annonce